Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Unie en Ethiopië ondertekenen gemeenschappelijke agenda inzake migratie en mobiliteit

Brussel, 11 november 2015

Europese Unie en Ethiopië ondertekenen gemeenschappelijke agenda inzake migratie en mobiliteit

Vandaag hebben de EU en Ethiopië een gezamenlijke verklaring over een gemeenschappelijke agenda inzake migratie en mobiliteit ondertekend, waarin het belang van Ethiopië tot uiting komt als belangrijk land van herkomst, doorreis en bestemming van irreguliere migranten en vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika op weg naar Europa. Namens de EU en de lidstaten werd de agenda ondertekend door Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, en Jean Asselborn, minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg en huidig voorzitter van de Raad. Voor Ethiopië werd de agenda ondertekend door eerste minister Hailemariam Dessalegn.

Beide partijen zullen samenwerken inzake kwesties als internationale bescherming en behoeften van vluchtelingen, legale migratie en mobiliteit, irreguliere migratie, mensensmokkel en -handel, en ontwikkelingsbeleid. Er wordt in financiering voorzien voor de uitvoering van concrete activiteiten, met name via het EU-noodtrustfonds voor Afrika, waarvoor de EU al 1,8 miljard EUR heeft vrijgemaakt.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker: "Geen enkel land in Afrika vangt meer vluchtelingen op dan Ethiopië. Er verblijven meer dan 733 000 vluchtelingen. De Ethiopische regering heeft EU-steun nodig en verdient die. Ethiopië is ook een land van herkomst en doorreis voor irreguliere migratie naar Europa. We moeten samenwerken om deze stromen beter te beheren met volledige eerbiediging van de mensenrechten. De Ethiopische autoriteiten hebben getoond dat zij zich willen inzetten om mensenhandel en -smokkel aan te pakken, hetgeen een positief signaal is voor onze verdere samenwerking via deze gemeenschappelijke agenda. Deze stap is een onderdeel van de veel ruimere betrekkingen die wij samen proberen uit te bouwen."

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie: "Ethiopië en de Europese Unie zijn nu al 40 jaar strategische partners, en migratie vormt een gezamenlijke uitdaging. Onder de vele bilaterale en regionale kwesties die we tijdens mijn bezoek aan Addis Abeba op 20 oktober hebben besproken, zijn we onder meer overeengekomen om onze samenwerking op te drijven om migrantensmokkel en mensenhandel aan te pakken, de re-integratie van teruggekeerde migranten te ondersteunen, Ethiopië te steunen in zijn gastvrijheid jegens vluchtelingen uit buurlanden en de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen te vergroten. De vandaag ondertekende gemeenschappelijke agenda brengt de samenwerking tussen de EU en Ethiopië op een hoger niveau en zal het beheer van gemengde migratiestromen helpen verbeteren."

De EU intensiveert haar samenwerking met landen van herkomst en doorreis om de huidige vluchtelingencrisis aan te pakken. De EU-Afrika-top in Valletta die vandaag en morgen plaatsvindt, heeft als doel gezamenlijke instrumenten te ontwikkelen voor een beter migratiebeheer op continentaal niveau. De verklaring en het actieplan die op de top zullen worden aangenomen, zullen via bestaande regionale dialogen worden uitgevoerd. Binnen dit breder kader zal de gemeenschappelijke agenda met Ethiopië op bilateraal niveau worden uitgevoerd.

Aan de ondertekening van de gemeenschappelijke agenda ging een intense dialoog tussen de diensten van de Europese Commissie en Ethiopië vooraf. De finale besprekingen vonden op 20 oktober 2015 in Addis Abeba plaats, waar hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini een gesprek op hoog niveau voerde met eerste minister Dessalegn. De ondertekening betekent een volgende stap in de voortdurende inspanningen van de EU en Ethiopië voor een beter migratiebeheer. De dialoog tussen de EU en Ethiopië over migratie en mobiliteit zal zorgen voor de algemene sturing van de gemeenschappelijke agenda door middel van jaarlijkse bijeenkomsten die afwisselend in Brussel en Addis Abeba plaatsvinden.

De EU ontwikkelt momenteel een regionaal ontwikkelings- en beschermingsprogramma (RDPP) voor de Hoorn van Afrika, waarmee landen die grote aantallen vluchtelingen opvangen, zullen worden bijgestaan bij de aanpak van beschermings- en ontwikkelingsbehoeften van vluchtelingen en asielzoekers, behoeften van gemeenschappen die vluchtelingen opvangen en de ontwikkeling van capaciteit door nationale autoriteiten. Het consortium RDPP voor de Hoorn van Afrika wordt door Nederland geleid en zal door EU-fondsen en nationale bijdragen worden ondersteund.

Achtergrond

Bilaterale dialogen over migratie en mobiliteit tussen de EU en derde landen kunnen verschillende vormen aannemen. Mobiliteitspartnerschappen en gemeenschappelijke agenda's inzake migratie en mobiliteit bieden belangrijke kaders voor beleidsdialoog en operationele samenwerking.

Zodra in de dialogen over migratie en mobiliteit een zekere vooruitgang is geboekt, wordt een voorstel ingediend om te onderhandelen over een mobiliteitspartnerschap. Mobiliteitspartnerschappen omvatten onderhandelingen over visumversoepeling en overname-overeenkomsten, terwijl dat niet het geval is voor gemeenschappelijke agenda's inzake migratie en mobiliteit. Mobiliteitspartnerschappen worden voornamelijk voor buurlanden gebruikt, en gemeenschappelijke agenda's inzake migratie en mobiliteit voornamelijk voor andere derde landen.

Na de ondertekening door Ethiopië van vandaag zijn nu met vijf partnerlanden van het Afrikaanse continent dergelijke gezamenlijke verklaringen ondertekend: Kaapverdië, Marokko, Tunesië (mobiliteitspartnerschappen) en Nigeria (gemeenschappelijke agenda inzake migratie en mobiliteit).

Meer informatie

Meer informatie over gemeenschappelijke agenda's inzake migratie en mobiliteit en mobiliteitspartnerschappen

Meer informatie over de samenwerking EU-Ethiopië

Meer informatie over de Top van Valletta

IP/15/6050


Side Bar