Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Europese Commissie investeert 160,6 miljoen euro in 96 nieuwe milieuprojecten

Brussel, 20 november 2015

In het kader van LIFE-programma cofinanciert de Commissie projecten ter ondersteuning van het milieu, de natuur en een duurzamere economie.

De Commissie heeft een investeringspakket van 264,8 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van milieu, natuur en groene groei in Europa. De investeringen zijn bedoeld voor 96 nieuwe projecten in 21 lidstaten die worden gefinancierd in het kader van het LIFE-programma voor het milieu. De projecten hebben betrekking op acties op het gebied van milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, ondersteuning van de overgang naar een meer circulaire en duurzame economie, natuur en biodiversiteit, en milieubeheer en informatie. De EU verstrekt een cofinanciering van 160,6 miljoen euro aan de projecten.

Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, zei hierover: "Het is de moeite waard om in het milieu te investeren. Ik ben verheugd dat ons LIFE-programma veel innovatieve projecten zal ondersteunen en ik ben ervan overtuigd dat zij een zeer belangrijke bijdrage zullen leveren. Naast de bescherming en verbetering van het natuurlijke kapitaal zijn er hier talloze veelbelovende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat Europa een koolstofarme, hulpbronnenefficiënte en duurzame toekomst heeft. Wij zullen deze projecten zorgvuldig volgen, met het oog op het delen en herhalen van hun succes.”

De Commissie heeft 1 117 inzendingen ontvangen naar aanleiding van een oproep tot het indienen van voorstellen, die in juni 2014 werd afgesloten. Daarvan zijn er 96 geselecteerd voor cofinanciering via de drie onderdelen van het programma.

De 51 LIFE-projecten voor milieu en efficiënt hulpbronnengebruik zullen in totaal 103,3 miljoen euro mobiliseren, waarvan de EU 56,2 miljoen euro zal bijdragen. Deze projecten hebben betrekking op acties op vijf thematische gebieden: lucht, milieu en gezondheid, efficiënt hulpbronnengebruik, afval en water. Hiervan wordt bijna de helft toegewezen aan 14 projecten voor efficiënt hulpbronnengebruik die de overgang van Europa naar een meer circulaire economie vergemakkelijken.

De 39 LIFE-projecten op het gebied van natuur & biodiversiteit zorgen voor een betere instandhouding van bedreigde diersoorten en habitats en dragen bij tot de doelstelling van de EU om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen. Zij beschikken over een totale begroting van 153,9 miljoen euro, waarvan de EU 100 miljoen euro bijdraagt.

De zes LIFE-projecten voor beheer en informatie zijn gericht op de bewustmaking omtrent milieuvraagstukken. Zij beschikken over een totale begroting van 7,5 miljoen euro, waarvan de EU bijna 4,5 miljoen euro bijdraagt.

In de bijlage bij dit persbericht vindt u beschrijvingen van alle 96 projecten.

Achtergrond

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU ter ondersteuning van milieu- en klimaatactie. Het programma bestaat sinds 1992 en heeft meer dan 4 000 projecten gecofinancierd in de EU en in derde landen, waarbij 7,8 miljard euro is gemobiliseerd en 3,4 miljard euro is bijgedragen aan de bescherming van het milieu en het klimaat. Op elk moment zijn er circa 1 100 projecten aan de gang. De begroting voor het LIFE-programma voor 2014-2020 bedraagt 3,4 miljard euro in lopende prijzen en omvat een subprogramma voor milieu en een subprogramma voor klimaatactie.

Voor informatie over LIFE:

Link naar de bijlage

http://ec.europa.eu/life

U kunt ook contact opnemen met de betrokken nationale instanties: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

IP/15/6081

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar