Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija vložila 160,6 milijona evrov v 96 novih okoljskih projektov

Bruselj, 20. novembra 2015

Komisija v okviru programa LIFE sofinancira projekte v podporo okolju, naravi in bolj trajnostnemu gospodarstvu.

Komisija je odobrila sveženj naložbenih ukrepov v višini 264,8 milijona evrov v podporo okolju, naravi in zeleni rasti Evrope. Naložbe so porazdeljene med 96 novih projektov, financiranih v okviru programa LIFE za okolje, v 21 državah članicah. Projekti vključujejo ukrepe na področju okolja in učinkovite rabe virov, prehoda na bolj krožno in trajnostno gospodarstvo, narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in informacij. EU bo za sofinanciranje projektov namenila 160,6 milijona evrov.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je ob tej priložnosti dejal: „Vlaganje v okoljske projekte je vedno dobra naložba. Veseli me, da bo naš program LIFE podprl številne inovativne projekte, ki so po mojem mnenju nepogrešljivi. Poleg tega, da bodo ščitili in krepili naravni kapital, vključujejo tudi številne druge obetavne elemente, s katerimi lahko pomagajo Evropi tlakovati pot v nizkoogljično, z viri gospodarno in trajnostno prihodnost. Te projekte bomo pozorno spremljali, da bomo lahko delili in ponovili njihove dosežke tudi drugje.“

Komisija je na razpisu za zbiranje predlogov, ki se je končal junija 2014, prejela 1 117 prijav, od katerih jih je bilo 96 izbranih za sofinanciranje v okviru treh sklopov programa.

51 projektov LIFE na področju okolja in učinkovite rabe virov bo mobiliziralo naložbe v višini 103,3 milijona evrov, od česar bo 56,2 milijona evrov prispevala EU. Ti projekti vključujejo ukrepe s petih tematskih področij: zraka, okolja in zdravja, učinkovite rabe virov, odpadkov in vode. Skoraj polovica sredstev bo namenjenih 14 projektom s področja učinkovite rabe virov, ki bodo olajšali prehod Evrope na bolj krožno gospodarstvo.

39 projektov LIFE na področju narave in biotske raznovrstnosti je namenjenih izboljšanju varstvenega stanja ogroženih vrst in habitatov ter bo prispevalo k dosegi cilja zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti, ki si ga je zadala EU. Njihov skupni proračun znaša 153,9 milijona evrov, od česar bo EU prispevala 100 milijonov.

Cilj 6 projektov LIFE na področju upravljanja in informacij je ozaveščanje o okoljskih vprašanjih. Njihov skupni proračun znaša 7,5 milijona evrov, od česar bo EU prispevala skoraj 4,5 milijona.

Opisi vseh 96 projektov so zbrani v prilogi k temu sporočilu za medije.

Ozadje

Program LIFE je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Izvaja se že od leta 1992, v njegovem okviru pa je bilo sofinanciranih več kot 4 000 projektov po vsej EU in v tretjih državah. Z njegovo pomočjo je bilo mobiliziranih 7,8 milijarde evrov, od tega 3,4 milijarde evrov za varstvo okolja in zaščito podnebja. Vedno se izvaja okoli 1 100 projektov hkrati. Proračun programa LIFE za obdobje 2014–2020 je 3,4 milijarde evrov v tekočih cenah. V okviru programa se med drugim izvajata podprograma za okolje in podnebne ukrepe.

Več informacij o programu LIFE:

Povezava na prilogo,

http://ec.europa.eu/life.

Lahko se obrnete tudi na pristojne nacionalne organe: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm.

IP/15/6081

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar