Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europski revizorski sud osmu godinu zaredom dao zeleno svjetlo izvršenju proračuna EU-a

Bruxelles, 10 studeni 2015

Europski revizorski sud osmu godinu zaredom dao zeleno svjetlo izvršenju proračuna EU-a

Europski revizorski sud danas je osmu godinu zaredom dao pozitivnu ocjenu izvršenju proračuna EU-a. Ni na prihodovnoj strani ni na strani administrativnih rashoda nisu uočene bitne pogreške. Ukupna stopa pogreške za plaćanja u padu je drugu godinu zaredom te je 2014. iznosila 4,4 %. U svojem godišnjem izvješću o izvršenju proračuna EU-a u 2014. Sud je istaknuo i da je Komisija ostvarila napredak u povećanju transparentnosti i apsorpcije u pogledu upravljanja sredstvima EU-a.

„Novac EU-a pripada našim građanima i dužni smo im osigurati da svaki euro bude dobro utrošen. Dijelimo mišljenje Suda da nove okolnosti zahtijevaju nov način djelovanja. Mi se u Komisiji trudimo uskladiti proračun s prioritetima, usmjeriti ga na rezultate i ojačati kontrolu.” izjavila je Kristalina Georgieva, potpredsjednica Europske komisije nadležna za proračun i ljudske resurse.

Osiguravanje pravilnog upravljanja sredstvima EU-a

Stope pogreške ne znače prijevaru, već su uglavnom posljedica složenih administrativnih postupaka koji nisu provedeni prema očekivanjima. Europska komisija poduzela je niz mjera kako bi osigurala da svaki euro iz proračuna EU-a bude dobro utrošen.

1. Projekti financirani sredstvima EU-a moraju imati dodatnu vrijednost za društvo. Zato smo uspostavili ojačani okvir uspješnosti usmjeren na rezultate.

Ova je Komisija pokrenula inicijativu „proračun EU-a usmjeren na rezultate” kako bi osigurala da se sredstva EU-a upotrebljavaju učinkovito i za dobrobit građana.

Komisija neće provjeravati samo jesu li projekti usklađeni s pravilima. Cesta koja ne vodi nikamo iako izgrađena u skladu s pravilima i dalje ne vodi nikamo. Komisija će procijeniti ekonomski i socijalni učinak projekata financiranih sredstvima EU-a prije njihova početka i tijekom njihove provedbe na temelju jasnih pokazatelja uspješnosti. Daljnje financiranje ovisit će o ostvarenim rezultatima. Bolji evaluacijski kriteriji i poboljšani pokazatelji uspješnosti omogućit će učinkovitiju kontrolu izvršenja.

Cilj je da se u svim projektima financiranima sredstvima EU-a mogu dokazati jasne koristi i vrijednost za novac.

2. Iako usmjerena na rezultate, Komisija se i dalje obvezuje na pojednostavnjenje postojećih pravila. Ispunjivanje administrativnih zahtjeva korisnicima i dalje oduzima previše vremena i zahtijeva previše napora. Pokrenuli smo inicijativu za pojednostavnjenje kako bismo korisnicima omogućili lakši pristup sredstvima EU-a i njihovu jednostavniju uporabu. To je istaknuto i u Komisijinu programu rada za 2016. U okviru svojih nastojanja da pojednostavni pravila Komisija je ove godine uspostavila Visoku skupinu za pojednostavnjenje za korisnike sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova.

3. Strogi financijski ispravci i povrati. Ako se novac poreznih obveznika EU-a nepropisno utroši, poduzimamo mjere za njegov povrat. U razdoblju od 2009. do 2014. prosječan iznos financijskih ispravaka i povrata iznosio je 3,2 milijarde EUR odnosno 2,4 % prosječnog iznosa plaćanja iz proračuna EU-a. Riječ je o učinkovitom načinu zaštite novca poreznih obveznika u kontekstu višegodišnjeg sustava potrošnje.

4. Bolja kontrola potrošnje sredstava EU-a u državama članicama, koje su nadležne za 80 % izvršenja proračuna EU-a u okviru sustava zajedničkog upravljanja. Komisija je razvila sustav poticaja kako bi sve države članice potaknula da dodatno poboljšaju svoje sustave upravljanja i kontrole. Cilj je da države članice same, prije revizije koju provodi EU, uoče, prijave i uklone nepravilnosti. U protivnom gube novac na koji su ostvarile pravo.

Kako bi pomogla državama članicama, Komisija širi dobru praksu i smjernice te organizira osposobljavanje za upravljačka tijela fondova EU-a ili seminare o stopama pogreške.

Dodatne informacije:

- Pitanja i odgovori o godišnjem izvješću Europskog revizorskog suda

- Konferencija o proračunu EU-a usmjerenom na rezultate

- Web-aplikacija za proračun usmjeren na rezultate

- Bolje ulaganje sredstava i upravljanje fondovima kohezijske politike EU-a u državama članicama i regijama EU-a

- Dobro upravljanje proračunom EU-a u 2014.

IP/15/6024

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar