Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija sniedz norādes par transatlantisko datu pārsūtīšanu un rosina ātri izveidot jaunu kārtību pēc nolēmuma Schrems lietā

Briselē, 2015. gada 6. novembrī

Eiropas Savienības Tiesas 6. oktobra nolēmumā Schrems lietā uzsvērts tas, cik nozīmīgas ir pamattiesības uz datu aizsardzību, tostarp, ja personas dati tiek nosūtīti trešām valstīm.

Eiropas Komisija kopš 2014. gada janvāra strādā pie tā, lai Eiropas iedzīvotājiem datu pārsūtīšanu padarītu drošāku, pamatojoties uz 13 ieteikumiem. Pēc Tiesas nolēmuma Komisija ir intensificējusi sarunas ar ASV par atjauninātu un drošu kārtību personas datu pārsūtīšanai. Komisijas mērķis ir pabeigt šīs diskusijas trīs mēnešu laikā.

Tikmēr uzņēmumiem ir jāievēro nolēmums un pēc iespējas jāizmanto alternatīvi pārsūtīšanas rīki. Kā sprieduma dienā jau bija paziņojuši pirmais priekšsēdētāja vietnieks Timmermanss un komisāre Jourova, Komisija šodien sniedza norādes  par transatlantiskās datu pārsūtīšanas iespējām pēc nolēmuma pieņemšanas līdz brīdim, kad tiks ieviesta jauna kārtība. Komisijas paskaidrojuma paziņojumā analizētas sprieduma sekas un izklāstīti alternatīvie mehānismi personas datu pārsūtīšanai uz ASV. Komisija arī turpinās cieši sadarboties ar neatkarīgajām datu aizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu nolēmuma vienādu piemērošanu.

Par digitālo vienoto tirgu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andruss Ansips sacīja: "Mums nākamo trīs mēnešu laikā ir jāpanāk vienošanās ar mūsu ASV partneriem. Komisijai tiek prasīts rīkoties ātri – un to mēs arī patlaban darām. Šodien mēs sniedzam skaidras norādes un apņemamies ievērot skaidru grafiku, lai pabeigtu pašreizējās sarunas. ES un ASV viena otrai ir vissvarīgākās tirdzniecības partneres. Datu plūsmas starp mūsu kontinentiem ir svarīgas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Kaut gan pastāv alternatīvi rīki, drošāka jauna kārtība ir labākais risinājums, lai aizsargātu mūsu iedzīvotājus un samazinātu birokrātiskos šķēršļus uzņēmumiem, jo īpaši jaunizveidotiem uzņēmumiem."

Komisāre Vera Jourova sacīja: "Iedzīvotājiem ir nepieciešami stingri aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas viņu pamattiesības. Uzņēmumiem ir nepieciešama skaidrība šajā pārejas periodā. Mūsu mērķis šodien ir izskaidrot, ar kādiem nosacījumiem uzņēmumi šajā pārejas posmā var likumīgi pārsūtīt datus. Mēs arī turpināsim cieši sadarboties ar valstu datu aizsardzības iestādēm, kuras dalībvalstīs ir atbildīgas par datu aizsardzības tiesību aktu izpildes nodrošināšanu. Es esmu intensificējusi sarunas ar ASV, lai izveidotu atjauninātu un pārdomātu kārtību transatlantiskām datu plūsmām, un nākamnedēļ Vašingtonā turpināšu šīs diskusijas. Jebkādam jaunam režīmam ir jāatbilst Tiesas nolēmuma prasībām."

Komisija savā paziņojumā uzsver šādus punktus:

-          "drošības zonas" režīms vairs nevar kalpot par juridisko pamatu personas datu pārsūtīšanai uz ASV;

-          Komisija turpinās un pabeigs sarunas par atjauninātu un pārdomātu kārtību personas datu transatlantiskai pārsūtīšanai, kurai jāatbilst Tiesas nolēmumā norādītajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz ierobežojumiem un aizsardzības pasākumiem saistībā ar ASV valsts iestāžu piekļuvi personas datiem;

-          būs jāgroza citi atbilstības lēmumi, lai nodrošinātu, ka datu aizsardzības iestādes var turpināt brīvi izmeklēt privātpersonu sūdzības.

Paziņojumā izklāstīts alternatīvs pamatojums personas datu pārsūtīšanai uz ASV, neskarot datu aizsardzības iestāžu neatkarību un pilnvaras šādas pārsūtīšanas likumības izskatīšanā. Uzņēmumi patlaban var pārsūtīt datus, pamatojoties uz

  • līgumiem: līguma noteikumos būtu jāiekļauj pienākumi, piemēram, drošības pasākumi, informācijas sniegšana datu subjektam, aizsardzības pasākumi sensitīvu datu pārsūtīšanas gadījumā utt. Standarta līguma noteikumu paraugi ir pieejami šeit;
  • saistošiem uzņēmuma noteikumiem par pārsūtīšanu grupas ietvaros: šāda pārsūtīšana nodrošina personas datu brīvu apriti globālas korporācijas dažādu filiāļu starpā. Šādai pārsūtīšanai ir jāsaņem datu aizsardzības iestādes atļauja katrā dalībvalstī, no kuras starptautiskais uzņēmums vēlas pārsūtīt datus;
  • atkāpēm:  

o   līguma noslēgšana vai izpilde [tostarp situācijās pirms līguma noslēgšanas, piemēram, lai rezervētu lidojumu vai viesnīcas istabu ASV, personas datus drīkst pārsūtīt],

o   likumīgu prasību celšana, īstenošana vai aizstāvēšana,

o   ja nav neviena cita pamatojuma – privātpersonas brīva un apzināta piekrišana.

Vispārīga informācija

Tiesa 6. oktobrī Schrems lietā pasludināja Komisijas "drošības zonas" režīmu par spēkā neesošu. Spriedumā tika apstiprināta Komisijas kopš 2013. gada novembra izmantotā pieeja – pārskatīt "drošības zonas" režīmu, lai praksē nodrošinātu datu aizsardzības pietiekamu līmeni, kā to paredz ES tiesību akti.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ansips, komisārs Etingers un komisāre Jourova 15. oktobrī tikās ar uzņēmumu un nozares pārstāvjiem, kuri lūdza sniegt skaidru un vienotu nolēmuma interpretāciju, kā arī lielāku skaidrību par instrumentiem, ko viņi varētu izmantot datu pārsūtīšanai.

28 valstu datu aizsardzības iestādes (29. panta darba grupa) 16. oktobrī publiskoja paziņojumu par sprieduma sekām. 

Plašāka informācija pieejama:

MEMO/15/6014

 

IP/15/6015

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar