Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio investoi 160,6 miljoonaa euroa 96 uuteen ympäristöhankkeeseen

Bryssel 20. marraskuuta 2015

Komissio rahoittaa Life-ohjelmasta hankkeita, joilla edistetään ympäristön ja luonnon suojelua sekä kestävämpää taloutta.

Komissio on hyväksynyt 264,8 miljoonan euron investointipaketin, jolla tuetaan ympäristön ja luonnon suojelua ja vihreää kasvua Euroopassa. EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelmasta (Life) rahoitettavat investoinnit kattavat 96 uutta hanketta ja 21 EU-maata. Hankkeet koskevat ympäristön ja resurssitehokkuuden alan toimia, joilla edistetään siirtymistä kestävään kiertotalouteen, luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta sekä parempaa ympäristöhallintoa ja -tietoa. EU myöntää hankkeisiin yhteisrahoitusta yhteensä 160,6 miljoonaa euroa.

– Ympäristöhankkeisiin investoiminen on hyvää varojen käyttöä. Minua ilahduttaa nähdä, että LIFE-ohjelmasta tuetaan monia innovatiivisia hankkeita, ja olen varma, että niillä saadaan aikaan merkittäviä tuloksia. Hankkeilla suojellaan ja parannetaan luonnon pääomaa, ja niissä etsitään uusia keinoja, joilla voidaan ohjata Eurooppaa kohti vähähiilistä, resurssitehokasta ja kestävää tulevaisuutta. Komissio seuraa hankkeita tarkkaan ja varmistaa, että niissä saavutetut tulokset saavat näkyvyyttä ja poikivat lisää menestyshankkeita, toteaa ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella.

Komissio valitsi tuettavat hankkeet ehdotuspyyntömenettelyssä, johon saatiin   kesäkuuhun 2014 mennessä 1 117 hakemusta. Ehdotusten joukosta valittiin 96 hanketta, joille myönnetään osarahoitusta Life-ohjelman kolmelta osa-alueelta.

Ympäristön ja resurssitehokkuuden alan hankkeita on 51. Niiden budjetti on yhteensä 103,3 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 56,2 miljoonaa euroa. Näihin hankkeisiin sisältyy toimia viidellä eri aihealueella: ilma, ympäristö ja terveys, resurssitehokkuus, jätteet ja vesi. Lähes puolet tuesta osoitetaan 14 resurssitehokkuushankkeelle, joilla edistetään Euroopan siirtymistä kiertotalouteen.

Luonnon monimuotoisuuden alaan kuuluvilla 39 hankkeella parannetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua ja tuetaan EU:n pyrkimyksiä pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen. Näiden hankkeiden kokonaisbudjetti on 153,9 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 100 miljoonaa euroa.

Ympäristöhallinnon ja -tiedon osa-alueen 6 hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ympäristökysymyksistä. Näiden hankkeiden budjetti on yhteensä 7,5 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on lähes 4,5 miljoonaa euroa.

Kuvaukset kaikista 96 hankkeesta esitetään tämän lehdistötiedotteen liitteessä.

Taustaa

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Ohjelma on ollut toiminnassa vuodesta 1992, ja siitä on myönnetty rahoitusta yli 4 000 hankkeelle eri puolilla EU:ta ja myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Sen tuella ympäristön ja ilmaston suojeluun on saatu käyttöön 7,8 miljardia euroa, josta ohjelman rahoituksen osuus on ollut 3,4 miljardia euroa. Käynnissä on jatkuvasti noin 1 100 hanketta. Ympäristön ja ilmastotoimien alaohjelmista muodostuvan Life-ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 3,4 miljardia euroa käypinä hintoina.

Lisätietoa Life+ -ohjelmasta

Liite

http://ec.europa.eu/life

Lisätietoja saa myös ohjelmasta vastaavilta kansallisilta viranomaisilta: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

IP/15/6081

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar