Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2015 m. rudens ekonominė prognozė. Nuosaikus ekonomikos atsigavimas nepaisant sunkumų

Briuselis, 2015 m. lapkričio 5 d.

Prasidėjo jau treti euro zonos ir kitų Europos Sąjungos šalių ekonomikos atsigavimo metai. Nuosaikus atsigavimas turėtų tęstis ir kitais metais, nepaisant sudėtingesnių pasaulinės ekonomikos sąlygų.

Mažėjant naftos kainoms, esant palankiai pinigų politikai ir eurui palyginti atpigus užsienio valiutų atžvilgiu, ekonomikos atsigavimas šįmet nesustojo ir buvo pastebimas visose valstybėse narėse. Vis dėlto jis buvo lėtas.

Teigiamų veiksnių poveikis mažėja ir atsiranda naujų problemų, pavyzdžiui, lėtėja besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių ekonomikos augimas ir pasaulio prekyba, taip pat neišnyksta tvyranti geopolitinė įtampa. Tikimasi, kad 2016 m. ir 2017 m. sunkumai augimo tempui nepakenks, nes jį palaikys kiti veiksniai – geresni užimtumo rodikliai, dėl kurių daugės disponuojamųjų pajamų, paprastesnės kreditavimo sąlygos, pažanga mažinant finansinį įsiskolinimą, didesnės investicijos. Kai kuriose šalyse teigiamas struktūrinių reformų poveikis taip pat padės palaikyti ekonomikos augimą.

Prognozuojama, kad bendras realusis euro zonos BVP augs nuo 1,6 % 2015 m. iki 1,8 % 2016 m. ir 1,9 % 2017 m. Numatoma, kad visos ES realusis BVP augs nuo 1,9 % šiais metais iki 2,0 % 2016 m. ir 2,1 % 2017 m.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis: „Iš šiandieninės ekonomikos prognozės matyti, kad tęsiasi nuosaikus euro zonos ekonomikos atsigavimas. Augimą daugiausia palaiko laikini veiksniai – žemos naftos kainos, mažesnis euro keitimo kursas ir ECB vykdoma palanki pinigų politika. Euro zona pademonstravo atsparumą išorės veiksniams, pavyzdžiui, pasaulinės prekybos sulėtėjimui, ir tai teikia vilčių. Ekonomikos atsigavimui palaikyti ir stiprinti reikia pasinaudoti šia laikina palankia padėtimi ir toliau laikytis atsakingos viešųjų finansų politikos, skatinti investicijas ir vykdyti struktūrines reformas, dėl kurių didėja konkurencingumas. Tai svarbu, ypač atsižvelgiant į lėtėjančią pasaulinę ekonomiką, kaimynystėje tvyrančią įtampą ir poreikį ryžtingai ir kolektyviai valdyti pabėgėlių krizę.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici:„Europos ekonomikos atsigavimas tęsiasi. 2016 m. galime tikėtis didėjančio augimo ir mažėjančių nedarbo bei fiskalinio deficito. Tačiau rodikliai gerėja nevienodai – ypač euro zonoje jie išsilygina nepakankamai sparčiai. Svarbiausi sunkumai išlieka: nepakankamos investicijos, darbo vietų kūrimą ir augimą varžančios ekonomikos struktūros, nuolat aukštas privačiojo ir viešojo sektorių įsiskolinimo lygis. Jiems įveikti 2016 m. reikia drąsių ir ryžtingų politikos priemonių, ypač neaiškių pasaulinių perspektyvų akivaizdoje.“

Ekonomikos atsigavimas stebimas visose valstybėse narėse

Vidaus paklausa šiais metais didėja daugumoje euro zonai priklausančių valstybių narių, o 2016 m. ir 2017 m. ES turėtų intensyvėti ekonominė veikla. Privatus vartojimas auga dėl didėjančių nominaliųjų pajamų ir mažos infliacijos. Tikimasi, kad dėl išaugusių namų ūkių disponuojamųjų pajamų, geresnių korporacijų pelno maržų, palankių finansavimo sąlygų ir šviesesnių paklausos perspektyvų taip pat padaugės investicijų.

Anksčiau įvykdytos reformos padeda gerinti darbo rinkos rodiklius

Valstybių narių darbo rinka toliau stiprėja lėtai ir nevienodai įvairiose šalyse. Tačiau itin stipriai nuo krizės nukentėjusiose šalyse, įgyvendinusio darbo rinkos reformas, užimtumas turėtų toliau didėti. Užimtumas euro zonoje šiais ir kitais metais turėtų augti 0,9 %, o 2017 m. – 1 %. Užimtumas Europos Sąjungoje šiais metais turėtų padidėti 1,0 %, o 2016 m. ir 2017 m. – 0,9 %. Apskritai tikimasi, kad nedarbas toliau mažės tik palaipsniui ir itin nevienodai skirtingose valstybėse narėse. Prognozuojama, kad euro zonoje kitais metais jis mažės iki 10,6 %, o 2017 m. – iki 10,3 % nuo 11,0 % šįmet. Prognozėje visai ES numatomas sumažėjimas nuo 9,5 % šįmet iki 9,2 % ir 8,9 % atitinkamai 2016 m. ir 2017 m.

Fiskalinės perspektyvos toliau gerėja

2015 m. bendras deficito ir BVP santykis euro zonoje turėtų sumažėti iki 2,0 % – taip turėtų įvykti dėl fiskalinio konsolidavimo pastangų, ciklinio ekonominės veiklos sustiprėjimo ir, kiek mažiau, dėl mažesnių palūkanų išlaidų. Iki 2017 m. deficito ir BVP santykis euro zonoje turėtų sumažėti iki 1,5 %. Tikimasi, kad euro zonos fiskalinė politika iš esmės išliks neutrali. Euro zonos skolos ir BVP santykis turėtų sumažėti nuo aukščiausio 94,5 % rodiklio 2014 m. iki 91,3 % 2017 m. Deficito ir BVP santykis visoje ES turėtų mažėti iki 1,6 % 2017 m. nuo prognozuojamų 2,5 % šiais metais, o skolos ir BVP santykis 2017 m. turėtų sumažėti iki 85,8 % nuo šiais metais numatomų 87,8 %.

Dėl mažų naftos kainų laikinai mažėja infliacija

Dėl staigaus naftos ir kitų pagrindinių prekių kainų mažėjimo rugsėjo mėn. bendrosios infliacijos rodikliai euro zonoje ir ES tapo neigiami. Tačiau tai slepia tą faktą, kad dėl darbo užmokesčio augimo, dėl kurio didėja privatus vartojimas ir mažėja gamybos apimties atotrūkis, pradeda didėti spaudimas kainoms. Metinė infliacija turėtų išaugti nuo 0,1 % euro zonoje ir 0 % ES šįmet iki atitinkamai 1,0 % ir 1,1 % kitąmet, ir iki 1,6 % abiejose zonose 2017 m.

Dėl sulėtėjusio pasaulio ekonomikos augimo mažėja ES eksporto paklausa

Pasaulio ekonomikos augimo ir pasaulio prekybos perspektyvos dėl besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių, visų pirma Kinijos, ekonomikos nuosmukio nuo pavasario gerokai suprastėjo. Besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys šiais metais turėtų pasiekti žemiausią nuosmukio tašką ir 2016 m. pradėti atsigauti.

Iki šiol euro zonos eksportui neigiamos pasaulio prekybos tendencijos didelės įtakos nepadarė. Iš esmės taip įvyko dėl to, kad euras nuvertėjo anksčiau. Tačiau tikimasi, kad 2016 m. eksporto augimas sulėtės, o 2017 m. truputį padidės.

Einamosios sąskaitos perteklius didėja

Dabartinis einamosios sąskaitos perteklius euro zonoje šįmet turėtų didėti dėl mažesnio naftos prekybos deficito ir gerėjančių prekybos sąlygų, taip pat dėl išliekančio didelio einamosios sąskaitos pertekliaus kai kuriose valstybėse narėse bei buvusio deficito sumažinimo kitose. Dabartinis einamosios sąskaitos perteklius 2017 m. turėtų truputį sumažėti, nes vėl kils naftos kainos ir pablogės prekybos sąlygos.

Prieglobsčio prašytojų atvykimas galėtų turėti nedidelį teigiamą ekonominį poveikį

Šioje prognozėje pateikiamas pirmas daugybės į ES atvykstančių prieglobsčio prašytojų ekonominio poveikio vertinimas. Nors trumpuoju laikotarpiu BVP didės dėl papildomų viešųjų išlaidų, vidutinės trukmės laikotarpiu tikimasi papildomo teigiamo poveikio dėl didesnės darbo jėgos pasiūlos, jeigu bus laikomasi tinkamos politikos, supaprastinant patekimą į darbo rinką. Augimo poveikis visai ES nedidelis, bet kai kuriose valstybėse narėse jis gali būti juntamesnis.

Pavojus, kad šios prognozės nepasitvirtins, iš esmės yra išorinis, korekcijos daugiausia būtų neigiamos

Rizika pasaulio ekonomikos perspektyvoms padidėjo. Dėl mažesnio besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių ekonomikos augimo, ypač neigiamų padarinių Kinijoje, ir tikėtino JAV pinigų politikos normalizavimo besiformuojančiose rinkose galėtų būti stebimas didesnis neigiamas poveikis investicijoms ir ekonominei veiklai Europoje, negu manoma dabar.

 

Pagrindiniai faktai

Šioje prognozėje atsižvelgiama į visus turimus svarbius duomenis ir veiksnius, įskaitant prielaidas dėl vyriausybių politikos iki 2015 m. spalio 22 d. Atsižvelgiama tik į tą politiką, apie kurią buvo patikimai paskelbta ir kuri buvo pakankamai išsamiai išdėstyta; prognozėse laikomasi prielaidos, kad politika nesikeis.

Ši prognozė taip pat grindžiama išorinėmis prielaidomis dėl valiutos kursų, palūkanų normų ir pagrindinių prekių kainos. Panaudoti skaičiai atspindi rinkos lūkesčius, apskaičiuotus pagal išvestinių finansinių priemonių rinkų rodiklius prognozės sudarymo metu.

Komisija turi atnaujinti savo ekonominę prognozę 2016 m. vasario mėn.


Daugiau informacijos:

Europos ekonomikos prognozė. 2015 m. ruduo

Rudens ekonominė prognozė. Interneto svetainė

Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato Twitter @ecfin

Komisijos pirmininko pavaduotojo V. Dombrovskio Twitter @VDombrovskis

Komisijos nario P. Moscovici Twitter @Pierremoscovici


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast 
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.30.20.01.31.31.31.7
Germany1.20.40.31.61.71.91.9
Estonia-0.95.21.62.91.92.62.6
Ireland0.10.21.45.26.04.53.5
Greece-3.3-7.3-3.20.7-1.4-1.32.7
Spain0.0-2.6-1.71.43.12.72.4
France0.70.20.70.21.11.41.7
Italy-0.6-2.8-1.7-0.40.91.51.4
Cyprus1.6-2.4-5.9-2.51.21.42.0
Latvia-1.54.03.02.82.43.03.3
Lithuania0.93.83.53.01.72.93.4
Luxembourg2.0-0.84.34.13.13.23.0
Malta2.12.52.63.54.33.63.1
Netherlands0.9-1.1-0.51.02.02.12.3
Austria1.20.80.30.40.61.51.4
Portugal-0.1-4.0-1.10.91.71.71.8
Slovenia0.7-2.7-1.13.02.61.92.5
Slovakia3.61.51.42.53.22.93.3
Finland0.5-1.4-1.1-0.40.30.71.1
Euro area0.5-0.9-0.30.91.61.81.9
Bulgaria2.10.21.31.51.71.52.0
Czech Republic1.5-0.9-0.52.04.32.22.7
Denmark-0.5-0.7-0.51.11.62.01.8
Croatia-0.5-2.2-0.9-0.41.11.41.7
Hungary-0.6-1.71.93.72.92.22.5
Poland4.51.61.33.33.53.53.5
Romania1.50.63.52.83.54.13.6
Sweden1.2-0.31.22.33.02.82.7
United Kingdom0.31.22.22.92.52.42.2
EU0.6-0.50.21.41.92.02.1
USA0.62.21.52.42.62.82.7
Japan-0.11.71.6-0.10.71.10.5


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.00.2-1.77.02.10.53.7
Germany1.4-0.4-1.33.52.63.13.6
Estonia-4.56.73.2-3.1-3.94.14.9
Ireland-8.58.6-6.614.316.811.98.8
Greece-9.9-23.5-9.4-2.8-10.2-2.014.7
Spain-5.9-7.1-2.53.56.35.44.8
France0.20.2-0.6-1.2-1.30.74.5
Italy-2.9-9.3-6.6-3.51.24.04.8
Cyprus-2.7-20.5-15.2-18.02.23.64.0
Latvia-5.914.4-6.00.30.52.34.5
Lithuania-2.6-1.88.35.49.82.47.0
Luxembourg4.6-0.3-7.29.91.13.03.5
Malta-2.74.5-0.79.117.1-1.01.1
Netherlands-0.1-6.3-4.43.58.84.74.6
Austria0.51.3-0.3-0.2-0.12.62.7
Portugal-3.7-16.6-5.12.85.63.95.5
Slovenia-5.1-8.81.73.21.9-1.85.1
Slovakia1.7-9.2-1.13.57.52.22.3
Finland0.3-2.2-5.2-3.3-2.03.13.6
Euro area-1.3-3.3-2.61.32.33.04.4
Bulgaria-2.21.80.33.40.2-2.41.7
Czech Republic1.4-3.2-2.72.07.60.03.3
Denmark-4.30.60.94.00.73.74.1
Croatia-3.7-3.3-1.0-4.00.82.43.0
Hungary-2.9-4.47.311.22.2-3.22.5
Poland6.6-1.8-1.19.86.55.55.5
Romania2.40.1-5.4-7.26.23.96.0
Sweden1.1-0.20.67.64.33.63.7
United Kingdom-1.81.52.67.54.95.94.8
EU-1.2-2.5-1.72.62.93.54.4
USA-3.16.32.44.14.15.55.3
Japan-2.83.43.22.60.50.90.7


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.10.4-0.40.30.60.70.9
Germany1.01.20.60.90.50.60.8
Estonia-1.71.61.20.81.1-0.6-0.1
Ireland-2.0-0.62.41.72.01.51.4
Greece-1.5-6.3-3.60.10.4-0.62.0
Spain-1.6-4.4-3.31.22.82.52.0
France0.20.10.00.30.30.50.8
Italy-0.6-1.4-2.50.21.01.01.0
Cyprus1.1-4.2-5.2-1.90.21.21.6
Latvia-3.31.42.3-1.40.20.41.0
Lithuania-2.41.81.32.01.50.20.1
Luxembourg3.02.41.82.52.62.52.3
Malta1.92.34.24.52.42.01.5
Netherlands0.7-0.6-0.8-0.31.21.11.1
Austria1.11.10.50.90.70.80.8
Portugal-1.1-4.1-2.91.41.10.80.7
Slovenia0.1-0.9-1.40.60.60.50.7
Slovakia0.70.1-0.81.41.81.21.0
Finland0.50.9-0.7-0.8-0.40.30.6
Euro area0.0-0.7-0.80.60.90.91.0
Bulgaria-0.5-2.5-0.40.40.30.30.5
Czech Republic0.20.40.30.61.30.20.1
Denmark-0.4-0.30.00.80.91.01.0
Croatia-0.6-3.6-2.62.70.60.71.2
Hungary-0.90.10.93.11.81.11.2
Poland1.30.1-0.11.71.00.60.6
Romania-0.5-4.8-0.91.10.30.40.5
Sweden0.80.71.01.41.31.61.6
United Kingdom0.21.11.22.31.71.00.7
EU0.0-0.6-0.41.01.00.90.9
USA-0.61.81.01.61.71.21.3
Japan-0.40.00.60.60.30.10.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium7.67.68.48.58.68.47.9
Germany7.35.45.25.04.74.95.2
Estonia10.510.08.67.46.56.57.6
Ireland10.314.713.111.39.58.77.9
Greece11.324.527.526.525.725.824.4
Spain15.724.826.124.522.320.519.0
France8.69.810.310.310.410.410.2
Italy7.510.712.112.712.211.811.6
Cyprus5.411.915.916.115.614.613.3
Latvia13.415.011.910.810.19.58.8
Lithuania11.413.411.810.79.48.68.1
Luxembourg4.75.15.96.05.95.85.8
Malta6.56.36.45.95.85.75.8
Netherlands4.55.87.37.46.96.66.3
Austria4.74.95.45.66.16.16.0
Portugal10.715.816.414.112.611.710.8
Slovenia6.18.910.19.79.49.28.7
Slovakia12.214.014.213.211.610.59.6
Finland7.57.78.28.79.69.59.4
Euro area9.011.412.011.611.010.610.3
Bulgaria8.212.313.011.410.19.48.8
Czech Republic6.17.07.06.15.25.04.8
Denmark5.77.57.06.66.15.85.5
Croatia10.616.017.317.316.215.614.7
Hungary9.511.010.27.77.16.76.2
Poland8.810.110.39.07.67.26.8
Romania6.56.87.16.86.76.66.5
Sweden7.48.08.07.97.77.77.4
United Kingdom6.97.97.66.15.45.45.5
EU8.510.510.910.29.59.28.9
USA7.68.17.46.25.34.84.6
Japan4.54.34.03.63.43.33.3


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.42.61.20.50.61.71.5
Germany1.82.11.60.80.21.01.7
Estonia5.14.23.20.50.11.82.9
Ireland0.81.90.50.30.31.41.6
Greece3.31.0-0.9-1.4-1.01.00.9
Spain2.42.41.5-0.2-0.50.71.2
France1.82.21.00.60.10.91.3
Italy2.23.31.30.20.21.01.9
Cyprus2.63.10.4-0.3-1.60.61.3
Latvia6.32.30.00.70.21.42.1
Lithuania5.33.21.20.2-0.80.62.2
Luxembourg2.72.91.70.70.31.71.7
Malta2.43.21.00.81.11.82.2
Netherlands1.62.82.60.30.21.21.5
Austria2.22.62.11.50.91.82.0
Portugal1.82.80.4-0.20.51.11.3
Slovenia2.92.81.90.4-0.60.81.4
Slovakia2.33.71.5-0.1-0.21.01.6
Finland2.43.22.21.2-0.20.61.5
Euro area2.02.51.30.40.11.01.6
Bulgaria5.72.40.4-1.6-0.80.71.1
Czech Republic2.63.51.40.40.41.01.6
Denmark2.22.40.50.30.41.51.9
Croatia2.83.42.30.2-0.10.91.7
Hungary5.35.71.70.00.11.92.5
Poland3.53.70.80.1-0.61.41.9
Romania6.13.43.21.4-0.4-0.32.3
Sweden2.00.90.40.20.81.51.7
United Kingdom3.22.82.61.50.11.51.7
EU2.42.61.50.60.01.11.6
USA2.22.11.51.60.22.12.3
Japan-0.20.00.42.70.80.71.8

(1)  HICP for Member States, CPI otherwise.


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.01.41.00.81.82.01.9
Germany6.07.26.77.88.78.68.4
Estonia-3.7-2.30.41.31.61.2-0.1
Ireland-3.6-1.53.13.65.95.74.7
Greece-13.3-4.3-2.1-2.9-1.0-0.30.1
Spain-6.1-0.41.51.01.41.31.4
France-1.6-2.9-2.6-2.3-1.3-1.6-2.2
Italy-2.5-0.40.92.02.21.91.9
Cyprus-10.2-5.1-3.8-3.8-3.5-3.2-3.0
Latvia-5.4-3.5-2.1-2.0-1.8-1.9-2.2
Lithuania-6.0-0.91.43.9-0.80.2-0.3
Luxembourg7.66.15.75.54.34.03.7
Malta-3.71.43.23.32.03.84.2
Netherlands7.310.211.010.610.510.49.6
Austria2.91.72.12.12.62.62.8
Portugal-9.7-2.00.70.30.50.50.3
Slovenia-2.22.13.96.57.07.57.2
Slovakia-5.20.20.7-0.80.0-1.2-0.3
Finland1.8-1.9-1.8-2.2-1.1-1.0-0.9
Euro area0.21.92.53.03.73.63.4
Bulgaria-13.8-3.0-0.50.71.41.30.9
Czech Republic-4.6-2.2-1.1-2.0-2.5-2.4-2.1
Denmark3.85.67.26.37.06.96.5
Croatia-4.50.00.10.64.42.93.2
Hungary-2.81.63.92.24.35.56.1
Poland-5.3-3.2-0.9-1.1-0.5-0.9-1.5
Romania-7.6-4.3-0.8-0.4-0.8-1.9-2.6
Sweden7.46.55.85.45.95.95.8
United Kingdom-2.7-3.3-4.5-5.1-4.3-3.9-3.4
EU-0.31.01.51.62.22.22.0
USA-3.7-2.9-2.4-2.3-2.3-2.4-2.7
Japan3.41.00.70.52.32.83.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium-2.9-4.1-2.9-3.1-2.7-2.6-2.3
Germany-1.7-0.1-0.10.30.90.50.4
Estonia-0.2-0.3-0.10.70.20.20.1
Ireland-13.1-8.0-5.7-3.9-2.2-1.5-1.5
Greece-10.7-8.8-12.4-3.6-4.6-3.6-2.2
Spain-6.4-10.4-6.9-5.9-4.7-3.6-2.6
France-5.0-4.8-4.1-3.9-3.8-3.4-3.3
Italy-3.4-3.0-2.9-3.0-2.6-2.3-1.6
Cyprus-2.4-5.8-4.9-8.9-0.70.10.3
Latvia-5.1-0.8-0.9-1.5-1.5-1.2-1.1
Lithuania-5.8-3.1-2.6-0.7-1.1-1.3-0.4
Luxembourg1.40.20.71.40.00.50.5
Malta-3.1-3.6-2.6-2.1-1.7-1.2-1.1
Netherlands-2.9-3.9-2.4-2.4-2.1-1.5-1.2
Austria-3.0-2.2-1.3-2.7-1.9-1.6-1.3
Portugal-7.0-5.7-4.8-7.2-3.0-2.9-2.5
Slovenia-3.9-4.1-15.0-5.0-2.9-2.4-2.0
Slovakia-4.7-4.2-2.6-2.8-2.7-2.4-2.0
Finland0.6-2.1-2.5-3.3-3.2-2.7-2.3
Euro area-3.9-3.7-3.0-2.6-2.0-1.8-1.5
Bulgaria-1.3-0.6-0.8-5.8-2.8-2.7-2.7
Czech Republic-3.1-4.0-1.3-1.9-1.9-1.3-1.1
Denmark0.1-3.6-1.31.5-3.3-2.5-1.7
Croatia-4.9-5.3-5.4-5.6-4.9-4.7-4.1
Hungary-4.7-2.3-2.5-2.5-2.3-2.1-2.0
Poland-5.0-3.7-4.0-3.3-2.8-2.8-2.8
Romania-6.0-3.2-2.2-1.4-1.2-2.8-3.7
Sweden0.9-0.9-1.4-1.7-1.4-1.3-1.2
United Kingdom-7.2-8.3-5.7-5.7-4.4-3.0-1.9
EU-4.2-4.3-3.3-3.0-2.5-2.0-1.6
USA-9.2-8.8-5.3-4.9-4.0-3.5-3.2
Japan-6.0-8.7-8.5-7.5-6.6-5.7-5.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast*
 2007-11201220132014201520162017
Belgium96.1104.1105.1106.7106.7107.1106.1
Germany72.179.777.474.971.468.565.6
Estonia5.59.59.910.410.09.69.2
Ireland64.9120.2120.0107.599.895.493.7
Greece131.5159.4177.0178.6194.8199.7195.6
Spain51.485.493.799.3100.8101.3100.4
France75.789.692.395.696.597.197.4
Italy109.2123.2128.8132.3133.0132.2130.0
Cyprus55.079.3102.5108.2106.798.794.6
Latvia30.841.439.140.638.341.137.6
Lithuania26.639.838.840.742.940.842.5
Luxembourg15.122.123.423.022.323.923.5
Malta66.167.669.668.365.963.261.0
Netherlands54.866.467.968.268.667.966.9
Austria75.581.680.884.286.685.784.3
Portugal86.3126.2129.0130.2128.2124.7121.3
Slovenia32.753.770.880.884.280.978.3
Slovakia35.651.954.653.552.752.652.2
Finland40.852.955.659.362.564.565.7
Euro area76.591.393.494.594.092.991.3
Bulgaria14.717.618.027.031.832.833.6
Czech Republic33.744.745.242.741.041.040.5
Denmark38.145.645.045.140.239.338.3
Croatia48.969.280.885.189.291.792.9
Hungary75.378.376.876.275.874.572.6
Poland49.754.055.950.451.452.453.5
Romania22.637.438.039.939.440.942.8
Sweden38.037.239.844.944.744.043.3
United Kingdom63.985.386.288.288.388.086.9
EU70.485.287.388.687.887.185.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of 'no policy change'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar