Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Förbättrade transporter i medlemsländerna

Bryssel den 20 november 2015

EU-kommissionen offentliggjorde i dag den andra utgåvan av EU:s resultattavla för transporter, där medlemsländernas resultat i 29 transportkategorier jämförs.

EU-kommissionen offentliggjorde i dag den andra utgåvan av EU:s resultattavla för transporter, där medlemsländernas resultat i 29 transportkategorier jämförs. Syftet med resultattavlan är att hjälpa medlemsländerna att förbättra sina nationella transportsystem genom att lyfta fram områden där investeringar och övervakning behövs. Att göra EU:s transporter mer hållbara och effektiva bidrar till en energiunion med en framtidsinriktad klimatpolitik och till en fördjupning av den inre marknaden, vilket är två av EU-kommissionens prioriteringar.

– 2015 års resultattavla visar hur dynamisk den europeiska transportsektorn är. Det gläder mig att stora framsteg gjorts sedan förra året, till exempel när det gäller infrastrukturens kvalitet och öppnandet av marknaderna för godstrafik på järnväg, säger EU:s transportkommissionär Violeta Bulc. Resultattavlan visar också vad som behöver göras för att skapa sysselsättning inom transportsektorn eller förbättra hållbarheten.

Resultattavlan innehåller uppgifter från flera offentliga källor (t.ex. Eurostat, Europeiska miljöbyrån och Världsekonomiskt forum). Efter offentliggörandet av den första upplagan av resultattavlan under 2014 (IP/14/414) har kommissionen finslipat indikatorerna och förbättrat resultattavlans utformning. Från och med årets upplaga kan man också följa medlemsländernas framsteg över tiden. Överlag har länderna gjort stora framsteg jämfört med den första upplagan av resultattavlan.

Nederländerna toppar årets resultattavla med bra resultat på 16 områden och följs av Sverige, FinlandStorbritannien och Danmark. Översikten för Sverige finns här.

Resultattavlan kan konsulteras efter land eller av något av följande områden:

  • Inre marknaden (bland annat indikatorer för öppnandet av järnvägsmarknaden, ännu inte avgjorda domstolsärenden om överträdelser av EU-rätten och hur långt EU:s transportdirektiv införlivats i medlemsländernas lagstiftning).
  • Investeringar och infrastruktur (bland annat kvaliteten på infrastruktur för de olika transportsätten och graden av genomförande när det gäller det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
  • Energiunionen och innovation (bland annat andelen förnybar energi för transportsektorns bränsleförbrukning, nya bilar som drivs med alternativa bränslen och den tid som förare sitter i trafikstockningar).
  • Människor (bland annat väg- och järnvägssäkerhet, kvinnor som arbetar inom transportsektorn och hur nöjda användarna är med olika transportsätt).

På grundval av detta har det tagits fram tabeller där de fem bästa resultaten markerats med grönt och de fem sämsta med rött. I tabellen nedan visas hur ofta varje land varit bland de bästa respektive de sämsta länderna. Totalplaceringen har beräknats genom att de positiva resultaten minskats med de negativa resultaten.

Medlemsländer

Bland de 5 bästa

Bland de 5 sämsta

Totalt

NL

16

1

15

SE

13

3

10

FI

12

3

9

UK

11

3

8

DK

9

2

7

DE

9

4

5

EE

12

8

4

AT

6

2

4

LV

8

5

3

FR

6

3

3

LU

6

3

3

MT

6

3

3

IE

6

4

2

ES

8

7

1

SI

7

6

1

SK

5

4

1

PT

4

4

0

LT

8

9

-1

BE

5

6

-1

HU

5

7

-2

CZ

2

4

-2

CY

5

8

-3

BG

6

10

-4

HR

4

9

-5

IT

4

10

-6

EL

1

9

-8

PL

3

14

-11

RO

3

15

-12

 

 

Läs mer

Se MEMO/15/6118 för mer information om varje enskilt land.

Följ oss på Twitter:

@Bulc_EU

@Transport_EU

 

IP/15/6117

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar