Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska unija in Etiopija sprejeli skupno agendo o migracijah in mobilnosti

Bruselj, 11. novembra 2015

Evropska unija in Etiopija sprejeli skupno agendo o migracijah in mobilnosti

Evropska unija in Etiopija sta danes podpisali skupno izjavo o skupni agendi o migracijah in mobilnosti. Izjava odraža pomen Etiopije kot ene glavnih držav izvora, tranzita in destinacije migrantov z neurejenim statusom in beguncev iz Afriškega roga proti Evropi. Izjavo so podpisali predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini in zunanji minister trenutno predsedujočega Luksemburga Jean Asselborn v imenu EU, države članice ter ministrski predsednik Etiopije Hailemariam Dessalegn.

EU in Etiopija bosta sodelovali pri vprašanjih mednarodne zaščite in potreb beguncev, zakonitih migracij in mobilnosti, nedovoljenih migracij, tihotapljenja ljudi in trgovine z njimi ter razvojne politike. Financiranje bo namenjeno izvajanju konkretnih ukrepov, zagotavljalo pa se bo zlasti prek nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko, kateremu je že bil dodeljen znesek v višini 1,8 milijarde evrov.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Etiopija je afriška država z največ begunci, saj jih tam biva več kot 733 000. Njena vlada potrebuje in zasluži podporo EU. Etiopija je tudi ena od držav izvora in tranzita za nedovoljene migracije v Evropo. Moramo sodelovati, da bomo bolje upravljali te tokove in hkrati dosledno spoštovali človekove pravice. Etiopski organi so pokazali, da bi radi odpravili trgovino z ljudmi in njihovo tihotapljenje, kar je pozitiven znak za nadaljnje sodelovanje v okviru te skupne agende. Ta korak se umešča v veliko širši kontekst medsebojnih odnosov, za katere si prizadevamo.“

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini je dodala: „Etiopija in Evropska unija sta že 40 let strateški partnerici in migracije so skupni izziv. Poleg mnogih dvostranskih in regionalnih vprašanj, ki smo jih obravnavali ob mojem obisku v Adis Abebi 20. oktobra, smo se dogovorili, da bomo okrepili sodelovanje pri zatiranju tihotapljenja ljudi in trgovine z njimi, podpirali ponovno vključitev vrnjenih migrantov, podpirali Etiopijo pri oskrbi beguncev iz sosednjih držav in okrepili odpornost najbolj ranljivih skupnosti. S skupno agendo, ki je bila podpisana danes, je sodelovanje med EU in Etiopijo prešlo na novo raven, poleg tega pa se bo izboljšalo upravljanje mešanih migracijskih tokov.“

EU poglablja sodelovanje z državami izvora in tranzita, da bi se begunska kriza lahko razrešila. Danes in jutri v Valletti poteka vrh med EU in Afriko, na katerem naj bi bili sprejeti skupni instrumenti za izboljšanje upravljanja migracij na celinski ravni. Izjava in akcijski načrt, sprejeta na vrhu, se bosta izvajala v okviru obstoječih regionalnih dialogov. Znotraj tega širšega okvira se bo skupna agenda z Etiopijo izvajala na dvostranski ravni.

Skupna agenda je rezultat intenzivnega dialoga med službami Evropske komisije in Etiopijo. Končni pogovori so potekali 20. oktobra 2015 v Adis Abebi, in sicer v obliki dialoga na visoki ravni med visoko predstavnico in podpredsednico Mogherinijevo in ministrskim predsednikom Dessalegnom. Podpis izjave je naslednji korak v prizadevanjih EU in Etiopije, da bi bolje upravljali migracije. Splošna usmeritev skupne agende bo opredeljena v okviru dialoga med EU in Etiopijo o migracijah in mobilnosti , ki bo v obliki letnih srečanj potekal izmenično v Bruslju in Adis Abebi.

EU pripravlja regionalni program za razvoj in zaščito za Afriški rog, ki bo države, v katerih je veliko število beguncev, podprl pri zagotavljanju varnosti in razvoja beguncev in prosilcev za azil, izpolnjevanju potreb gostiteljskih skupnosti ter krepitvi zmogljivosti nacionalnih organov. Konzorcij regionalnega programa za razvoj in zaščito za Afriški rog vodi Nizozemska, financiral pa se bo iz sredstev EU in nacionalnih prispevkov.

Ozadje

Dvostranski dialogi o migracijah in mobilnosti med EU in tretjimi državami lahko potekajo v različnih oblikah. Partnerstva za mobilnost in skupne agende o migracijah in mobilnosti zagotavljajo pomembne okvire za politični dialog in operativno sodelovanje.

Ko se v dialogu o migracijah in mobilnosti doseže določen napredek, se predloži predlog za pogajanja o sklenitvi partnerstva za mobilnost. Partnerstva za mobilnost za razliko od skupnih agend o migracijah in mobilnosti vključujejo pogajanja o sporazumih o vizumskih olajšavah in o ponovnem sprejemu. Partnerstva za mobilnost se uporabljajo zlasti za sosednje države, skupne agenda o migracijah in mobilnosti pa predvsem za tretje države.

Ob upoštevanju danes podpisane izjave z Etiopijo je bilo doslej podpisanih pet skupnih izjav s partnerskimi državami na afriški celini; druge štiri so bile podpisane z Zelenortskimi otoki, Marokom, Tunizijo (partnerstvo za mobilnost) in Nigerijo (skupna agenda o migracijah in mobilnosti).

Več informacij

Več informacij o skupnih agendah o migracijah in mobilnosti ter partnerstvih za mobilnost

Več informacij o sodelovanju med EU in Etiopijo

Več informacij o vrhu v Valletti

IP/15/6050


Side Bar