Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia Europejska i Etiopia podpisały wspólny program w obszarze migracji i mobilności

Bruksela, 11 listopada 2015

Unia Europejska i Etiopia podpisały wspólny program w obszarze migracji i mobilności

UE i Etiopia podpisały dziś deklarację w sprawie wspólnego programu w obszarze migracji i mobilności. Wydarzenie to odzwierciedla znaczenie Etiopii jako kluczowego kraju pochodzenia, tranzytu oraz celu nielegalnych migrantów i uchodźców z Rogu Afryki w drodze do Europy. Program podpisali: Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji, Jean Asselborn, minister spraw zagranicznych Luksemburga i urzędującej prezydencji Rady – w imieniu UE i państw członkowskich – oraz Hailemariam Dessalegn, premier Etiopii.

Strony będą współpracować w sprawach dotyczących ochrony międzynarodowej i potrzeb uchodźców, legalnej migracji i mobilności, nielegalnej migracji, przemytu ludzi i handlu ludźmi oraz polityki rozwojowej. Środki finansowe na realizację konkretnych działań zostaną udostępnione przede wszystkim za pośrednictwem nadzwyczajnego funduszu powierniczego UE na rzecz Afryki, na który UE już przeznaczyła 1,8 mld euro.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: „Etiopia jest największym państwem przyjmującym uchodźców w Afryce. Schronienie w tym kraju znalazło ponad 733 tys. uchodźców. Rząd tego państwa potrzebuje wsparcia UE i na nie zasługuje. Etiopia jest też państwem pochodzenia i tranzytu nielegalnej migracji do Europy. Musimy współpracować, aby lepiej zarządzać tymi przepływami migracyjnymi przy pełnym poszanowaniu praw człowieka. Władze Etiopii wykazały się zaangażowaniem w walce z handlem ludźmi i przemytem ludzi, co dobrze wróży naszej dalszej współpracy w oparciu o ten wspólny program. Zrobiliśmy dziś krok, który jest częścią znacznie szerszych relacji, jakie staramy się razem zbudować.”

Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji dodała: Etiopia i Unia Europejska już od 40 są partnerami strategicznymi i migracja jest wspólnym dla nas wyzwaniem. Wśród wielu kwestii dwustronnych i regionalnych, które omawialiśmy podczas mojej wizyty w Addis Abebie 20 października, uzgodniliśmy, że wzmocnimy naszą współpracę, aby zwalczać przemyt migrantów i handel ludźmi, wspierać reintegrację powracających migrantów, pomagać Etiopii w przyjmowaniu uchodźców z państw sąsiednich oraz zwiększać odporność najbardziej wrażliwych społeczności. Podpisany dziś wspólny program przenosi współpracę UE i Etiopii na wyższy poziom i przyczyni się do poprawy zarządzania mieszanymi przepływami migracyjnymi.”

UE zacieśnia współpracę z państwami pochodzenia i tranzytu, aby zaradzić bieżącemu kryzysowi uchodźczemu. Celem odbywającego się dziś i jutro szczytu w Valletcie jest wypracowanie wspólnych narzędzi dla usprawnienia zarządzania migracjami na szczeblu kontynentalnym. Deklaracja i plan działania, które mają zostać przyjęte podczas szczytu, zostaną wdrożone za pomocą istniejących dialogów regionalnych. W obrębie tych szerszych ram współpracy wspólny program z Etiopią będzie wdrażany na poziomie dwustronnym.

Podpisanie wspólnego programu jest efektem intensywnego dialogu między służbami Komisji Europejskiej i Etiopią. Ostateczne rozmowy miały miejsce w Addis Abebie w dniu 20 października 2015 r. podczas dialogu wysokiego szczebla między wysoką przedstawiciel i wiceprzewodniczącą Komisji Federicą Mogherini a premierem Etiopii Hailemariamem Dessalegnem. Podpisanie programu to kolejny etap nieustających wysiłków ze strony UE i Etiopii na rzecz lepszego zarządzania migracją. Dialog w kwestiach migracji i mobilności między UE i Etiopią zapewni ogólny nadzór nad wspólnym programem za pomocą dorocznych spotkań odbywających się na przemian w Brukseli i Addis Abebie.

UE jest w trakcie opracowywania regionalnego programu rozwoju i ochrony na rzecz Rogu Afryki. Program ten pomoże państwom przyjmującym dużą liczbę uchodźców w zapewnieniu ochrony i warunków rozwoju uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl, zaspokojeniu potrzeb społeczności przyjmujących uchodźców oraz budowaniu zdolności przez władze krajowe. Niderlandy przewodniczą konsorcjum regionalnego programu rozwoju i ochrony na rzecz Rogu Afryki, a środki finansowe na ten cel pochodzić będą z funduszy unijnych i wkładów krajowych.

Kontekst

Dialogi dwustronne w kwestiach migracji i mobilności między UE i państwami trzecimi mogą przybierać różne formy. Partnerstwa na rzecz mobilności oraz wspólne programy w obszarze migracji i mobilności zapewniają istotne ramy dla dialogu politycznego i współpracy operacyjnej.

Wniosek dotyczący negocjacji w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności jest przedstawiany dopiero po osiągnięciu pewnego postępu w dialogach w kwestiach migracji i mobilności. Partnerstwa na rzecz mobilności obejmują negocjacje w sprawie ułatwień wizowych i umów o readmisji, czego nie przewidują wspólne programy w obszarze migracji i mobilności. Partnerstwa na rzecz mobilności są głównie zawierane z krajami objętymi europejską polityką sąsiedztwa, natomiast wspólne programy w obszarze migracji i mobilności są przede wszystkim stosowane w przypadku pozostałych państw trzecich.

Dotychczas podpisano pięć takich wspólnych deklaracji z krajami partnerskimi na kontynencie afrykańskim. Poza Etiopią są to: Republika Zielonego Przylądka, Tunezja (partnerstwa na rzecz mobilności) i Nigeria (wspólny program w obszarze migracji i mobilności).

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat wspólnych programów w obszarze migracji i mobilności oraz partnerstw na rzecz mobilności

Więcej informacji na temat współpracy UE i Etiopii

Więcej informacji na temat szczytu w Valletcie

IP/15/6050


Side Bar