Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija ulaže 160,6 milijuna EUR u 96 novih projekata zaštite okoliša

Bruxelles, 20 studeni 2015

U okviru programa LIFE Komisija sufinancira projekte u području okoliša, zaštite prirode i održivog gospodarstva.

Komisija je odobrila paket ulaganja od 264,8 milijuna EUR usmjeren prema zaštiti okoliša i prirode te zelenom rastu u Europi. Ulaganje obuhvaća 96 novih projekata koji će se provoditi u 21 državi članici, a financiraju se u okviru programa LIFE za okoliš. Zaštita okoliša i učinkovitost resursa okvirne su teme tih projekata kojima se nastoji učiniti pomak prema kružnom i održivom gospodarstvu. U njima će se posebna pažnja posvetiti prirodi i biološkoj raznolikosti, dobrom upravljanju okolišem i informiranju. EU će ih sufinancirati sa 160,6 milijuna EUR.

Povjerenik EU-a za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: „Novac koji se uloži u ekološke projekte dobro je potrošen novac. Veseli me što će naš program LIFE podržati brojne inovativne projekte, za koje sam siguran da će dati značajan doprinos. Uz zaštitu i jačanje prirodnog kapitala, tim se projektima otvaraju brojne mogućnosti koje će Europu usmjeriti prema održivoj budućnosti u kojoj su ključni gospodarstvo s niskim emisijama ugljika i učinkovitost resursa. Projekte ćemo pažljivo pratiti, a želja nam je dijeliti njihove rezultate i ponoviti njihov uspjeh drugdje.”

Komisija je zaprimila 1 117 prijava na poziv na podnošenje projektnih prijedloga koji je zatvoren u lipnju 2014. Odabrano je 96 prijava za sufinanciranje u okviru tri komponente programa.

Za 51 projekt u okviru komponente LIFE Zaštita okoliša i učinkovitost resursa predviđeno je 103,3 milijuna EUR, od čega EU osigurava 56,2 milijuna EUR. Tim su projektima obuhvaćene mjere u pet tematskih područja: zrak, okoliš i zdravlje, učinkovitost resursa, otpad i voda. Od toga će gotovo polovica sredstava biti namijenjena za 14 projekata koji se bave učinkovitošću resursa, a cilj im je olakšati prijelaz Europe na kružno gospodarstvo.

U okviru komponente LIFE Priroda i bioraznolikost provest će se 39 projekata usmjerenih na poboljšanje stanja očuvanosti ugroženih vrsta i staništa, čime će se doprinijeti zaustavljanju gubitka biološke raznolikosti. Za njih je predviđen proračun od 153,9 milijuna EUR, od čega EU osigurava 100 milijuna EUR.

U okviru komponente LIFE Upravljanje i informiranje provest će se šest projekata kojima je cilj podizanje svijesti o pitanjima okoliša. Za njih je predviđen proračun od 7,5 milijuna EUR, od čega EU osigurava gotovo 4,5 milijuna EUR.

Opis svih 96 projekata može se pronaći u prilogu ovom priopćenju za tisak.

Pozadina

LIFE je program EU-a za financiranje u području okoliša i klimatskih aktivnosti. Programom je od 1992. sufinancirano više od 4 000 projekata diljem EU-a i u trećim zemljama. Za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena mobilizirano je 7,8 milijardi EUR, a sredstva programa iznosila su 3.4 milijarde EUR. U bilo kojem trenutku u tijeku je oko 1100 projekata. Program LIFE podijeljen je u potprogram za okoliš i potprogram za klimatske aktivnosti, a njegov proračun za razdoblje 2014. — 2020. iznosi 3.4 milijarde EUR, izraženo u tekućim cijenama.

Za više informacija o programu LIFE

Poveznica na Prilog

http://ec.europa.eu/life

Možete kontaktirati i s odgovarajućim nacionalnim tijelima: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

IP/15/6081

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar