Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Hodnotiaca tabuľka dopravy v EÚ naznačuje, že sa členské štáty zlepšujú

Brusel 20. november 2015

Európska komisia dnes zverejnila druhé vydanie Hodnotiacej tabuľky dopravy v EÚ, ktorá porovnáva výsledky členských štátov v 29 dopravných kategóriách.

Európska komisia dnes zverejnila druhé vydanie Hodnotiacej tabuľky dopravy v EÚ, ktorá porovnáva výsledky členských štátov v 29 dopravných kategóriách. Hodnotiaca tabuľka má členským štátom pomôcť zlepšiť ich vnútroštátne dopravné systémy tým, že ich upozorní na oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné investície a dohľad. Úsilie o udržateľnejšiu a efektívnejšiu dopravu v Európe prispieva k vytvoreniu energetickej únie s politikou v oblasti klímy, ktorá je zameraná do budúcnosti, ako aj na prehĺbenie vnútorného trhu, čo sú dve priority Európskej komisie.

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová k tomu uviedla: „Hodnotiaca tabuľka za rok 2015 ukazuje, aké dynamické je európske odvetvie dopravy. Som rada, že v porovnaní s minulým rokom došlo k značnému pokroku, napríklad v oblastiach kvality infraštruktúry a otvorenia trhov so železničnou nákladnou dopravou. Hodnotiaca tabuľka zároveň naznačuje, čo ešte treba urobiť na to, aby sa v odvetví dopravy vytvorili pracovné miesta alebo sa zlepšila jeho udržateľnosť.“

Hodnotiaca tabuľka zoskupuje údaje z rôznych zdrojov (Eurostat, Európska environmentálna agentúra a Svetové ekonomické fórum). Po zverejnení prvého vydania hodnotiacej tabuľky v roku 2014 (IP/14/414), Komisia upravila ukazovatele a vylepšila vizuálnu stránku hodnotiacej tabuľky. Počnúc tohtoročným vydaním je zároveň možné sledovať pokrok konkrétneho členského štátu v čase. Celkovo dosiahli členské štáty v porovnaní s prvým vydaním hodnotiacej tabuľky značný pokrok.

Na čele tohtoročnej tabuľky je Holandsko s najlepšími výsledkami v 16 kategóriách. Za ním nasledujú ŠvédskoFínsko Spojené kráľovstvo a Dánsko. Informačný prehľad o Slovensku je k dispozícii na tomto mieste.

Údaje v tabuľke možno vyhľadať buď podľa krajiny alebo podľa jednej z týchto tém:

  • Vnútorný trh (vrátane ukazovateľov týkajúcich sa otvárania železničného trhu, prebiehajúcich súdnych konaní vo veci porušenia práva EÚ a miery transpozície smerníc EÚ do vnútroštátneho práva);
  • Investície a infraštruktúra [vrátane kvality infraštruktúry pre rôzne druhy dopravy a miery dokončenia transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)];
  • Energetická únia a inovácia (vrátane podielu energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe pohonných hmôt v doprave, nových vozidiel využívajúcich alternatívne palivá a času, ktorý vodiči strávia v dopravných zápchach) a
  • Ľudia (vrátane bezpečnosti cestnej a železničnej dopravy, žien zamestnaných v doprave a spokojnosti spotrebiteľov s rôznymi druhmi dopravy).

Vo výsledných tabuľkách je päť krajín s najlepšími výsledkami označených zelenou farbou a päť krajín s najhoršími výsledkami červenou farbou. V nasledujúcej tabuľke je znázornené, ako často sa ktorá krajina umiestňuje medzi najlepšími, resp. najhoršími. Celkové skóre je vypočítané odčítaním negatívnych výsledkov od pozitívnych:

Členský štát

Medzi piatimi najlepšími

Medzi piatimi najhoršími

Celkovo

NL

16

1

15

SE

13

3

10

FI

12

3

9

UK

11

3

8

DK

9

2

7

DE

9

4

5

EE

12

8

4

AT

6

2

4

LV

8

5

3

FR

6

3

3

LU

6

3

3

MT

6

3

3

IE

6

4

2

ES

8

7

1

SI

7

6

1

SK

5

4

1

PT

4

4

0

LT

8

9

- 1

BE

5

6

- 1

HU

5

7

- 2

CZ

2

4

- 2

CY

5

8

- 3

BG

6

10

- 4

HR

4

9

- 5

IT

4

10

-6

EL

1

9

- 8

PL

3

14

- 11

RO

3

15

- 12

 

 

Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o výsledkoch jednotlivých krajín možno nájsť v ozname MEMO/15/6118

Sledujte nás na Twitteri:

@Bulc_EU

@Transport_EU

 

IP/15/6117

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar