Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den Europæiske Union og Etiopien undertegner fælles dagsorden om migration og mobilitet

Bruxelles, den 11 november 2015

Den Europæiske Union og Etiopien undertegner fælles dagsorden om migration og mobilitet

EU og Etiopien har i dag undertegnet en fælles erklæring om en fælles dagsorden for migration og mobilitet. Dette afspejler Etiopiens betydning som et vigtigt oprindelsesland, transitland og bestemmelsessted for ulovlige migranter og flygtninge på vej til Europa fra Afrikas Horn. Dagsordenen er underskrevet af Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Europa-Kommissionen, Federica Mogherini, Luxembourgs udenrigsminister Jean Asselborn, der varetager det skiftende formandskab for Rådet, på vegne af EU og medlemsstaterne samt af Etiopiens premierminister Hailemariam Dessalegn.

De to parter vil samarbejde om international beskyttelse af flygtninge, flygtninges behov, lovlig migration og mobilitet, irregulær migration, menneskesmugling og menneskehandel samt udviklingspolitik. Der stilles finansiering til rådighed til gennemførelsen af konkrete tiltag, navnlig gennem EU’s Nødtrustfond for Afrika, som EU allerede har tilført 1.8 mia. EUR.

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, udtalte: "Etiopien er det land i Afrika, der har modtaget flest flygtninge, i alt over 733 000. Regeringen har behov for og fortjener støtte fra EU. Etiopien er også et oprindelses- og transitland for irregulær migration til Europa. Vi er nødt til at arbejde sammen for bedre at kunne forvalte disse strømme under fuld overholdelse af menneskerettighederne. De etiopiske myndigheder har vist vilje til at bekæmpe menneskehandel og menneskesmugling, hvilket lover godt for vores fortsatte samarbejde gennem denne fælles dagsorden. Dette skridt er led i de meget bredere relationer, som vi forsøger at opbygge sammen."

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Europa-Kommissionen, Federica Mogherini, tilføjede: "Etiopien og Den Europæiske Union har været strategiske partnere i 40 år, og migration er en fælles udfordring. Under mit besøg i Addis Abeba den 20. oktober drøftede vi mange bilaterale og regionale spørgsmål og blev enige om at styrke vores samarbejde for at bekæmpe menneskesmugling og menneskehandel, støtte reintegreringen af tilbagevendte migranter, hjælpe Etiopien med at kunne modtage flygtninge fra nabolandene og gøre de mest sårbare befolkningsgrupper mere modstandsdygtige. Den fælles dagsorden, der er blevet underskrevet i dag, bringer samarbejdet mellem EU og Etiopien op på et højere niveau og vil bidrage til at forbedre forvaltningen af de blandede migrationsstrømme."

EU er ved at optrappe sit samarbejde med oprindelses- og transitlandene for at tackle den nuværende flygtningekrise. Topmødet mellem EU og Afrika, der finder sted i Valletta i dag og i morgen, sigter mod at udvikle fælles værktøjer til at forbedre migrationsforvaltningen på kontinentet. Den erklæring og handlingsplan, der skal vedtages på topmødet i Valletta, vil blive gennemført gennem eksisterende regionale dialoger. Inden for denne overordnede ramme vil den fælles dagsorden med Etiopien blive gennemført på bilateralt plan.

Undertegnelsen af den fælles dagsorden er et resultat af en intens dialog mellem Kommissionens tjenestegrene og Etiopien. De afsluttende drøftelser fandt sted i Addis Abeba den 20. oktober 2015 mellem Federica Mogherini og premierminister Hailemariam Dessalegn. Undertegnelsen er udtryk for det næste skridt i EU's og Etiopiens igangværende bestræbelser på at sikre bedre migrationsforvaltning. EU’s og Etiopiens dialog om migration og mobilitet vil være den overordnede ramme for styring af den fælles dagsorden gennem årlige møder i skiftevis Bruxelles og Addis Abeba.

EU er ved at udarbejde et regionalt udviklings- og beskyttelsesprogram for Afrikas Horn, som skal bistå lande, der huser et stort antal flygtninge, med at tackle flygtninges og asylansøgeres behov for beskyttelse og udvikling, værtslandedes behov og kapacitetsopbygningen hos de nationale myndigheder. Det konsortium, der står for programmet for Afrikas Horn, ledes af Nederlandene og vil få støtte i form af EU-midler og nationale bidrag.

Baggrund

Bilaterale dialoger om migration og mobilitet mellem EU og tredjelande kan antage forskellige former. Mobilitetspartnerskaber og fælles dagsordener for migration og mobilitet udgør vigtige rammer for politisk dialog og operationelt samarbejde.

Et forslag om forhandling af et mobilitetspartnerskab fremsættes, når der er gjort visse fremskridt i migrations- og mobilitetsdialogerne. I mobilitetspartnerskaber indgår bl.a. forhandlinger om visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler, hvilket ikke gælder de fælles dagsordner. Mobilitetspartnerskaber bruges hovedsageligt over for nabolande og fælles dagsordner over for andre tredjelande.

Efter undertegnelsen med Etiopien i dag er der nu underskrevet fem fælles erklæringer med partnerlande på det afrikanske kontinent, herunder: Kap Verde, Marokko, Tunesien (mobilitetspartnerskaber)og Nigeria (fælles dagsorden for migration og mobilitet).

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om fælles programmer for migration og mobilitet

Flere oplysninger om samarbejdet mellem EU og Etiopien

Flere oplysninger om topmødet i Valletta

IP/15/6050


Side Bar