Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská unie a Etiopie podepisují společný program pro migraci a mobilitu

Brusel 11. listopadu 2015

Evropská unie a Etiopie podepisují společný program pro migraci a mobilitu

EU a Etiopie dnes podepsaly prohlášení ke společnému programu pro migraci a mobilitu, což odráží význam Etiopie jako jedné z hlavních zemí původu a tranzitu pro nelegální migranty a uprchlíky z Afrického rohu, kteří směřují do Evropy, ale i jako země cílové. Program podepsali Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, Federica Mogheriniová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise, Jean Asselborn, lucemburský ministr zahraničních věcí a úřadující předseda Rady jménem EU a členských států, a Hailemariam Dessalegn, ministerský předseda Etiopie.

Obě strany budou spolupracovat v otázkách mezinárodní ochrany uprchlíků a jejich potřeb, legální migrace a mobility, nelegální migrace, převaděčství, obchodování s lidmi, jakož i v otázce rozvojové politiky. Na konkrétní činnosti budou poskytnuty finanční prostředky, zejména ze svěřenského fondu EU pro Afriku, na nějž EU již vyčlenila 1,8 miliardy eur.

„Etiopie, která již přijala přes 733 000 uprchlíků, je největší hostitelskou zemí v Africe,“ uvedl Jean-Claude Juncker. „Podporu z EU vláda této země nejenže potřebuje, ale také si ji zaslouží. Etiopie je navíc zemí původu a tranzitní zemí pro nelegální migraci směřující do Evropy. Musíme spolupracovat na lepším řízení migračních toků a zároveň při tom dbát na dodržování lidských práv. Etiopské úřady prokázaly odhodlání bojovat proti obchodování s lidmi a převaděčství, což je dobré znamení pro naši další spolupráci v tomto společném programu. Jde o jeden z kroků na cestě k vybudování mnohem hlubšího vztahu mezi našimi zeměmi.“

Federica Mogheriniová dodala: „Etiopie a Evropská unie jsou strategičtí partneři již 40 let a migrace představuje sdílený problém. Vedle mnoha dvoustranných a regionálních otázek, o nichž jsme hovořili během mé návštěvy v Addis Abebě, jsme se dohodli na zesílení spolupráce v různých oblastech. Jde o boj proti převaděčství migrantů a obchodování s lidmi, poskytování podpory při začleňování navrátivších se migrantů, pomoc Etiopii, jež ochotně přijímá uprchlíky ze sousedních zemí, a zvyšování odolnosti nejzranitelnějších společenství. Společný program, který jsme dnes podepsali, prohlubuje spolupráci mezi EU a Etiopií a napomůže zlepšit řízení smíšených migračních toků.“

S cílem vypořádat se se současnou uprchlickou krizí zintenzivňuje EU spolupráci se zeměmi původu a tranzitními zeměmi. Vrcholná schůzka mezi EU a africkými zeměmi, jež se koná dnes a zítra v maltské Vallettě, má za cíl vytvořit společné nástroje zlepšující řízení migrace z kontinentální perspektivy. Na summitu bude přijato prohlášení a akční plán, k jejichž realizaci budou využity stávající regionální dialogy. Společný program s Etiopií bude proveden na dvoustranné úrovni v tomto širším rámci.

Podpisu společného programu předcházela intenzivní setkání mezi útvary Evropské komise a etiopskými představiteli. Závěrečná jednání se uskutečnila 20. října 2015 v Addis Abebě, kde k rozhovorům na vysoké úrovni zasedla Federica Mogheriniová a ministerský předseda Dessalegn. Podpis představuje další krok v nepřetržitém úsilí EU a Etiopie o lepší řízení migrace. Jako součást dialogu mezi EU a Etiopií o migraci a mobilitě se budou střídavě v Bruselu a Addis Abebě konat výroční zasedání, která dají společnému programu celkový směr.

Pro Africký roh připravuje EU regionální program rozvoje a ochrany, který pomůže zemím hostícím vysoký počet uprchlíků řešit potřeby uprchlíků a žadatelů o azyl v oblasti ochrany a rozvoje i reagovat na potřeby hostitelských komunit z hlediska budování kapacit státních orgánů. Konsorcium regionálního programu rozvoje a ochrany pro Africký roh, v jehož čele stojí Nizozemsko, získá prostředky z EU i z vnitrostátních zdrojů.

Souvislosti

Dvoustranné dialogy o migraci a mobilitě mezi EU a třetími zeměmi mohou nabývat různých podob. Partnerství v oblasti mobility a společné programy pro migraci a mobilitu nabízejí důležitý rámec pro politický dialog a operační spolupráci.

Návrh na sjednání partnerství v oblasti mobility se předkládá, jakmile bylo v dialozích o migraci a mobilitě dosaženo určitého pokroku. Součástí těchto partnerství jsou jednání o zjednodušení vízového režimu a readmisních dohodách, ale u společných programů tomu tak není. Partnerství se využívají zejména pro sousední země, zatímco společné programy především pro ostatní třetí země.

Po dnešku bylo s partnerskými zeměmi na africkém kontinentě podepsáno celkem pět společných prohlášení, kromě Etiopie také s Kapverdami, Marokem, Tuniskem (partnerství v oblasti mobility) a Nigérií (společný program pro migraci a mobilitu).

Další informace

Další informace o společných programech pro migraci a mobilitu a partnerstvích v oblasti mobility

Další informace o spolupráci mezi EU a Etiopií

Další informace o vrcholné schůzce ve Vallettě

IP/15/6050


Side Bar