Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Savienība un Etiopija paraksta kopīgo programmu migrācijas un mobilitātes jomā

Briselē, 2015. gada 11. novembrī

Eiropas Savienība un Etiopija paraksta kopīgo programmu migrācijas un mobilitātes jomā

ES un Etiopija šodien parakstīja kopīgu deklarāciju par kopīgo programmu migrācijas un mobilitātes jomā, kas atspoguļo, cik nozīmīga ir Etiopija kā viena no galvenajām izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstīm nelikumīgo migrantu un bēgļu ceļā no Āfrikas raga uz Eiropu. Programmu ES un dalībvalstu vārdā parakstīja Žans Klods Junkers, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, Federika Mogerīni, Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Žans Aselborns, Luksemburgas ārlietu ministrs un Padomes priekšsēdētājs Luksemburgas prezidentūras laikā, un Etiopijas premjerministrs Hailemariams Desalens.

Abas puses sadarbosies tādos jautājumos kā starptautiskā aizsardzība un bēgļu vajadzības, legālā migrācija un mobilitāte, nelikumīgā migrācija, cilvēku kontrabanda un cilvēku tirdzniecība un attīstības politika. Finansējums būs pieejams konkrētu pasākumu īstenošanai, jo īpaši izmantojot ES ārkārtas trasta fondu Āfrikai, kuram ES jau ir piešķīrusi EUR 1,8 miljardus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: "Etiopija ir lielākā bēgļu uzņēmēja valsts Āfrikā, kas ir uzņēmusi vairāk nekā 733 000 bēgļus. Tās valdībai ir vajadzīgs ES atbalsts un tā to ir pelnījusi. Etiopija ir arī izcelsmes un tranzīta valsts nelikumīgai migrācijai uz Eiropu. Mums ir jāstrādā kopīgi, lai labāk pārvaldītu šīs migrācijas plūsmas, pilnībā ievērojot cilvēktiesības. Etiopijas iestādes ir apliecinājušas apņemšanos cīnīties ar cilvēku tirdzniecību un cilvēku kontrabandu, kas ir pozitīvs signāls mūsu turpmākajai sadarbībai kopīgās programmas ietvaros. Šis solis ir daļa no daudz plašākām attiecībām, kuras mēs cenšamies veidot kopīgi.”

Federika Mogerīni, Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, piebilda: "Etiopija un Eiropas Savienība ir stratēģiskas partneres jau 40 gadus, un migrācija ir mūsu kopīgā problēma. Līdz ar daudziem citiem divpusējiem un reģionāliem jautājumiem, kurus mēs apspriedām vizītes laikā Adisabebā 20. oktobrī, mēs vienojāmies stiprināt mūsu sadarbību, lai vērstos pret migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, palīdzētu reintegrēt atgriezušos migrantus, atbalstītu Etiopiju, kas uzņem bēgļus no kaimiņvalstīm, un stiprinātu noturību vismazāk aizsargātajās kopienās. Šodien parakstītā kopīgā programma panāks jaunu līmeni ES un Etiopijas sadarbībā, un palīdzēs labāk pārvaldīt jauktas migrācijas plūsmas.”

ES pastiprina sadarbību ar bēgļu izcelsmes un tranzīta valstīm, lai risinātu pašreizējo bēgļu krīzi. ES un Āfrikas augstākā līmeņa sanāksmē, kas šodien un rīt notiks Valletā, ir paredzēts izstrādāt kopīgus rīkus, lai uzlabotu migrācijas pārvaldību kontinenta mērogā. Deklarācija un rīcības plāns, ko pieņems augstākā līmeņa sanāksmē, tiks īstenoti, izmantojot spēkā esošos reģionālos dialogus. Ņemot vērā šo plašāko kontekstu, kopīgā programma ar Etiopiju tiks īstenota divpusējā līmenī.

Kopīgās programmas parakstīšana ir rezultāts intensīvam dialogam starp Eiropas Komisijas dienestiem un Etiopiju. Nobeiguma sarunas notika Adisabebā 2015. gada 20. oktobrī, šo sarunu laika Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni risināja augsta līmeņa dialogu ar premjerministru Desalenu. Programmas parakstīšana ir nākamais solis ES un Etiopijas centienos, kas virzīti uz labāku migrācijas pārvaldību. ES un Etiopijas dialogs par migrāciju un mobilitāti nodrošinās kopīgās programmas vispārējo vadību, rīkojot ikgadējas sanāksmes pārmaiņus Briselē un Adisabebā.

ES pašlaik izstrādā reģionālās attīstības un aizsardzības programmu Āfrikas ragā, kas palīdzēs valstīm, kurās uzturas liels skaits bēgļu, risinot bēgļu un patvēruma meklētāju aizsardzības un attīstības vajadzības, bēgļus uzņēmušo kopienu vajadzības un valsts iestāžu resursu veidošanu. Āfrikas raga reģionālās attīstības un aizsardzības programmas konsorciju vada Nīderlande, un to atbalstīs ar ES līdzekļiem un atsevišķu valstu līdzekļiem.

Vispārīga informācija

Divpusējie dialogi par migrāciju un mobilitāti starp ES un trešām valstīm var notikt dažādos veidos. Mobilitātes partnerības, kā arī kopīgās programmas migrācijas un mobilitātes jomā ir nozīmīgas pamatsistēmas politikas dialogam un operatīvajai sadarbībai.

Priekšlikums risināt sarunas par mobilitātes partnerību tiek iesniegts, ja ir panākti konkrēti sasniegumi migrācijas un mobilitātes dialogos. Mobilitātes partnerības ietver sarunas par vīzu režīma atvieglošanu un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, savukārt kopīgās programmas to neparedz. Mobilitātes partnerības galvenokārt izmanto sadarbībā ar kaimiņvalstīm, savukārt kopīgās programmas galvenokārt izmanto attiecībā uz citām trešām valstīm.

Ietverot šodien parakstīto kopīgo deklarāciju ar Etiopiju, ir parakstītas piecas šādas deklarācijas ar partnervalstīm Āfrikas kontinentā, tostarp ar: Kaboverdi, Maroku, Tunisiju (mobilitātes partnerības) un Nigēriju (kopīgā programma migrācijas un mobilitātes jomā).

Sīkāka informācija

Plašāka informācija par kopīgajām programmām migrācijas un mobilitātes jomā un mobilitātes partnerībām

Plašāka informācija par ES un Etiopijas sadarbību

Papildu informācija par Valletas augstākā līmeņa sanāksmi

IP/15/6050


Side Bar