Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise investuje 160,6 milionu eur do 96 nových projektů v oblasti životního prostředí

Brusel 20. listopadu 2015

Komise spolufinancuje v rámci programu LIFE projekty na podporu ochrany životního prostředí, přírody a udržitelnějšího hospodářství.

Komise schválila investiční balíček ve výši 264,8 milionu eur na podporu životního prostředí, přírody a zeleného růstu v Evropě. Do balíčku spadá 96 nových projektů ve 21 členských zemích, jež budou financovány v rámci programu LIFE pro životní prostředí. Projekty zahrnují opatření v oblasti životního prostředí a účinného využívání zdrojů, dále opatření na podporu přechodu k více oběhovému, udržitelnému hospodářství, na ochranu přírody a biologické rozmanitosti a opatření v oblasti správy záležitostí týkajících se životního prostředí a zvyšování informovanosti. Evropská unie bude projekty spolufinancovat celkovou částkou 160,6 milionu eur.

Evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella k tomu uvedl: „Peníze vynaložené na projekty v oblasti životního prostředí jsou dobrou investicí. Jsem velice rád, že z evropského programu LIFE získá podporu řada inovativních projektů, a jsem přesvědčen, že tyto projekty budou zásadním přínosem. Kromě ochrany a rozvoje přírodního bohatství existuje řada dalších možností, jak Evropě pomoci ubírat se směrem k nízkouhlíkové, udržitelné budoucnosti, kdy se zdroje budou využívat účinným a udržitelným způsobem. Vývoj těchto projektů budeme pečlivě sledovat, aby bylo možné se z nich poučit a inspirovat i v jiných oblastech.“

V reakci na výzvu k předkládání návrhů, jejíž uzávěrka vypršela v červnu 2014, obdržela Komise 1 117 přihlášek. Z nich bylo vybráno 96 projektů, které budou spolufinancovány prostřednictvím tří složek programu:

Na 51 projektů bude v rámci složky programu LIFE Životní prostředí a účinné využívání zdrojů mobilizováno 103,3 milionu eur, z čehož 56,2 milionu eur poskytne EU. Tyto projekty se týkají opatření v 5 tematických oblastech: ovzduší, životní prostředí a zdraví, účinné využívání zdrojů, odpady a voda. Téměř polovina těchto prostředků půjde na 14 projektů v oblasti účinného využívání zdrojů, které mají usnadnit přechod Evropy k více oběhovému hospodářství.

Cílem 39 projektů v rámci složky programu LIFE Příroda a biologická rozmanitost je zlepšit stav ochrany ohrožených druhů a přírodních stanovišť a pomoci EU při dosahování jejího cíle: zastavit úbytek biologické rozmanitosti. Na tyto projekty je vyčleněn celkový rozpočet ve výši 153,9 milionu eur, na který EU přispěje částkou 100 milionů eur.

6 projektů ve složce programu LIFE Správa a informace v oblasti životního prostředí se zaměřuje na zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí. Jejich celkový rozpočet činí 7,5 milionu eur a EU do něho přispěje částkou ve výši téměř 4,5 milionu eur.

Podrobnější popis všech 96 projektů najdete v příloze této tiskové zprávy.

Souvislosti

Program LIFE je finančním nástrojem EU pro životní prostředí a oblast klimatu. Běží již od roku 1992 a bylo z něho spolufinancováno přes 4 000 projektů v EU a ve třetích zemích. Celkově se mobilizovalo 7,8 miliardy eur a 3,4 miliardy eur bylo určeno na ochranu životního prostředí a klimatu. V současné chvíli probíhá asi 1 100 projektů. Rozpočet programu LIFE na období 2014–2020 byl stanoven ve výši 3,4 miliardy eur v běžných cenách. Skládá se ze 2 podprogramů: pro životní prostředí a pro oblast klimatu.

Další informace o programu LIFE

Odkaz na přílohu

http://ec.europa.eu/life

V případě dotazů můžete kontaktovat příslušné vnitrostátní orgány na adrese: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

IP/15/6081

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar