Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija iegulda 160,6 miljonus eiro 96 jaunos vides projektos

Briselē, 2015. gada 20. novembrī

Komisija no progammas LIFE budžeta līdzfinansē projektus, kas aizsargā vidi un dabu un veicina ekonomikas ilgtspējību.

Komisija ir apstiprinājusi 264,8 miljonus eiro lielu investīciju paketi, kuras mērķis ir atbalstīt Eiropas vidi, dabu un “zaļo” izaugsmi. Ieguldījumi tiks veikti 96 jaunus projektos 21 dalībvalstī, un tos finansēs no vides programmas LIFE līdzekļiem. Projekti tiks īstenoti dažādās jomās, proti, lai aizsargātu vidi un veicinātu resursu lietderīgu izmantošanu, atbalstītu pāreju uz taupīgāku un ilgtspējīgāku ekonomiku, palīdzētu dabai, aizsargātu bioloģisko daudzveidību, īstenotu vides pārvaldību un lai informētu. ES šos projektus līdzfinansēs, piešķirot kopumā 160,6 miljonus eiro.

Eiropas vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella sacīja: “Vides projektos ieguldīta nauda ir labi ieguldīta nauda. Priecājos redzēt, ka mūsu programma LIFE atbalstīs daudzus inovatīvus projektus, un esmu pārliecināts, ka tie dos būtisku pienesumu. Šie projekti ne vien aizsargās un bagātinās dabas kapitālu, bet arī piedāvās daudzus daudzsološus veidus, kā Eiropai pārorientēties uz ilgtspējīgu nākotni, kurā radīs maz oglekļa dioksīda izmešu un resursus izmantos lietderīgi. Mēs rūpīgi sekosim līdzi šiem projektiem, lai informētu par to panākumiem un tos atkārtotu arī citur.”

Jaunākais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir noslēdzies 2014. gada jūnijā, un Komisija saņēma 1117 pieteikumus. No tiem 96 tika izvēlēti līdzfinansējumam kādā no trim programmas daļām.

Programmas LIFE 51 projekts vides un resursu lietderīgas izmantošanas jomā mobilizēs 103,3 miljonus eiro, un no tiem 56,2 miljonus nodrošinās ES. Šajos projektos paredzēta rīcība piecās tematiskās jomās: gaiss, vide un veselība, resursu efektīva izmantošana, atkritumi un ūdens. Apmēram pusi līdzekļu piešķirs 14 resursu lietderīgas izmantošanas projektiem, kas atvieglos Eiropas pāreju uz aprites ekonomiku.

39 LIFE dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti palīdzēs uzlabot apdraudētu sugu un dzīvotņu saglabāšanu un sasniegt ES mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu. To kopējais budžets ir 153,9 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs 100 miljonus.

Sešu LIFE vides pārvaldības un informēšanas projektu mērķis ir uzlabot sabiedrības informētību par vides jautājumiem. To kopējais budžets ir 7,5 miljoni eiro, un no šīs summas ES piešķirs aptuveni 4,5 miljonus.

Visu 96 projektu apraksti atrodami šī paziņojuma presei pielikumā.

Konteksts

Programma LIFE ir ES finansēšanas instruments, kas paredzēts vides aizsardzībai un klimata aizsardzības pasākumiem. Tā darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk nekā 4000 projektu visā ES un ārpussavienības valstīs, mobilizējot 7,8 miljardus eiro un ieguldot 3,4 miljardus eiro vides un klimata aizsardzībā. Vienmēr vienlaicīgi tiek īstenoti aptuveni 1100 projekti. Programmas LIFE budžets 2014.–2020. gadam ir 3,4 miljardi eiro pašreizējās cenās, un tā iedalīta divās apakšprogrammās: viena apakšprogramma videi un otra – rīcībai klimata jomā.

Kur atrodama sīkāka informācija par LIFE

Saite uz pielikumu

http://ec.europa.eu/life

Kompetento valsts iestāžu kontaktinformācija: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

IP/15/6081

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar