Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейският съюз и Етиопия подписват обща програма за миграция и мобилност

Брюксел, 11 ноември 2015 r.

Европейският съюз и Етиопия подписват обща програма за миграция и мобилност

ЕС и Етиопия подписаха днес съвместна декларация относно обща програма за миграция и мобилност, която отчита значението на Етиопия като важна страна на произход, транзитно преминаване и местоназначение за незаконните мигранти и бежанците от региона на Африканския рог, които искат да достигнат Европа. От името на ЕС и държавите членки под програмата поставиха подписите си председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини, министърът на външните работи на Люксембург и настоящ председател на Съвета Жан Аселборн, а от името на Етиопия — министър-председателят Хайлемариам Десалег.

Двете страни ще си сътрудничат по въпроси, свързани с международната закрила и нуждите на бежанците, законната миграция и мобилността, незаконната миграция, контрабандата и трафика на хора и политиката за развитие. Ще бъде предоставено финансиране за изпълнението на конкретни дейности, по-специално чрез Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка, за който ЕС вече мобилизира 1,8 милиарда евро.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Етиопия приютява над 733 000 бежанци, което я прави страната с най-много бежанци в Африка. Правителството се нуждае от подкрепата на ЕС и я заслужава. Освен това Етиопия е страна на произход и транзитно преминаване на незаконни мигранти на път за Европа. Трябва да работим заедно, за да управляваме по-добре тези потоци при пълно зачитане на правата на човека. Етиопските власти демонстрираха своя ангажимент да се борят с трафика и контрабандата на хора, което е положителен знак за бъдещото ни сътрудничество по линия на тази обща програма. Тя е част от много по-обширни взаимоотношения, които се стремим да изградим заедно.“

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини добави: „Етиопия и Европейският съюз са стратегически партньори вече 40 години, а миграцията е наше общо предизвикателство. При посещението ми в Адис Абеба на 20 октомври обсъдихме редица двустранни и регионални въпроси и се споразумяхме да засилим сътрудничеството си за борба с контрабандата и трафика на хора, да подкрепим реинтеграцията на върнатите мигранти, да окажем помощ на Етиопия в приютяването на бежанци от съседните страни и да укрепим устойчивостта на най-уязвимите общности. С подписаната днес обща програма сътрудничеството между ЕС и Етиопия достига по-високо равнище, което ще спомогне да се подобри управлението на смесените миграционни потоци.“

За да се справи с бежанската криза, ЕС работи за засилване на сътрудничеството с държавите на произход и транзитно преминаване. Срещата на върха във Валета между ЕС и Африка, която се провежда днес и утре, има за цел да се изработят общи инструменти за подобряване на управлението на миграцията на континентално равнище. Изпълнението на декларацията и плана за действие, които ще бъдат приети на срещата на върха, ще се осъществи чрез съществуващите регионални диалози. В тази по-широка рамка общата програма с Етиопия ще се изпълнява на двустранно равнище.

Подписването на общата програма е резултат от интензивния диалог между службите на Европейската комисия и Етиопия. Окончателните преговори се състояха в Адис Абеба на 20 октомври 2015 г., когато върховният представител и заместник-председател Могерини проведе диалог на високо равнище с министър-председателя Десалег. Подписването е следващата стъпка в усилията на ЕС и Етиопия за по-добро управление на миграцията. Чрез диалога между ЕС и Етиопия по въпросите на миграцията и мобилността, който ще се провежда ежегодно чрез редуващи се срещи в Брюксел и в Адис Абеба, ще бъде осигурено цялостното управление на общата програма.

ЕС работи за изготвянето на регионална програма за развитие и закрила за Африканския рог, чрез която да се подпомагат страните, приютяващи голям брой бежанци, като се посрещнат нуждите от закрила и развитие на бежанците и търсещите убежище, нуждите на общностите, приютяващи бежанци, и се изгради капацитет от националните органи. Консорциумът на регионалната програма за развитие и закрила за Африканския рог се оглавява от Нидерландия и ще получи средства от ЕС и национално финансиране.

Контекст

Двустранните диалози за миграцията и мобилността между ЕС и трети държави могат да бъдат осъществявани под различни форми. Партньорствата за мобилност и общите програми за миграция и мобилност предоставят необходимата рамка за политически диалог и оперативно сътрудничество.

Предложение за договаряне на партньорство за мобилност се представя, след като се достигне определено равнище на напредък в диалозите за миграцията и мобилността. За разлика от общите програми за миграция и мобилност, партньорствата за мобилност включват договарянето на облекчения на визовия режим и на споразумения за обратно приемане. Партньорствата за мобилност се сключват предимно със съседни на Съюза държави, докато общите програми за миграция и мобилност — главно с други трети държави.

След подписването днес с Етиопия бяха подписани пет подобни съвместни декларации с партньорски държави от Африка, а именно: Кабо Верде, Мароко, Тунис (партньорства за мобилност) и Нигерия (обща програма за миграция и мобилност).

За повече информация

Повече информация за общите програми за миграция и мобилност и за партньорствата за мобилност

Повече информация за сътрудничеството между ЕС и Етиопия

Повече информация за срещата на върха във Валета

IP/15/6050


Side Bar