Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija skelbia transatlantinio duomenų perdavimo gaires ir ragina skubiai parengti naują duomenų perdavimo sistemą, atitinkančią Teismo sprendimą M. Schrems byloje

Briuselis, 2015 m. lapkričio 6 d.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo spalio 6 d. paskelbtame sprendime M. Schrems byloje pabrėžta, kad labai svarbu užtikrinti pagrindinę teisę į duomenų apsaugą, įskaitant atvejus, kai asmens duomenys perduodami trečiosioms šalims.

Europos Komisija nuo 2014 m. sausio mėn. dirba siekdama užtikrinti, kad vadovaujantis 13 rekomendacijų Europos piliečių duomenų perdavimas būtų saugesnis. Teismui priėmus sprendimą Komisija suaktyvino derybas su JAV dėl naujos ir saugios asmens duomenų perdavimo sistemos. Komisijos tikslas – užbaigti šias derybas per tris mėnesius.

Kol kas bendrovės turi laikytis Teismo sprendimo ir naudotis prieinamomis alternatyviomis duomenų perdavimo priemonėmis. Kaip Teismo sprendimo priėmimo dieną paskelbė pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas F. Timmermansas ir Komisijos narė V. Jourová, Komisija šiandien paskelbė transatlantinio duomenų perdavimo gaires, kuriomis reikia vadovautis kol bus parengta nauja Teismo sprendimą atitinkanti sistema. Komisijos aiškinamajame pranešime analizuojami sprendimo padariniai ir nustatomi asmens duomenų perdavimo JAV alternatyvūs mechanizmai. Komisija toliau glaudžiai bendradarbiaus su nepriklausomomis duomenų apsaugos institucijomis, kad užtikrintų vienodą Teismo sprendimo taikymą.

bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Susitarimą su JAV partneriais turime pasiekti per ateinančius tris mėnesius. Komisija įgaliota imtis skubių veiksmų. Tai ir darome. Šiandien pateikiame aiškias gaires ir įsipareigojame derybas užbaigti iki nustatyto termino. ES ir JAV yra svarbiausios viena kitos prekybos partnerės. Duomenų srautai tarp šių dviejų žemynų yra labai svarbūs tiek piliečiams, tiek verslui. Nors yra ir alternatyvių priemonių, nauja saugesnė sistema būtų pats geriausias sprendimas, padedantis apsaugoti piliečius ir sumažinti biurokratizmą įmonėms, visų pirma pradedančiosioms.“

Komisijos narė Vera Jourová sakė: „Piliečiams reikia tvirtų garantijų, kad jų pagrindinės teisės yra apsaugotos. O įmonėms pereinamuoju laikotarpiu reikia daugiau aiškumo. Šiandien mūsų tikslas – paaiškinti, kokiomis sąlygomis įmonės gali teisėtai perduoti duomenis šiuo pereinamuoju laikotarpiu. Taip pat toliau glaudžiai bendradarbiausime su nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis, atsakingomis už duomenų apsaugos teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse. Visokeriopai stengiuosi, kad derantis su ES būtų parengta nauja ir patikima transatlantinių duomenų srautų sistema. Diskusijas su JAV tęsiu kitą savaitę Vašingtone. Naujoji sistema turi atitikti Teismo sprendimo reikalavimus.“

Komisija aiškinamajame pranešime pabrėžia, kad:

-          vadinamojo „saugaus uosto“ (saugumo garanto) nuostatos nebegali būti asmens duomenų perdavimo JAV teisiniu pagrindu;

-          Komisija tęs ir baigs derybas dėl naujos ir patikimos transatlantinio duomenų perdavimo sistemos, kuri atitiktų Teismo sprendime nustatytus reikalavimus, visų pirma susijusius su JAV viešųjų institucijų prieigos prie asmens duomenų apribojimu ir apsaugos priemonėmis;

-          teks pakeisti kitus sprendimus dėl apsaugos priemonių tinkamumo, kad duomenų apsaugos institucijos turėtų galimybę tirti piliečių skundus.

Aiškinamajame pranešime nustatytas alternatyvus asmens duomenų perdavimo JAV pagrindas, nedarant poveikio duomenų apsaugos institucijų nepriklausomumui ir galimybėms nagrinėti tokio perdavimo teisėtumą. Šiuo metu bendrovės duomenų perdavimą gali vykdyti remdamosi:

  • sutarčių sąlygomis: sutartyse turi būti nustatytos prievolės, susijusios su saugumo priemonėmis, duomenų subjekto informavimu apie neskelbtinų duomenų perdavimą ir pan. Standartines sutarčių sąlygas galima rasti čia.
  • įmonėms privalomomis taisyklėmis perduodant duomenis grupės viduje: pagal šias taisykles asmens duomenys gali laisvai judėti tarp skirtingų pasaulinės korporacijos filialų. Leidimą perduoti tokius duomenis suteikia duomenų apsaugos institucija toje valstybėje narėje, iš kurios daugiašalė bendrovė nori perduoti duomenis.
  • nukrypti leidžiančiomis nuostatomis:

o   dėl sutarties sudarymo ar vykdymo (įskaitant ikisutartines sąlygas, pavyzdžiui, asmens duomenys gali būti perduodami perkant lėktuvo bilietus ar rezervuojant viešbutį JAV);

o   siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

o   jei nėra kitų priežasčių, paties žmogaus laisvu ir pagrįstu sutikimu.

Pagrindiniai faktai

Spalio 6 d. Teisingumo Teismas M. Schrems byloje paskelbė, kad Komisijos sprendimas dėl saugumo garanto taikymo negalioja. Sprendimu patvirtintas Komisijos ketinimas nuo 2013 m. lapkričio mėn. peržiūrėti minėtas nuostatas, kad būtų užtikrinta pakankama duomenų apsauga, kurios reikalaujama ES teisės aktais.

Spalio 15 d. Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Ansipas bei Komisijos nariai G. Oettingeris ir V. Jourová susitiko su verslo ir pramonės atstovais, kurie paprašė pateikti aiškų ir vienareikšmišką Teismo sprendimo paaiškinimą ir aiškiau išdėstyti, kokiomis duomenų perdavimo priemonėmis galima naudotis.

Spalio 16 d. 28 nacionalinės duomenų apsaugos institucijos (pagal 29 straipsnį suburta darbo grupė) paskelbė pranešimą dėl Teismo sprendimo padarinių. 

Daugiau informacijos

MEMO/15/6014

 

IP/15/6015

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar