Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon investeerib 160,6 miljonit eurot 96 uue keskkonnaprojekti tarvis

Brüssel, 20. november 2015

Komisjon kaasrahastab programmi LIFE projekte, millega toetatakse keskkonna- ja looduse kaitset ning edendatakse jätkusuutlikku majanduskasvu.

Komisjon on kiitnud heaks 264,8 miljoni euro suuruse investeeringute paketi, et toetada Euroopa keskkonda, loodust ja rohelist majanduskasvu. Investeering hõlmab 21 liikmesriigis 96 uut projekti, mida rahastatakse programmi LIFE keskkonnakomponendi raames. Projektid hõlmavad keskkonna- ja ressursitõhususe meetmeid, millega toetatakse üleminekut ringmajandusele ja edendatakse jätkusuutlikku majanduskasvu, kaitstakse loodust ja bioloogilist mitmekesisust ning parandatakse keskkonnaalast juhtimist ja teavitamist. EL kaasrahastab projekte 160,6 miljoni euroga.

Euroopa Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella sõnas: „Keskkonnaprojektidesse investeeritud raha on hästi kulutatud raha. Mul on hea meel näha, et meie LIFE programmiga toetatakse paljusid uuenduslikke projekte, ja ma olen kindel, et neist on palju kasu. Lisaks looduskapitali kaitsmisele ja suurendamisele on palju muid suurepäraseid võimalusi, mis aitavad Euroopat suunata vähese süsinikdioksiidiheitega, ressursitõhusa ja jätkusuutliku tuleviku poole. Me jälgime tähelepanelikult nende projektide rakendamist, et jagada ja mitmekordistada nende edu.”

Juunis 2014 lõppenud projektikonkursi tulemusel sai komisjon 1117 projektiettepanekut. Neist valiti välja 96 projekti, mida kaasrahastatakse programmi kolme eri osa kaudu.

Programmi LIFE keskkonna ja ressursitõhususe 51 projektile kulub 103,3 miljonit eurot, millest EL annab 56,2 miljonit. Need projektid hõlmavad meetmeid viies teemavaldkonnas: õhk, keskkond ja tervis, ressursitõhusus, jäätmed ja vesi. Ligikaudu pool vahenditest on ette nähtud 14 ressursitõhususe projektile, mis lihtsustavad Euroopal üleminekut ringmajandusele.

Programmi LIFE looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektidega (39) parandatakse ohustatud liikide ja elupaikade kaitsestaatust ning need aitavad saavutada ELi eesmärki peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Nende projektide kogueelarve on 153,9 miljonit eurot, millest EL annab 100 miljonit eurot.

Programmi LIFE juhtimis- ja teabevaldkonna projektide eesmärk on tõsta inimeste keskkonnaalast teadlikkust. Projektide kogueelarve on 7,5 miljonit eurot, millest EL annab ligikaudu 4,5 miljonit eurot.

Kõigi 96 projekti kirjeldused on esitatud pressiteate lisas.

Taust

Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamise vahend. Seda on rakendatud alates 1992. aastast ning selle kaudu on kaasrahastatud rohkem kui 4000 projekti üle kogu ELi ja kolmandates riikides. Programmi raames on projektidele eraldatud kokku 7,8 miljardit eurot sellest 3,4 miljardit keskkonna ja kliima kaitseks. Pidevalt on käimas umbes 1100 projekti. Programmi LIFE eelarve aastateks 2014–2020 on 3,4 miljardit eurot jooksevhindades ning rakendatakse nii keskkonna kui ka kliimameetmete allprogrammi.

Teave programmi LIFE kohta

Vt Lisa

http://ec.europa.eu/life

Võib pöörduda ka asjaomaste asutuste poole liikmesriikides: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

IP/15/6081

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar