Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Napoved gospodarskih gibanj iz jeseni 2015: zmerno okrevanje kljub izzivom

Bruselj, 5. novembra 2015

Gospodarstvo v območju evra in v Evropski uniji kot celoti zdaj okreva že tretje leto. Zmerno okrevanje naj bi se nadaljevalo tudi naslednje leto kljub težavnejšim razmeram v svetovnem gospodarstvu.

Zaradi upadanja cen nafte, akomodativno naravnane monetarne politike in razmeroma šibke zunanje vrednosti evra je gospodarsko okrevanje v tem letu odporno in poteka v vseh državah članicah. Vendar je še vedno počasno.

Učinek pozitivnih dejavnikov slabi, pojavljajo pa se novi izzivi, kot so upočasnjevanje nastajajočih tržnih gospodarstev in svetovne trgovine ter vztrajne geopolitične napetosti. Rast naj bi se kljub izzivom v letih 2016 in 2017 zaradi drugih dejavnikov, kot so uspešnejše zaposlovanje, ki podpira realne razpoložljive dohodke, ugodnejši posojilni pogoji ter napredek pri finančnem razdolževanju in večje naložbe, še naprej nadaljevala. V nekaterih državah bo k dodatni rasti prispeval tudi pozitivni učinek strukturnih reform.

V območju evra se bo po napovedi realni BDP skupaj povečal za 1,6 % v letu 2015, nato pa za 1,8 % v letu 2016 in 1,9 % v letu 2017. V EU kot celoti pa se bo realni BDP po pričakovanjih povečal z letošnjih 1,9 % na 2,0 % v letu 2016 in na 2,1 % v letu 2017.

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog, je ob tem povedal: „Današnja napoved gospodarskih gibanj kaže, da gospodarstvo območja evra še naprej zmerno okreva. Rast v glavnem podpirajo začasni dejavniki, kot so nizke cene nafte, šibkejši menjalni tečaj evra in akomodativno naravnana monetarna politika ECB. Območje evra je pokazalo, da je odporno na zunanje dogodke, kot je upočasnitev svetovne trgovine, kar je spodbudno. Za ohranitev in krepitev okrevanja bo treba izkoristiti te začasne ugodne dejavnike pri vodenju odgovorne javnofinančne politike, spodbujanju naložb in izvedbi strukturnih reform za povečanje konkurenčnosti. To je pomembno zlasti zaradi upočasnitve svetovnega gospodarstva, stalnih napetosti v našem sosedstvu ter potrebe po odločnem in skupnem obvladovanju begunske krize.“

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal:„Evropsko gospodarstvo še vedno okreva. V letu 2016 naj bi se rast povečala, brezposelnost in fiskalni primanjkljaj pa zmanjšala. Vendar so te izboljšave še vedno neenakomerno razporejene. Približevanje ne poteka dovolj hitro zlasti v območju evra. Glavni izzivi ostajajo nezadostne naložbe, gospodarske strukture, ki zavirajo delovna mesta in rast ter stalno visoke ravni zasebnega in javnega dolga. Na njih je treba v letu 2016 odgovoriti z drzno in odločno politiko, zlasti zaradi negotovih svetovnih obetov.“

Gospodarstvo v državah članicah na splošno okreva

Domače povpraševanje se letos v večini držav članic območja evra krepi in gospodarska aktivnost bi se morala v letih 2016 in 2017 v EU povečati. Zasebna potrošnja raste zaradi vse višjih nominalnih dohodkov in nizke inflacije. Prav tako se pričakuje, da se bodo nekoliko okrepile naložbe zaradi povečevanja razpoložljivih dohodkov za gospodinjstva, večjih stopenj dobička podjetij, ugodnih pogojev financiranja ter bolj optimistične napovedi glede povpraševanja.

Pretekle reforme podpirajo uspešnejše delovanje trga dela

Trg dela se v državah članicah še naprej krepi počasi in neenakomerno. Kljub temu bi se morala v zelo prizadetih državah, ki so izvedle reforme trga dela, rast zaposlovanja dodatno povečati. V območju evra se bo zaposlovanje letos in naslednje leto po pričakovanjih povečalo za 0,9 %, v letu 2017 pa naj bi se povzpelo na 1 %. Zaposlovanje v EU naj bi se letos povečalo za 1,0 %, v letih 2016 in 2017 pa za 0,9 %. Na splošno se pričakuje, da se bo brezposelnost še naprej zmanjševala le postopno, pri čemer bodo med državami članicami bistvene razlike. Po napovedih bo v območju evra z letošnjih 11,0 % naslednje leto padla na 10,6 % in v letu 2017 na 10,3 %, medtem ko napovedi za EU kot celoto kažejo padec z letošnjih 9,5 % na 9,2 % v letu 2016 in 8,9 % v letu 2017.

Fiskalni obeti se še naprej izboljšujejo

V letu 2015 naj bi skupni delež primanjkljaja v BDP v območju evra padel na 2,0 % zaradi preteklih naporov za konsolidacijo javnih financ, ciklične krepitve gospodarske aktivnosti ter v manjši meri zaradi nižjih odhodkov za obresti. Delež primanjkljaja v BDP v območju evra bi moral do leta 2017 pasti na 1,5 %. Fiskalna naravnanost območja evra naj bi po pričakovanjih ostala pretežno nevtralna. Delež dolga v BDP v območju evra naj bi se po napovedih s svoje najvišje vrednosti 94,5 % v letu 2014 zmanjšal na 91,3 % v letu 2017. Delež primanjkljaja v BDP za EU kot celoto naj bi se po napovedih z napovedanih 2,5 % za letošnje leto zmanjšal na 1,6 % v letu 2017, medtem ko se za delež dolga v BDP pričakuje, da bo s pričakovanih 87,8 % za letošnje leto v letu 2017 padel na 85,8 %.

Nižje cene nafte začasno zmanjšujejo inflacijo

Zaradi strmega padca cen nafte in drugega blaga je nominalna inflacija v območju evra in EU septembra padla v negativno območje. Vendar to zakriva dejstvo, da začenjajo rast plač, krepitev zasebne potrošnje in manjšanje proizvodne vrzeli vse bolj pritiskati na cene. Letna inflacija naj bi se po pričakovanjih z letošnjih 0,1 % v območju evra in 0 % v EU naslednje leto povečala na 1,0 % oziroma 1,1 %, v letu 2017 pa na 1,6 % na obeh območjih.

Upočasnjevanje svetovnega gospodarstva zadržuje povpraševanje po izvozu EU

Obeti za svetovno rast in trgovino so se od pomladi znatno poslabšali zaradi upada v nastajajočih tržnih gospodarstvih, zlasti na Kitajskem. Za nastajajoča tržna gospodarstva se pričakuje, da bodo letos dosegla svojo najnižjo točko, nato pa naj bi leta 2016 začela okrevati.

Izvoza območja evra doslej poslabšanje svetovne trgovine v glavnem ni prizadelo, zlasti zaradi depreciacije evra v preteklosti. Vendar naj bi se rast izvoza po pričakovanjih v letu 2016 upočasnila, nato pa se rahlo povečala v letu 2017.

Povečanja plačilnobilančnega presežka

Plačilnobilančni presežek območja evra bi se moral letos povečati zaradi manjšega primanjkljaja v trgovini z nafto in boljših menjalnih razmerij, pa tudi zaradi še vedno visokih presežkov v nekaterih državah članicah in odpravljanja preteklih primanjkljajev v drugih. Plačilnobilančni presežek naj bi se v letu 2017 nekoliko zmanjšal zaradi ponovnega povišanja cen nafte in poslabšanja menjalnih razmerij.

Prihod prosilcev za azil bi lahko imel majhen pozitiven gospodarski učinek

Ta napoved vsebuje prvo oceno gospodarskega učinka prihoda velikega števila prosilcev za azil v EU. Kratkoročno dodatni javnofinančni odhodki povečujejo BDP, dodaten pozitiven učinek na rast pa se pričakuje v srednjeročnem obdobju zaradi povečanja ponudbe delovne sile, če bodo sprejete prave politike za olajšanje dostopa na trg dela. Za EU kot celoto bo učinek na rast majhen, vendar je lahko v nekaterih državah članicah večji.

Tveganja za uresničitev napovedi so pretežno zunanja in v glavnem negativna

Tveganja, povezana s svetovnimi gospodarskimi obeti, so se povečala. Nižja rast na trgih v razvoju, zlasti bolj moteča prilagoditev na Kitajskem, in učinki pričakovane normalizacije monetarne politike ZDA na trgih v razvoju bi lahko imeli večji negativen učinek na naložbe in gospodarsko aktivnost v Evropi, kot se trenutno pričakuje.

Ozadje

Ta napoved upošteva vse relevantne podatke in dejavnike, vključno s predpostavkami o vladnih politikah, ki so bili na voljo do 22. oktobra 2015. Upoštevane so samo politike, ki so bile verodostojno napovedane in dovolj podrobno opredeljene, projekcije pa temeljijo na predpostavki nespremenjenih politik.

Napoved temelji tudi na vrsti zunanjih predpostavk o deviznih tečajih, obrestnih merah in cenah blaga. Uporabljene številke odražajo pričakovanja trga, pridobljena na trgih izvedenih finančnih instrumentov v času napovedi.

Komisija bo svojo napoved gospodarskih gibanj posodobila februarja 2016.

Več informacij:

Evropska napoved gospodarskih gibanj – jesen 2015

Jesenska napoved gospodarskih gibanj - spletna stran

Spremljajte GD ECFIN na Twitterju: @ecfin

Spremljajte podpredsednika Valdisa Dombrovskisa na Twitterju: @VDombrovskis

Spremljajte komisarja Pierra Moscovicija na Twitterju: @Pierremoscovici


 

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast 
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.30.20.01.31.31.31.7
Germany1.20.40.31.61.71.91.9
Estonia-0.95.21.62.91.92.62.6
Ireland0.10.21.45.26.04.53.5
Greece-3.3-7.3-3.20.7-1.4-1.32.7
Spain0.0-2.6-1.71.43.12.72.4
France0.70.20.70.21.11.41.7
Italy-0.6-2.8-1.7-0.40.91.51.4
Cyprus1.6-2.4-5.9-2.51.21.42.0
Latvia-1.54.03.02.82.43.03.3
Lithuania0.93.83.53.01.72.93.4
Luxembourg2.0-0.84.34.13.13.23.0
Malta2.12.52.63.54.33.63.1
Netherlands0.9-1.1-0.51.02.02.12.3
Austria1.20.80.30.40.61.51.4
Portugal-0.1-4.0-1.10.91.71.71.8
Slovenia0.7-2.7-1.13.02.61.92.5
Slovakia3.61.51.42.53.22.93.3
Finland0.5-1.4-1.1-0.40.30.71.1
Euro area0.5-0.9-0.30.91.61.81.9
Bulgaria2.10.21.31.51.71.52.0
Czech Republic1.5-0.9-0.52.04.32.22.7
Denmark-0.5-0.7-0.51.11.62.01.8
Croatia-0.5-2.2-0.9-0.41.11.41.7
Hungary-0.6-1.71.93.72.92.22.5
Poland4.51.61.33.33.53.53.5
Romania1.50.63.52.83.54.13.6
Sweden1.2-0.31.22.33.02.82.7
United Kingdom0.31.22.22.92.52.42.2
EU0.6-0.50.21.41.92.02.1
USA0.62.21.52.42.62.82.7
Japan-0.11.71.6-0.10.71.10.5


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.00.2-1.77.02.10.53.7
Germany1.4-0.4-1.33.52.63.13.6
Estonia-4.56.73.2-3.1-3.94.14.9
Ireland-8.58.6-6.614.316.811.98.8
Greece-9.9-23.5-9.4-2.8-10.2-2.014.7
Spain-5.9-7.1-2.53.56.35.44.8
France0.20.2-0.6-1.2-1.30.74.5
Italy-2.9-9.3-6.6-3.51.24.04.8
Cyprus-2.7-20.5-15.2-18.02.23.64.0
Latvia-5.914.4-6.00.30.52.34.5
Lithuania-2.6-1.88.35.49.82.47.0
Luxembourg4.6-0.3-7.29.91.13.03.5
Malta-2.74.5-0.79.117.1-1.01.1
Netherlands-0.1-6.3-4.43.58.84.74.6
Austria0.51.3-0.3-0.2-0.12.62.7
Portugal-3.7-16.6-5.12.85.63.95.5
Slovenia-5.1-8.81.73.21.9-1.85.1
Slovakia1.7-9.2-1.13.57.52.22.3
Finland0.3-2.2-5.2-3.3-2.03.13.6
Euro area-1.3-3.3-2.61.32.33.04.4
Bulgaria-2.21.80.33.40.2-2.41.7
Czech Republic1.4-3.2-2.72.07.60.03.3
Denmark-4.30.60.94.00.73.74.1
Croatia-3.7-3.3-1.0-4.00.82.43.0
Hungary-2.9-4.47.311.22.2-3.22.5
Poland6.6-1.8-1.19.86.55.55.5
Romania2.40.1-5.4-7.26.23.96.0
Sweden1.1-0.20.67.64.33.63.7
United Kingdom-1.81.52.67.54.95.94.8
EU-1.2-2.5-1.72.62.93.54.4
USA-3.16.32.44.14.15.55.3
Japan-2.83.43.22.60.50.90.7


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.10.4-0.40.30.60.70.9
Germany1.01.20.60.90.50.60.8
Estonia-1.71.61.20.81.1-0.6-0.1
Ireland-2.0-0.62.41.72.01.51.4
Greece-1.5-6.3-3.60.10.4-0.62.0
Spain-1.6-4.4-3.31.22.82.52.0
France0.20.10.00.30.30.50.8
Italy-0.6-1.4-2.50.21.01.01.0
Cyprus1.1-4.2-5.2-1.90.21.21.6
Latvia-3.31.42.3-1.40.20.41.0
Lithuania-2.41.81.32.01.50.20.1
Luxembourg3.02.41.82.52.62.52.3
Malta1.92.34.24.52.42.01.5
Netherlands0.7-0.6-0.8-0.31.21.11.1
Austria1.11.10.50.90.70.80.8
Portugal-1.1-4.1-2.91.41.10.80.7
Slovenia0.1-0.9-1.40.60.60.50.7
Slovakia0.70.1-0.81.41.81.21.0
Finland0.50.9-0.7-0.8-0.40.30.6
Euro area0.0-0.7-0.80.60.90.91.0
Bulgaria-0.5-2.5-0.40.40.30.30.5
Czech Republic0.20.40.30.61.30.20.1
Denmark-0.4-0.30.00.80.91.01.0
Croatia-0.6-3.6-2.62.70.60.71.2
Hungary-0.90.10.93.11.81.11.2
Poland1.30.1-0.11.71.00.60.6
Romania-0.5-4.8-0.91.10.30.40.5
Sweden0.80.71.01.41.31.61.6
United Kingdom0.21.11.22.31.71.00.7
EU0.0-0.6-0.41.01.00.90.9
USA-0.61.81.01.61.71.21.3
Japan-0.40.00.60.60.30.10.1


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium7.67.68.48.58.68.47.9
Germany7.35.45.25.04.74.95.2
Estonia10.510.08.67.46.56.57.6
Ireland10.314.713.111.39.58.77.9
Greece11.324.527.526.525.725.824.4
Spain15.724.826.124.522.320.519.0
France8.69.810.310.310.410.410.2
Italy7.510.712.112.712.211.811.6
Cyprus5.411.915.916.115.614.613.3
Latvia13.415.011.910.810.19.58.8
Lithuania11.413.411.810.79.48.68.1
Luxembourg4.75.15.96.05.95.85.8
Malta6.56.36.45.95.85.75.8
Netherlands4.55.87.37.46.96.66.3
Austria4.74.95.45.66.16.16.0
Portugal10.715.816.414.112.611.710.8
Slovenia6.18.910.19.79.49.28.7
Slovakia12.214.014.213.211.610.59.6
Finland7.57.78.28.79.69.59.4
Euro area9.011.412.011.611.010.610.3
Bulgaria8.212.313.011.410.19.48.8
Czech Republic6.17.07.06.15.25.04.8
Denmark5.77.57.06.66.15.85.5
Croatia10.616.017.317.316.215.614.7
Hungary9.511.010.27.77.16.76.2
Poland8.810.110.39.07.67.26.8
Romania6.56.87.16.86.76.66.5
Sweden7.48.08.07.97.77.77.4
United Kingdom6.97.97.66.15.45.45.5
EU8.510.510.910.29.59.28.9
USA7.68.17.46.25.34.84.6
Japan4.54.34.03.63.43.33.3


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.42.61.20.50.61.71.5
Germany1.82.11.60.80.21.01.7
Estonia5.14.23.20.50.11.82.9
Ireland0.81.90.50.30.31.41.6
Greece3.31.0-0.9-1.4-1.01.00.9
Spain2.42.41.5-0.2-0.50.71.2
France1.82.21.00.60.10.91.3
Italy2.23.31.30.20.21.01.9
Cyprus2.63.10.4-0.3-1.60.61.3
Latvia6.32.30.00.70.21.42.1
Lithuania5.33.21.20.2-0.80.62.2
Luxembourg2.72.91.70.70.31.71.7
Malta2.43.21.00.81.11.82.2
Netherlands1.62.82.60.30.21.21.5
Austria2.22.62.11.50.91.82.0
Portugal1.82.80.4-0.20.51.11.3
Slovenia2.92.81.90.4-0.60.81.4
Slovakia2.33.71.5-0.1-0.21.01.6
Finland2.43.22.21.2-0.20.61.5
Euro area2.02.51.30.40.11.01.6
Bulgaria5.72.40.4-1.6-0.80.71.1
Czech Republic2.63.51.40.40.41.01.6
Denmark2.22.40.50.30.41.51.9
Croatia2.83.42.30.2-0.10.91.7
Hungary5.35.71.70.00.11.92.5
Poland3.53.70.80.1-0.61.41.9
Romania6.13.43.21.4-0.4-0.32.3
Sweden2.00.90.40.20.81.51.7
United Kingdom3.22.82.61.50.11.51.7
EU2.42.61.50.60.01.11.6
USA2.22.11.51.60.22.12.3
Japan-0.20.00.42.70.80.71.8

(1)  HICP for Member States, CPI otherwise.


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.01.41.00.81.82.01.9
Germany6.07.26.77.88.78.68.4
Estonia-3.7-2.30.41.31.61.2-0.1
Ireland-3.6-1.53.13.65.95.74.7
Greece-13.3-4.3-2.1-2.9-1.0-0.30.1
Spain-6.1-0.41.51.01.41.31.4
France-1.6-2.9-2.6-2.3-1.3-1.6-2.2
Italy-2.5-0.40.92.02.21.91.9
Cyprus-10.2-5.1-3.8-3.8-3.5-3.2-3.0
Latvia-5.4-3.5-2.1-2.0-1.8-1.9-2.2
Lithuania-6.0-0.91.43.9-0.80.2-0.3
Luxembourg7.66.15.75.54.34.03.7
Malta-3.71.43.23.32.03.84.2
Netherlands7.310.211.010.610.510.49.6
Austria2.91.72.12.12.62.62.8
Portugal-9.7-2.00.70.30.50.50.3
Slovenia-2.22.13.96.57.07.57.2
Slovakia-5.20.20.7-0.80.0-1.2-0.3
Finland1.8-1.9-1.8-2.2-1.1-1.0-0.9
Euro area0.21.92.53.03.73.63.4
Bulgaria-13.8-3.0-0.50.71.41.30.9
Czech Republic-4.6-2.2-1.1-2.0-2.5-2.4-2.1
Denmark3.85.67.26.37.06.96.5
Croatia-4.50.00.10.64.42.93.2
Hungary-2.81.63.92.24.35.56.1
Poland-5.3-3.2-0.9-1.1-0.5-0.9-1.5
Romania-7.6-4.3-0.8-0.4-0.8-1.9-2.6
Sweden7.46.55.85.45.95.95.8
United Kingdom-2.7-3.3-4.5-5.1-4.3-3.9-3.4
EU-0.31.01.51.62.22.22.0
USA-3.7-2.9-2.4-2.3-2.3-2.4-2.7
Japan3.41.00.70.52.32.83.1

 


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium-2.9-4.1-2.9-3.1-2.7-2.6-2.3
Germany-1.7-0.1-0.10.30.90.50.4
Estonia-0.2-0.3-0.10.70.20.20.1
Ireland-13.1-8.0-5.7-3.9-2.2-1.5-1.5
Greece-10.7-8.8-12.4-3.6-4.6-3.6-2.2
Spain-6.4-10.4-6.9-5.9-4.7-3.6-2.6
France-5.0-4.8-4.1-3.9-3.8-3.4-3.3
Italy-3.4-3.0-2.9-3.0-2.6-2.3-1.6
Cyprus-2.4-5.8-4.9-8.9-0.70.10.3
Latvia-5.1-0.8-0.9-1.5-1.5-1.2-1.1
Lithuania-5.8-3.1-2.6-0.7-1.1-1.3-0.4
Luxembourg1.40.20.71.40.00.50.5
Malta-3.1-3.6-2.6-2.1-1.7-1.2-1.1
Netherlands-2.9-3.9-2.4-2.4-2.1-1.5-1.2
Austria-3.0-2.2-1.3-2.7-1.9-1.6-1.3
Portugal-7.0-5.7-4.8-7.2-3.0-2.9-2.5
Slovenia-3.9-4.1-15.0-5.0-2.9-2.4-2.0
Slovakia-4.7-4.2-2.6-2.8-2.7-2.4-2.0
Finland0.6-2.1-2.5-3.3-3.2-2.7-2.3
Euro area-3.9-3.7-3.0-2.6-2.0-1.8-1.5
Bulgaria-1.3-0.6-0.8-5.8-2.8-2.7-2.7
Czech Republic-3.1-4.0-1.3-1.9-1.9-1.3-1.1
Denmark0.1-3.6-1.31.5-3.3-2.5-1.7
Croatia-4.9-5.3-5.4-5.6-4.9-4.7-4.1
Hungary-4.7-2.3-2.5-2.5-2.3-2.1-2.0
Poland-5.0-3.7-4.0-3.3-2.8-2.8-2.8
Romania-6.0-3.2-2.2-1.4-1.2-2.8-3.7
Sweden0.9-0.9-1.4-1.7-1.4-1.3-1.2
United Kingdom-7.2-8.3-5.7-5.7-4.4-3.0-1.9
EU-4.2-4.3-3.3-3.0-2.5-2.0-1.6
USA-9.2-8.8-5.3-4.9-4.0-3.5-3.2
Japan-6.0-8.7-8.5-7.5-6.6-5.7-5.1


 


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast*
 2007-11201220132014201520162017
Belgium96.1104.1105.1106.7106.7107.1106.1
Germany72.179.777.474.971.468.565.6
Estonia5.59.59.910.410.09.69.2
Ireland64.9120.2120.0107.599.895.493.7
Greece131.5159.4177.0178.6194.8199.7195.6
Spain51.485.493.799.3100.8101.3100.4
France75.789.692.395.696.597.197.4
Italy109.2123.2128.8132.3133.0132.2130.0
Cyprus55.079.3102.5108.2106.798.794.6
Latvia30.841.439.140.638.341.137.6
Lithuania26.639.838.840.742.940.842.5
Luxembourg15.122.123.423.022.323.923.5
Malta66.167.669.668.365.963.261.0
Netherlands54.866.467.968.268.667.966.9
Austria75.581.680.884.286.685.784.3
Portugal86.3126.2129.0130.2128.2124.7121.3
Slovenia32.753.770.880.884.280.978.3
Slovakia35.651.954.653.552.752.652.2
Finland40.852.955.659.362.564.565.7
Euro area76.591.393.494.594.092.991.3
Bulgaria14.717.618.027.031.832.833.6
Czech Republic33.744.745.242.741.041.040.5
Denmark38.145.645.045.140.239.338.3
Croatia48.969.280.885.189.291.792.9
Hungary75.378.376.876.275.874.572.6
Poland49.754.055.950.451.452.453.5
Romania22.637.438.039.939.440.942.8
Sweden38.037.239.844.944.744.043.3
United Kingdom63.985.386.288.288.388.086.9
EU70.485.287.388.687.887.185.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of 'no policy change'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar