Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU och Etiopien undertecknar gemensam agenda för migration och rörlighet

Bryssel den 11 november 2015

EU och Etiopien undertecknar gemensam agenda för migration och rörlighet

Idag skriver både EU och Etiopien på en förklaring för den gemensamma agendan för migration och rörlighet, som betonar vikten av att Etiopien är ett ursprungs-, transiterings- och bestämmelseland för många irreguljära migranter och flyktingar som kommer från Afrikas horn till Europa. Agendan skrivs på av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU:s utrikeschef Federica Mogherini, Luxemburgs utrikesminister Jean Asselborn som också företräder rådets ordförandeskap, och av Etiopiens premiärminister Hailemariam Dessalegn.

Parterna kommer att samarbeta om frågor som internationellt skydd och flyktingarnas behov, laglig migration och rörlighet, irreguljär migration, människosmuggling och människohandel och utvecklingspolitik. Konkreta insatser kommer att finansieras i första hand genom EU:s förvaltningsfond för Afrika, där EU redan har mobiliserat 1,8 miljarder euro.

- Etiopien är det land i Afrika som har flest flyktingar, över 733 000. Etiopiens regering behöver och förtjänar EU-stöd, då det också är ett ursprungs-, transiterings- och bestämmelseland för Europa. Vi måste jobba tillsammans för att bättre kunna handskas med dessa strömmar samtidigt som vi respekterar mänskliga rättigheter. – De etiopiska myndigheterna har visat att de kämpar hårt mot människohandel och människosmuggling, vilket är ett bra tecken för vårt fortsatta samarbete med denna gemensamma agenda. Det här steget är en del i att bredda de förbindelser vi försöker bygga tillsammans, säger Jean-Claude Juncker.

- Etiopien och EU har varit strategiska partners i 40 år nu, och migration är en gemensam utmaning. Vi diskuterade många bilaterala och regionala frågor under mitt besök i Addis Abeba den 20 oktober, och kom överens om att stärka vårt samarbete för att tackla flyktingsmuggling och människohandel, att stödja återanpassning för återvändande migranter, att stödja Etiopien i sitt mottagande av flyktingar från grannländer, och att stärka motståndskraften i de svagaste samhällena. – Den gemensamma agendan som skrivs på idag tar samarbetet mellan EU och Etiopien till en ny nivå, och kommer att hjälpa till att förbättra hanteringen av olika migrationströmmar, tillägger Federica Mogherini.

EU ökar sitt samarbete med ursprungs- och transiteringsländerna för att lösa den pågående flyktingkrisen. Vallettatoppmötet mellan EU och Afrika som pågår i dag och i morgon ska utforma gemensamma verktyg för att kunna hantera migrationen bättre på en kontinental nivå. Förklaringen och handlingsplanen som kommer att antas vid toppmötet kommer att genomföras med hjälp av befintliga regionala dialoger. Den gemensamma agendan med Etiopien kommer att genomföras på bilateral nivå.

Agendan skrivs på till följd av en intensiv dialog mellan kommissionen och Etiopien. De slutliga samtalen ägde rum i Addis Abeba den 20 oktober 2015, då Mogherini förde en högnivådialog med premiärminister Dessalegn. Undertecknandet utgör nästa steg i EU:s och Etiopiens pågående arbete för att bättre hantera migrationen. Dialogen på hög nivå mellan EU och Etiopien kommer att ansvara för den övergripande ledningen genom årliga möten varannan gång i Bryssel och varannan gång i Addis Abeba.

EU håller på att utveckla ett regionalt utvecklings- och skyddsprogram för Afrikas horn, som kommer att hjälpa länder som tar emot många flyktingar med flyktingarnas och asylsökandenas skydds- och utvecklingsbehov, värdsamhällenas behov och kapacitetsuppbyggnaden av nationella myndigheter. Konsortiet för Afrikas horn leds av Nederländerna och kommer att stödjas med EU-medel och nationella bidrag.

Bakgrund

Bilaterala dialoger om migration och rörlighet mellan EU och tredjeländer kan se ut på olika sätt. Partnerskap för rörlighet och gemensamma agendor för migration och rörlighet utgör viktiga ramar för politisk dialog och operativt samarbete.

Förslaget att förhandla om ett partnerskap för rörlighet läggs fram när tillräckliga framsteg har gjorts i dialogen om migration och rörlighet. Partnerskapen omfattar förhandlingar om avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagandeavtal, medan gemensamma agendor inte gör det. Partnerskapen för rörlighet används huvudsakligen för grannskapsländerna, medan gemensamma agendor huvudsakligen används för övriga tredjeländer.

Efter dagens undertecknande med Etiopien finns det nu fem sådana gemensamma förklaringar som undertecknats med partnerländerna på den afrikanska kontinenten, bland annat följande: Kap Verde, Marocko, Tunisien (partnerskap för rörlighet) och Nigeria (gemensam agenda för migration och rörlighet).

Läs mer

Mer information om gemensamma agendor för migration och rörlighet och partnerskap för rörlighet

Mer information om samarbetet mellan EU och Etiopien

Mer information om toppmötet i Valletta

IP/15/6050


Side Bar