Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan unioni ja Etiopia allekirjoittavat maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan yhteisen toimintasuunnitelman

Bryssel 11. marraskuuta 2015

Euroopan unioni ja Etiopia allekirjoittavat maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan yhteisen toimintasuunnitelman

EU ja Etiopia allekirjoittivat tänään yhteisen julistuksen maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevasta yhteisestä toimintasuunnitelmasta. Siinä tarkastellaan Etiopian merkitystä Afrikan sarvesta Eurooppaan suuntaavien laittomien siirtolaisten ja pakolaisten keskeisenä lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaana. Toimintasuunnitelman ovat allekirjoittaneet Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini, Luxemburgin ulkoasiainministeri ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta neuvoston puheenjohtajana toimiva Jean Asselborn sekä Etiopian pääministeri Hailemariam Dessalegn.

Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä kansainvälistä suojelua ja pakolaisten tarpeita, laillista muuttoliikettä ja liikkuvuutta, laitonta muuttoliikettä, ihmisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa sekä kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Rahoitusta myönnetään konkreettisten toimien täytäntöönpanoon erityisesti EU:n Afrikka-hätärahaston kautta, johon EU on jo varannut 1,8 miljardia euroa.

Etiopiassa on Afrikan maista eniten pakolaisia, yli 733 000. Etiopian hallitus tarvitsee EU:n tukea ja ansaitsee sen. Etiopia on myös lähtö- ja kauttakulkumaa Eurooppaan suuntautuvassa laittomassa muuttoliikkeessä. Meidän on toimittava yhdessä, jotta voimme paremmin hallita näitä muuttovirtoja ihmisoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen. Etiopian viranomaiset ovat osoittaneet olevansa sitoutuneita torjumaan ihmiskauppaa ja ihmisten salakuljetusta, mikä on myönteistä tämän yhteisen toimintasuunnitelman avulla tehtävän yhteistyön kannalta. Kyseessä on osa paljon laajempaa kumppanuutta, jota pyrimme rakentamaan yhdessä”, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi.

”Etiopia ja Euroopan unioni ovat olleet strategisia kumppaneita jo 40 vuoden ajan, ja muuttoliike on molemmille yhteinen haaste. Vierailullani Addis Abebassa 20. lokakuuta keskustelimme monista kahdenvälisistä ja alueellisista kysymyksistä, ja sovimme lisäävämme yhteistyötä maahanmuuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi, palautettujen muuttajien uudelleenkotoutumisen tukemiseksi, Etiopian tukemiseksi sen auttaessa naapurimaista saapuvia pakolaisia ja heikoimmassa asemassa olevien yhteisöjen selviytymiskyvyn vahvistamiseksi. Tänään allekirjoitettu yhteinen toimintasuunnitelma nostaa EU:n ja Etiopian yhteistyön uudelle tasolle ja parantaa erilaisista ryhmistä koostuvien muuttovirtojen hallintaa”, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini lisäsi.

EU tehostaa yhteistyötään lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Tänään ja huomenna Vallettassa pidettävässä EU:n ja Afrikan huippukokouksessa pyritään kehittämään yhteisiä välineitä maahanmuuton hallinnan parantamiseksi Euroopan laajuisesti. Huippukokouksessa hyväksyttävä julistus ja toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön nykyisten alueellisten vuoropuhelujen kautta. Tässä laajemmassa yhteydessä Etiopian kanssa tehtävä yhteinen toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön kahdenvälisellä tasolla.

Yhteisen toimintasuunnitelman allekirjoittaminen on tulosta Euroopan komission ja Etiopian välisistä intensiivisistä neuvotteluista. Lopulliset neuvottelut käytiin Addis Abebassa 20. lokakuuta 2015, kun korkea edustaja/varapuheenjohtaja Federica Mogherini ja pääministeri Dessalegn kävivät korkean tason vuoropuhelua. Allekirjoittaminen on yksi vaihe EU:n ja Etiopian jatkuvissa ponnisteluissa muuttoliikkeen hallinnan tehostamiseksi. Yhteistä toimintasuunnitelmaa johdetaan maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan EU:n ja Etiopian vuoropuhelun puitteissa vuorotellen Brysselissä ja Addis Abebassa pidettävissä vuosittaisissa kokouksissa.

EU kehittää parhaillaan alueellista kehitys- ja suojeluohjelmaa Afrikan sarvea varten. Ohjelmasta autetaan suuria pakolaismääriä vastaanottaneita maita huolehtimaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden suojelu- ja kehitystarpeista, pakolaisia vastaanottavien yhteisöjen tarpeista ja kansallisten viranomaisten valmiuksien tehostamisesta. Afrikan sarvea koskevan kehitys- ja suojeluohjelman konsortiota johtaa Alankomaat, ja sitä tuetaan EU:n varoista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien kautta.

Tausta

EU:n ja kolmansien maiden välillä voidaan käydä kahdenvälistä vuoropuhelua maahanmuutosta ja liikkuvuudesta monin tavoin. Liikkuvuuskumppanuudet sekä maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevat yhteiset toimintasuunnitelmat ovat tärkeä kehys poliittiselle vuoropuhelulle ja käytännön yhteistyölle.

Ehdotus liikkuvuuskumppanuudesta neuvottelemiseksi esitetään, kun maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevissa vuoropuheluissa on saavutettu tiettyä edistystä. Liikkuvuuskumppanuuksien puitteissa voidaan neuvotella viisumien myöntämisen helpottamista ja takaisinottoa koskevista sopimuksista, mutta ne eivät sisälly maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeviin yhteisiin toimintasuunnitelmiin. Liikkuvuuskumppanuuksia solmitaan pääasiassa naapurimaiden kanssa, kun taas maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevia yhteisiä toimintasuunnitelmia tehdään pääasiassa muiden kolmansien maiden kanssa.

Tänään Etiopian kanssa allekirjoitettu yhteinen julistus on viides afrikkalaisen kumppanimaan kanssa allekirjoitettu julistus. Muut kumppanimaat ovat seuraavat: Kap Verde, Marokko, Tunisia (liikkuvuuskumppanuudet) ja Nigeria (maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva yhteinen toimintasuunnitelma).

Lisätietoja

Lisätietoja maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevista yhteisistä toimintasuunnitelmista ja liikkuvuuskumppanuuksista

Lisätietoja EU:n ja Etiopian yhteistyöstä

Lisätietoja Vallettan huippukokouksesta

IP/15/6050


Side Bar