Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia oferă orientări privind transferul transatlantic de date și face apel la stabilirea rapidă a unui nou cadru ca urmare a hotărârii Curții în cauza Schrems

Bruxelles, 6 noiembrie 2015

Hotărârea din 6 octombrie a Curții de Justiție în cauza Schrems a subliniat importanța dreptului fundamental la protecția datelor, inclusiv în situațiile în care datele cu caracter personal sunt transferate în țări terțe.

Din ianuarie 2014, Comisia Europeană depune eforturi pentru a îmbunătăți siguranța, pentru cetățenii europeni, a transferurilor de date, pe baza a 13 recomandări. În urma hotărârii Curții, Comisia a intensificat negocierile cu SUA privind un nou acord, mai sigur, pentru transferul transatlantic de date. Obiectivul Comisiei este încheierea acestor discuții în termen de trei luni.

Între timp, întreprinderile trebuie să se conformeze hotărârii Curții și să utilizeze instrumente alternative de transfer, atunci când acestea există. După cum au anunțat dl prim-vicepreședinte Timmermans și dna comisar Jourová în ziua pronunțării hotărârii, Comisia a publicat astăzi orientări privind posibilitățile de a efectua transferuri transatlantice de date în urma hotărârii, până la stabilirea unui nou cadru. În comunicarea explicativă a Comisiei se face analiza consecințelor hotărârii și sunt prezentate mecanismele alternative prin care se pot transfera date cu caracter personal către SUA. Totodată, Comisia va continua să coopereze strâns cu autoritățile independente pentru protecția datelor pentru a asigura o aplicare consecventă a hotărârii.

Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei și comisar responsabil cu piața unică digitală, a declarat: „Trebuie să ajungem la un acord cu partenerii noștri americani în următoarele trei luni. Comisiei i s-a cerut să adopte rapid măsuri, ceea ce și facem. Astăzi furnizăm orientări clare și ne angajăm să respectăm un calendar clar pentru încheierea negocierilor în curs. UE și SUA reprezintă, una pentru cealaltă, cel mai important partener comercial. Fluxurile de date dintre continentele noastre sunt esențiale pentru cetățeni și întreprinderi. Deși există instrumente alternative, un nou cadru, mai sigur, este cea mai bună soluție pentru a ne proteja cetățenii și a reduce birocrația pentru întreprinderi, în special pentru cele nou înființate.”

Dna comisar Vera Jourová a declarat: „Cetățenii au nevoie de garanții solide care să garanteze protecția drepturilor lor fundamentale, iar întreprinderile au nevoie de claritate în această perioadă de tranziție. Ceea ce urmărim astăzi este să explicăm în ce condiții întreprinderile pot transfera în mod legal date în această perioadă intermediară. În același timp, vom continua să cooperăm strâns cu autoritățile naționale pentru protecția datelor, care răspund de asigurarea respectării legislației privind protecția datelor în statele membre. Am intensificat dialogul cu SUA vizând ajungerea la un nou cadru, mai solid, pentru fluxurile transatlantice de date și vom continua discuțiile la Washington săptămâna viitoare. Noul acord trebuie să respecte exigențele cuprinse în hotărârea Curții.”

În comunicarea sa, Comisia subliniază următoarele aspecte:

-          acordul privind sfera de siguranță nu mai poate fi utilizat ca temei juridic pentru transferurile de date cu caracter personal către SUA;

-          Comisia va continua și va finaliza negocierile privind un nou cadru, mai solid, pentru transferul transatlantic de date cu caracter personal, care trebuie să respecte exigențele identificate în hotărârea Curții, în special în ceea ce privește limitarea accesului autorităților publice din SUA la datele cu caracter personal și garanțiile în acest sens;

-          vor trebui modificate și alte decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, pentru a se asigura că autoritățile pentru protecția datelor pot în continuare examina plângerile depuse de persoane.

Comunicarea prezintă modalitățile alternative prin care se pot transfera date cu caracter personal către SUA fără a se aduce atingere independenței și competenței autorităților pentru protecția datelor de a examina legalitatea acestor transferuri. În prezent, întreprinderile pot efectua transferuri de date prin:

  • soluții contractuale: clauzele contractuale ar trebui să includă anumite obligații, cum ar fi măsuri de securitate, informarea persoanei vizate, garanții în cazul transferului unor date sensibile etc. Aici sunt disponibile modele de clauze contractuale standard;
  • reguli corporatiste obligatorii pentru transferurile efectuate în interiorul unui grup: acestea permit circulația liberă a datelor cu caracter personal între diversele sucursale ale unei corporații care își desfășoară activitatea la nivel mondial. Regulile trebuie să fie autorizate de către autoritățile pentru protecția datelor ale fiecărui stat membru din care o multinațională dorește să transfere date;
  • derogări:

o   încheierea sau executarea unui contract (inclusiv în situații precontractuale; de exemplu, pentru rezervarea unui zbor sau a unei camere de hotel în SUA pot fi transferate date cu caracter personal);

o   constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

o   consimțământul acordat în mod liber și în cunoștință de cauză de persoana respectivă, dacă nu există niciun alt temei.

Context

La 6 octombrie, Curtea de Justiție a invalidat, în cauza Schrems, acordul privind sfera de siguranță al Comisiei. Hotărârea a confirmat abordarea Comisiei adoptată în noiembrie 2013 vizând revizuirea acordului privind sfera de siguranță, pentru a asigura în practică un nivel suficient de protecție a datelor impus de legislația UE.

La 15 octombrie, dl vicepreședinte Ansip, dl comisar Oettinger și dna comisar Jourová s-au întâlnit cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai sectorului industrial, care au solicitat o interpretare clară și consecventă a hotărârii, precum și clarificarea instrumentelor pe care le pot utiliza pentru a transfera date.

La 16 octombrie, cele 28 de autorități naționale pentru protecția datelor (Grupul de lucru instituit prin articolul 29) au făcut publică o declarație privind consecințele hotărârii.

 Pentru mai multe informații:

MEMO/15/6014

 

IP/15/6015

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar