Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság a Schrems-ügyben hozott ítéletet követően iránymutatást ad ki a transzatlanti adattovábbításról és egy új keret mielőbbi kialakítását szorgalmazza

Brüsszel, 2015. november 6.

Az Európai Bíróság a Schrems-ügyben hozott október 6-i ítéletében kiemelte az adatvédelemre vonatkozó alapvető jog jelentőségét, ideértve az olyan eseteket is, amikor a személyes adatokat harmadik országba továbbítják.

Az Európai Bizottság 2014 januárja óta dolgozik azon, hogy 13 ajánlás alapján biztonságosabbá tegye az európai polgárok számára az adattovábbítást. A Bíróság ítéletét követően a Bizottság felgyorsította az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat a személyes adatok továbbításának megújított és biztonságos keretéről. A Bizottság célja, hogy e megbeszélések három hónapon belül lezáruljanak.

Ezalatt az időszak alatt a vállalkozásoknak az ítéletnek megfelelően kell eljárniuk, és – amennyiben rendelkezésre állnak ilyenek – alternatív adattovábbítási eszközöket kell alkalmazniuk. Mint Timmermans első alelnök és Jourová biztos az ítélethozatal napján bejelentette, a Bizottság a mai napon iránymutatást tett közzé, amelyben ismerteti, hogy az ítéletet követően milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a transzatlanti adattovábbításra az új keret létrehozásáig. A Bizottság magyarázó közleménye elemzi az ítélet következményeit, és alternatív mechanizmusokat határoz meg a személyes adatok Egyesült Államokba való továbbításához. A Bizottság emellett továbbra is szoros együttműködést folytat a független adatvédelmi hatóságokkal az ítélet egységes alkalmazása érdekében.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök kijelentette: „Három hónapon belül megállapodásra kell jutnunk egyesült államokbeli partnereinkkel. A Bizottságtól gyors intézkedéseket várnak – így is teszünk. A mai napon egyértelmű iránymutatást nyújtunk, és elkötelezzük magunkat amellett, hogy világosan meghatározott időn belül lezárjuk a jelenlegi tárgyalásokat. Az Európai Unió és az Egyesült Államok egymás legfontosabb kereskedelmi partnerei. A két kontinens közötti adatáramlás alapvetően fontos az egyének és a vállalkozások számára. Bár léteznek alternatív eszközök, a biztonságosabb új keret a legjobb megoldás arra, hogy megvédjük polgárainkat és csökkentsük a vállalkozások – különösen az induló vállalkozások – adminisztratív terheit”.

Vera Jourová biztos a következőket nyilatkozta: „A polgároknak szilárd biztosítékokra van szükségük, amelyek biztosítják alapvető jogaik védelmét. A vállalkozásoknak egyértelmű információkra van szükségük az átmeneti időszakban. Célunk ma az, hogy elmagyarázzuk, a vállalkozások milyen feltételek teljesülése esetén továbbíthatják jogszerűen az adatokat ebben az átmeneti időszakban. Emellett a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal is folytatjuk a szoros együttműködést – e hatóságok felelnek az adatvédelmi jogszabályok tagállami érvényesítéséért. Intenzívebbé tettem az Egyesült Államokkal a transzatlanti adatáramlás megújított és szilárd keretére irányulóan folytatott tárgyalásokat, és a jövő héten Washingtonban folytatom e megbeszéléseket. Csak olyan új megállapodás fogadható el, amely megfelel a Bíróság ítéletében meghatározott követelményeknek.”

A Bizottság a közleményében a következőket emeli ki:

-          a védett adatkikötőre vonatkozó megállapodás a továbbiakban nem szolgálhat jogalapul a személyes adatok Egyesült Államokba való továbbításához;

-          a Bizottság folytatja, majd lezárja a személyes adatok transzatlanti továbbításának megújított és szilárd keretére irányuló tárgyalásokat. A végleges keretnek meg kell felelnie a Bíróság ítéletében meghatározott követelményeknek, mindenekelőtt az egyesült államokbeli közigazgatási hatóságoknak a személyes adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó korlátozások és biztosítékok tekintetében;

-          módosítani kell az egyéb megfelelőségi határozatokat annak biztosítása érdekében, hogy az adatvédelmi hatóságok továbbra is szabadon vizsgálhassák ki a magánszemélyektől érkező panaszokat.

A közlemény alternatív jogalapokat határoz meg a személyes adatok Egyesült Államokba való továbbításához, nem sértve az adatvédelmi hatóságok függetlenségét és hatáskörét az ilyen adattovábbítás jogszerűségének vizsgálata tekintetében. A vállalkozások jelenleg a következők alapján végezhetnek adattovábbítást:

  • Szerződéses megoldások: a szerződéses szabályoknak meg kell határozniuk a kötelezettségeket, többek között a biztonsági intézkedéseket, az érintettnek nyújtandó tájékoztatást, a különleges adatok továbbítására vonatkozó biztosítékokat stb. Az általános szerződéses feltételek mintái itt találhatók.
  • Kötelező erejű vállalati szabályok a csoporton belüli továbbításhoz: ezek lehetővé teszik a szabad adatáramlást a globális vállalatok különböző leányvállalatai között. Az ilyen szabályokat az adatvédelmi hatóságoknak minden olyan tagállamban jóvá kell hagyniuk, amelyekből az adott multinacionális vállalat adatokat kíván továbbítani.
  • Eltérések:

o   szerződés megkötése vagy teljesítése [beleértve a szerződést megelőző helyzeteket is, például továbbíthatók személyes adatok repülőjegy vagy egyesült államokbeli szálláshely foglalásához;

o   jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme;

o   egyéb ok híján az egyén szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése.

Háttér-információk

Október 6-án a Bíróság a Schrems-ügyben kimondta, hogy a Bizottság védett adatkikötőre vonatkozó megállapodása érvénytelen. Az ítélet megerősítette a Bizottság 2013 novembere alkalmazott megközelítését, amely a védett adatkikötőre vonatkozó megállapodás felülvizsgálatára irányul annak érdekében, hogy az uniós jognak megfelelően a gyakorlatban is megfelelő szintű adatvédelmet biztosítsanak.

Október 15-én Ansip alelnök Oettingen biztossal és Jourová biztossal együtt az üzleti világ és az iparágak képviselőivel találkozott, akik kérték a Bizottságot, hogy biztosítsa az ítélet egyértelmű és egységes értelmezését, valamint nyújtson világosabb tájékoztatást az adattovábbításhoz számukra rendelkezésre álló eszközökről.

Október 16-én a 28 adatvédelmi hatóság (a 29. cikk szerinti munkacsoport) nyilatkozatot adott ki az ítélet következményeiről. 

További információ:

MEMO/15/6014

 

IP/15/6015

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar