Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska únia a Etiópia podpísali spoločný program v oblasti migrácie a mobility

Brusel 11. november 2015

Európska únia a Etiópia podpísali spoločný program v oblasti migrácie a mobility

EÚ a Etiópia dnes podpísali spoločné vyhlásenie o spoločnom programe v oblasti migrácie a mobility (CAMM), čo odráža význam Etiópie ako kľúčovej krajiny pôvodu, tranzitu a ako cieľovej krajiny nelegálnych migrantov a utečencov z Afrického rohu na trase do Európy. Program podpísal Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie, Jean Asselborn, luxemburský minister zahraničných vecí a úradujúci predseda Rady v mene EÚ a členských štátov, a Hailemariam Dessalegn, predseda vlády Etiópie.

Obe strany budú spolupracovať v otázkach medzinárodnej ochrany a potrieb utečencov, legálnej migrácie a mobility, nelegálnej migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi a rozvojovej politiky. Budú sprístupnené finančné prostriedky na vykonávanie konkrétnych činností, najmä prostredníctvom Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku, pre ktorý už EÚ zmobilizovala 1,8 miliardy EUR.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Etiópia, ktorá prijala vyše 733 000 utečencov, je najväčšou hostiteľskou krajinou v Afrike. Vláda tejto krajiny potrebuje podporu EÚ, ktorú si zaslúži. Etiópia je tiež krajinou pôvodu a tranzitnou krajinou pre nelegálnych migrantov smerujúcich do Európy. Musíme spolupracovať na lepšom riadení týchto tokov tak, aby sme zabezpečili plné dodržiavanie ľudských práv. Etiópske orgány preukázali odhodlanie bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu, čo je dobré znamenie pre našu ďalšiu spoluprácu v rámci tohto spoločného programu. Tento krok je len jedným z viacerých v rámci našej snahy o vybudovanie oveľa hlbšieho vzťahu.“

Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie, dodala: „Etiópia a Európska únia sú strategickí partneri už 40 rokov a migrácia predstavuje spoločný problém. Popri mnohých bilaterálnych a regionálnych otázkach, o ktorých sme hovorili počas mojej návštevy v Addis Abebe 20. októbra, sme sa dohodli na posilnení spolupráce v týchto oblastiach: boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, podpora pri opätovnom začleňovaní navrátených migrantov, pomoc Etiópii, ktorá ochotne prijíma utečencov, a zvyšovanie odolnosti najzraniteľnejších spoločenstiev. Spoločný program, ktorý sme dnes podpísali, prehlbuje spoluprácu medzi EÚ a Etiópiou a napomôže zlepšiť riadenie zmiešaných migračných tokov.“

EÚ zintenzívňuje spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu v záujme riešenia súčasnej utečeneckej krízy. Samit EÚ-Afrika, ktorý sa uskutoční dnes a zajtra vo Valette sa zameriava na rozvoj spoločných nástrojov na zlepšenie riadenia migrácie na kontinentálnej úrovni. Deklarácia a akčný plán, ktorý sa má prijať na samite, sa budú realizovať prostredníctvom existujúcich regionálnych dialógov. V tomto širšom rámci sa bude spoločný program s Etiópiou vykonávať na dvojstrannej úrovni.

Podpísanie dohody o spoločnom programe je výsledkom intenzívneho dialógu medzi útvarmi Komisie a Etiópiou. Záverečné rozhovory sa uskutočnili 20. októbra 2015 v Addis Abebe prostredníctvom dialógu na vysokej úrovni medzi vysokou predstaviteľkou a podpredsedníčkou Mogheriniovou a predsedom vlády Dessalegnom. Podpísanie predstavuje ďalší krok v prebiehajúcom úsilí EÚ a Etiópie o lepšie riadenie migrácie. Dialóg o migrácii a mobilite medzi EÚ a Etiópiou bude zabezpečovať celkové riadenie spoločného programu prostredníctvom každoročných stretnutí striedavo v Bruseli a Addis Abebe.

EÚ pracuje na programe regionálneho rozvoja a ochrany (RDPP) pre Africký roh, ktorý bude pomáhať krajinám, ktoré sú domovom veľkého množstva utečencov, pri riešení potrieb rozvoja a ochrany utečencov a žiadateľov o azyl, potrieb utečencov a hostiteľských spoločenstiev a budovaní kapacít vnútroštátnymi orgánmi. Na čele konzorcia RDPP pre Africký roh je Holandsko, a toto konzorcium bude podporované z finančných prostriedkov EÚ a príspevkov členských štátov.

Všeobecný kontext

Dvojstranné dialógy o migrácii a mobilite medzi EÚ a tretími krajinami môžu mať rôzne formy. Partnerstvá v oblasti mobility, ako aj spoločný program v oblasti migrácie a mobility (CAMM), sú dôležitým rámcom politického dialógu a operačnej spolupráce.

Návrh na rokovanie o partnerstve v oblasti mobility sa predkladá po dosiahnutí určitého pokroku v dialógoch o migrácii a mobilite. Partnerstvá v oblasti mobility zahŕňajú rokovania o dohodách o zjednodušení vízového režimu a readmisii, zatiaľ čo spoločný program CAMM tieto oblasti nezahŕňa. Partnerstvá v oblasti mobility sa používajú hlavne vo vzťahu ku krajinám európskeho susedstva, zatiaľ čo spoločné programy v oblasti migrácie a mobility sa využívajú hlavne v prípade tretích krajín.

Po dnešnom podpise spoločného vyhlásenia s Etiópiou bolo celkovo podpísaných päť takýchto spoločných vyhlásení s týmito partnerskými krajinami na africkom kontinente: Kapverdy, Maroko, Tunisko(partnerstvá v oblasti mobility) a Nigéria (spoločný program v oblasti migrácie a mobility).

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o spoločných programoch v oblasti migrácie a mobility (CAMM) a partnerstvách v oblasti mobility

Ďalšie informácie o spolupráci medzi EU a Etiópiou

Ďalšie informácie o samite vo Vallette

IP/15/6050


Side Bar