Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

2015. őszi gazdasági előrejelzés: Mérsékelt élénkülés, kihívásokkal

Brüsszel, 2015. november 5.

Az euróövezet és az egész Európai Unió gazdasági élénkülése már harmadik éve tart. Az élénkülés a globális gazdasági feltételek romlása ellenére várhatóan jövőre is folytatódni fog, noha csak mérsékelt ütemben.

A csökkenő olajárak, az alkalmazkodó monetáris politika és a viszonylag gyenge euróárfolyamok mellett idén a tagállami gazdaságok stabil és általános élénkülése volt tapasztalható. Az élénkülés üteme azonban továbbra is lassú.

A pozitív tényezők hatása lassan erejét veszti, és közben olyan új kihívások is felmerülnek, mint a feltörekvő gazdaságok és a világkereskedelem lassulása, továbbá a geopolitikai feszültségek állandósulása. A növekedés üteme 2016-ban és 2017-ben várhatóan e kihívások ellenére is megmarad; ezt olyan egyéb tényezők segítik, mint a rendelkezésre álló reáljövedelmeknek a foglalkoztatás bővülésével összefüggő növekedése, a hitelfeltételek javulása, a hitelállomány-leépítés előrehaladása és a beruházások bővülése. Egyes országokban a strukturális reformok kedvező hatása is előmozdítja a növekedés erősödését.

Az előrejelzés szerint az euróövezeti reál-GDP 2015-ben 1,6%-kal bővül, majd a növekedés üteme 2016-ban 1,8%-ra, 2017-ben pedig 1,9%-ra nő. Az EU egészét tekintve a reál-GDP növekedése az idei 1,9%-ról 2016-ban 2,0%-ra, 2017-ben pedig 2,1%-ra emelkedik.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „A mai gazdasági előrejelzés szerint az euróövezet gazdasága folytatja mérsékelt élénkülését. A növekedést főként olyan átmeneti tényezők támogatják, mint az alacsony olajárak, a gyengébb euróárfolyam és az EKB alkalmazkodó monetáris politikája. Az euróövezet ellenállóképesnek mutatkozik a külső fejleményekkel, például a világkereskedelem lassulásával szemben, ami bizakodásra ad okot. Az élénkülés fenntartása és fokozása érdekében ezt az átmeneti hátszelet az államháztartás felelősségének fokozására, a beruházások fellendítésére és a versenyképességet növelő strukturális reformok végrehajtására kell kihasználnunk. Mindez különösen fontos a világgazdaság lassulásával, a szomszédságunkat érintő feszültségekkel és a menekültválság határozott és közös megoldásával összefüggésben.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket nyilatkozta:„Az európai gazdaság továbbra is az élénkülés útján halad. 2016-ra előretekintve a növekedés gyorsulását, illetve a munkanélküliség és a tagállami költségvetési hiányok csökkenését látjuk. A kedvező fejlemények eloszlása azonban nem egyenletes: a konvergencia különösen az euróövezet tekintetében nem eléggé gyors. Továbbra is fontos kihívás a beruházások elégtelensége, a munkahelyteremtést és a növekedést visszafogó gazdasági struktúrák fennállása, valamint a magán- és a közszektor tartósan magas adósságállománya. E kihívásokra 2016-ban merész és határozott szakpolitikai válaszokat kell adnunk, különösen a globális kilátások bizonytalansága miatt.”

A tagállami gazdaságok élénkülése általános

Idén a legtöbb euróövezeti tagállamban bővül a belső kereslet, 2016-ban és 2017-ben pedig várhatóan az egész EU-ban nőni fog a gazdaság teljesítménye. A nominális jövedelmek emelkedésének és az alacsony inflációnak köszönhetően a magánfogyasztás is növekedik. A háztartások rendelkezésre álló jövedelmének és a vállalatok nyereségességének növekedésével, továbbá a finanszírozási feltételek és a keresleti prognózisok javulásával valamelyest várhatóan a beruházások is erősödni fognak.

A megvalósított reformoknak köszönhetően javul a munkaerőpiac teljesítménye

A munkaerőpiac továbbra is erősödik, noha lassan és a tagállamok között egyenlőtlen ütemben. Ugyanakkor a foglalkoztatás további növekedése várható a nehézségekkel leginkább érintett országok közül azokban, amelyek munkaerő-piaci reformokat hajtottak végre. A foglalkoztatás az euróövezetben idén és jövőre várhatóan 0,9%-kal nő, 2017-ben pedig 1%-kal. Az EU egészét tekintve a foglalkoztatás növekedése idén 1,0%, 2016-ban és 2017-ben pedig 0,9% lesz. A munkanélküliség összességében továbbra is csak fokozatosan csökken, a tagállamok közötti jelentős eltérésekkel. Az euróövezetben az előrejelzés szerint jövőre 10,6%-ra, 2017-ben pedig 10,3%-ra süllyed az idei 11%-ról, míg az EU egészét tekintve az idei 9,5%-ról 9,2%-ra, illetve 8,9%-ra esik 2016-ban, illetve 2017-ben.

Tovább javulnak a költségvetési kilátások

2015-ben az euróövezet összesített GDP-arányos hiánya várhatóan 2,0%-ra esik, köszönhetően a múltbeli költségvetési konszolidációs erőfeszítéseknek, a gazdaság konjunkturális erősödésének és kisebb mértékben az alacsonyabb kamatkiadásoknak. Az euróövezet GDP-arányos hiánya 2017-ben várhatóan 1,5%-ra csökken. A költségvetési irányvonal ez idő alatt várhatóan lényegében semleges marad az euróövezetben. Az euróövezeti adósságráta a 2014. évi 94,5%-os csúcsértékről 2017-ben várhatóan 91,3%-ra csökken. Az EU egészének GDP-arányos hiánya az előrejelzés szerint 2017-ben 1,6%-ra csökken az idei 2,5%-ról, míg az adósságráta az idei évre várt 87,8%-ról 2017-ben 85,8%-ra esik.

Az alacsony olajárak ideiglenesen leszorítják az inflációt

Az olaj és az egyéb nyersanyagok árának meredek esése az euróövezetben és az EU egészében is negatív tartományba csökkentette az inflációt. Emiatt ugyan kevésbé látszik, de a bérnövekedés, a bővülő magánfogyasztás és a szűkülő kibocsátási rés következtében árnövelő hatások is érvényesülni kezdenek. Az infláció az euróövezeti 0,1%-ról és az EU egészére érvényes 0%-ról jövőre 1,0%-ra, illetve 1,1%-ra nő, 2017-ben pedig mindkét viszonylatban 1,6%-ra.

A világgazdaság lassulása visszafogja az uniós export iránti keresletet

A feltörekvő gazdaságok – például Kína – visszaesése miatt tavasz óta jelentősen romlottak a globális növekedéssel és a világkereskedelemmel kapcsolatos kilátások. A feltörekvő gazdaságok várhatóan idén érnek a hullámvölgy aljára, és 2016-ban megkezdik a kilábalást.

A világkereskedelem szűkülése az euróövezet exportjára eddig nem volt hatással, köszönhetően főként az euró múltbeli leértékelődésének. Az export növekedése azonban 2016-ban várhatóan lassulni fog, mielőtt 2017-ben mérsékelten emelkedni kezdene.

Bővül a folyó fizetési mérlegek többlete

Az euróövezetben idén várhatóan nőni fog a folyó fizetési mérlegek többlete, ami az alacsonyabb olajkereskedelmi hiánnyal és a külkereskedelmi cserearányok javulásával, továbbá egyes tagállamok tartósan magas többletével és más tagállamok hiányjavító intézkedéseivel magyarázható. A folyófizetésimérleg-többletek 2017-ben az olajárak megerősödésével és a külkereskedelmi cserearányok romlásával várhatóan enyhén csökkenni fognak.

A menedékkérők érkezése kismértékű pozitív gazdasági hatással járhat

Ez az előrejelzés első ízben értékeli az EU-ba nagy számban beérkező menedékkérőkkel kapcsolatos gazdasági hatásokat. A közkiadások növekedése rövid távon növeli a GDP-t, középtávon pedig további pozitív növekedési hatás várható a munkaerő-kínálat növekedéséből, feltéve hogy a munkaerőpiacra való belépést megfelelő politikák segítik. Az EU egészét tekintve a növekedési hatás kismértékű, egyes tagállamok tekintetében viszont jelentős lehet.

Az előrejelzést főként külső és leginkább negatív kockázatok övezik

A világgazdasági kilátásokat érintő kockázatok növekednek. A feltörekvő piacok alacsonyabb növekedése – különösen a kínai gazdaság esetleges hirtelen visszaesése –, illetve az egyesült államokbeli monetáris politika várható visszarendeződése a jelenleg vártnál negatívabb hatást gyakorolhat az európai beruházásokra és gazdaságra.

 

Háttér-információk

Az előrejelzés a 2015. október 22-én rendelkezésre álló releváns adatokon és tényezőkön alapul, ideértve a kormányzati politikákkal kapcsolatos feltételezéseket is. Csak a hivatalosan bejelentett és megfelelően részletezett szakpolitikai intézkedéseket veszi figyelembe, a politika változatlanságát feltételezve.

Az előrejelzés figyelembe vesz továbbá árfolyamokkal, kamatlábakkal és nyersanyagárakkal kapcsolatos külső feltételezéseket is. A felhasznált számok az előrejelzés időpontjában érvényes derivatíva-piaci várakozásoknak felelnek meg.

A Bizottság 2016 februárjában aktualizálja gazdasági előrejelzését.

További információk:

Európai gazdasági előrejelzés – 2015. tavasz

Őszi gazdasági előrejelzés – weboldal                                   

Kövesse a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság bejegyzéseit a Twitteren: @ecfin

Kövesse Dombrovskis alelnök bejegyzéseit a Twitteren: @VDombrovskis

Kövesse Moscovici biztos bejegyzéseit a Twitteren: @Pierremoscovici


 


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast 
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.30.20.01.31.31.31.7
Germany1.20.40.31.61.71.91.9
Estonia-0.95.21.62.91.92.62.6
Ireland0.10.21.45.26.04.53.5
Greece-3.3-7.3-3.20.7-1.4-1.32.7
Spain0.0-2.6-1.71.43.12.72.4
France0.70.20.70.21.11.41.7
Italy-0.6-2.8-1.7-0.40.91.51.4
Cyprus1.6-2.4-5.9-2.51.21.42.0
Latvia-1.54.03.02.82.43.03.3
Lithuania0.93.83.53.01.72.93.4
Luxembourg2.0-0.84.34.13.13.23.0
Malta2.12.52.63.54.33.63.1
Netherlands0.9-1.1-0.51.02.02.12.3
Austria1.20.80.30.40.61.51.4
Portugal-0.1-4.0-1.10.91.71.71.8
Slovenia0.7-2.7-1.13.02.61.92.5
Slovakia3.61.51.42.53.22.93.3
Finland0.5-1.4-1.1-0.40.30.71.1
Euro area0.5-0.9-0.30.91.61.81.9
Bulgaria2.10.21.31.51.71.52.0
Czech Republic1.5-0.9-0.52.04.32.22.7
Denmark-0.5-0.7-0.51.11.62.01.8
Croatia-0.5-2.2-0.9-0.41.11.41.7
Hungary-0.6-1.71.93.72.92.22.5
Poland4.51.61.33.33.53.53.5
Romania1.50.63.52.83.54.13.6
Sweden1.2-0.31.22.33.02.82.7
United Kingdom0.31.22.22.92.52.42.2
EU0.6-0.50.21.41.92.02.1
USA0.62.21.52.42.62.82.7
Japan-0.11.71.6-0.10.71.10.5AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.00.2-1.77.02.10.53.7
Germany1.4-0.4-1.33.52.63.13.6
Estonia-4.56.73.2-3.1-3.94.14.9
Ireland-8.58.6-6.614.316.811.98.8
Greece-9.9-23.5-9.4-2.8-10.2-2.014.7
Spain-5.9-7.1-2.53.56.35.44.8
France0.20.2-0.6-1.2-1.30.74.5
Italy-2.9-9.3-6.6-3.51.24.04.8
Cyprus-2.7-20.5-15.2-18.02.23.64.0
Latvia-5.914.4-6.00.30.52.34.5
Lithuania-2.6-1.88.35.49.82.47.0
Luxembourg4.6-0.3-7.29.91.13.03.5
Malta-2.74.5-0.79.117.1-1.01.1
Netherlands-0.1-6.3-4.43.58.84.74.6
Austria0.51.3-0.3-0.2-0.12.62.7
Portugal-3.7-16.6-5.12.85.63.95.5
Slovenia-5.1-8.81.73.21.9-1.85.1
Slovakia1.7-9.2-1.13.57.52.22.3
Finland0.3-2.2-5.2-3.3-2.03.13.6
Euro area-1.3-3.3-2.61.32.33.04.4
Bulgaria-2.21.80.33.40.2-2.41.7
Czech Republic1.4-3.2-2.72.07.60.03.3
Denmark-4.30.60.94.00.73.74.1
Croatia-3.7-3.3-1.0-4.00.82.43.0
Hungary-2.9-4.47.311.22.2-3.22.5
Poland6.6-1.8-1.19.86.55.55.5
Romania2.40.1-5.4-7.26.23.96.0
Sweden1.1-0.20.67.64.33.63.7
United Kingdom-1.81.52.67.54.95.94.8
EU-1.2-2.5-1.72.62.93.54.4
USA-3.16.32.44.14.15.55.3
Japan-2.83.43.22.60.50.90.7


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.10.4-0.40.30.60.70.9
Germany1.01.20.60.90.50.60.8
Estonia-1.71.61.20.81.1-0.6-0.1
Ireland-2.0-0.62.41.72.01.51.4
Greece-1.5-6.3-3.60.10.4-0.62.0
Spain-1.6-4.4-3.31.22.82.52.0
France0.20.10.00.30.30.50.8
Italy-0.6-1.4-2.50.21.01.01.0
Cyprus1.1-4.2-5.2-1.90.21.21.6
Latvia-3.31.42.3-1.40.20.41.0
Lithuania-2.41.81.32.01.50.20.1
Luxembourg3.02.41.82.52.62.52.3
Malta1.92.34.24.52.42.01.5
Netherlands0.7-0.6-0.8-0.31.21.11.1
Austria1.11.10.50.90.70.80.8
Portugal-1.1-4.1-2.91.41.10.80.7
Slovenia0.1-0.9-1.40.60.60.50.7
Slovakia0.70.1-0.81.41.81.21.0
Finland0.50.9-0.7-0.8-0.40.30.6
Euro area0.0-0.7-0.80.60.90.91.0
Bulgaria-0.5-2.5-0.40.40.30.30.5
Czech Republic0.20.40.30.61.30.20.1
Denmark-0.4-0.30.00.80.91.01.0
Croatia-0.6-3.6-2.62.70.60.71.2
Hungary-0.90.10.93.11.81.11.2
Poland1.30.1-0.11.71.00.60.6
Romania-0.5-4.8-0.91.10.30.40.5
Sweden0.80.71.01.41.31.61.6
United Kingdom0.21.11.22.31.71.00.7
EU0.0-0.6-0.41.01.00.90.9
USA-0.61.81.01.61.71.21.3
Japan-0.40.00.60.60.30.10.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium7.67.68.48.58.68.47.9
Germany7.35.45.25.04.74.95.2
Estonia10.510.08.67.46.56.57.6
Ireland10.314.713.111.39.58.77.9
Greece11.324.527.526.525.725.824.4
Spain15.724.826.124.522.320.519.0
France8.69.810.310.310.410.410.2
Italy7.510.712.112.712.211.811.6
Cyprus5.411.915.916.115.614.613.3
Latvia13.415.011.910.810.19.58.8
Lithuania11.413.411.810.79.48.68.1
Luxembourg4.75.15.96.05.95.85.8
Malta6.56.36.45.95.85.75.8
Netherlands4.55.87.37.46.96.66.3
Austria4.74.95.45.66.16.16.0
Portugal10.715.816.414.112.611.710.8
Slovenia6.18.910.19.79.49.28.7
Slovakia12.214.014.213.211.610.59.6
Finland7.57.78.28.79.69.59.4
Euro area9.011.412.011.611.010.610.3
Bulgaria8.212.313.011.410.19.48.8
Czech Republic6.17.07.06.15.25.04.8
Denmark5.77.57.06.66.15.85.5
Croatia10.616.017.317.316.215.614.7
Hungary9.511.010.27.77.16.76.2
Poland8.810.110.39.07.67.26.8
Romania6.56.87.16.86.76.66.5
Sweden7.48.08.07.97.77.77.4
United Kingdom6.97.97.66.15.45.45.5
EU8.510.510.910.29.59.28.9
USA7.68.17.46.25.34.84.6
Japan4.54.34.03.63.43.33.3


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.42.61.20.50.61.71.5
Germany1.82.11.60.80.21.01.7
Estonia5.14.23.20.50.11.82.9
Ireland0.81.90.50.30.31.41.6
Greece3.31.0-0.9-1.4-1.01.00.9
Spain2.42.41.5-0.2-0.50.71.2
France1.82.21.00.60.10.91.3
Italy2.23.31.30.20.21.01.9
Cyprus2.63.10.4-0.3-1.60.61.3
Latvia6.32.30.00.70.21.42.1
Lithuania5.33.21.20.2-0.80.62.2
Luxembourg2.72.91.70.70.31.71.7
Malta2.43.21.00.81.11.82.2
Netherlands1.62.82.60.30.21.21.5
Austria2.22.62.11.50.91.82.0
Portugal1.82.80.4-0.20.51.11.3
Slovenia2.92.81.90.4-0.60.81.4
Slovakia2.33.71.5-0.1-0.21.01.6
Finland2.43.22.21.2-0.20.61.5
Euro area2.02.51.30.40.11.01.6
Bulgaria5.72.40.4-1.6-0.80.71.1
Czech Republic2.63.51.40.40.41.01.6
Denmark2.22.40.50.30.41.51.9
Croatia2.83.42.30.2-0.10.91.7
Hungary5.35.71.70.00.11.92.5
Poland3.53.70.80.1-0.61.41.9
Romania6.13.43.21.4-0.4-0.32.3
Sweden2.00.90.40.20.81.51.7
United Kingdom3.22.82.61.50.11.51.7
EU2.42.61.50.60.01.11.6
USA2.22.11.51.60.22.12.3
Japan-0.20.00.42.70.80.71.8

(1)  HICP for Member States, CPI otherwise.


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.01.41.00.81.82.01.9
Germany6.07.26.77.88.78.68.4
Estonia-3.7-2.30.41.31.61.2-0.1
Ireland-3.6-1.53.13.65.95.74.7
Greece-13.3-4.3-2.1-2.9-1.0-0.30.1
Spain-6.1-0.41.51.01.41.31.4
France-1.6-2.9-2.6-2.3-1.3-1.6-2.2
Italy-2.5-0.40.92.02.21.91.9
Cyprus-10.2-5.1-3.8-3.8-3.5-3.2-3.0
Latvia-5.4-3.5-2.1-2.0-1.8-1.9-2.2
Lithuania-6.0-0.91.43.9-0.80.2-0.3
Luxembourg7.66.15.75.54.34.03.7
Malta-3.71.43.23.32.03.84.2
Netherlands7.310.211.010.610.510.49.6
Austria2.91.72.12.12.62.62.8
Portugal-9.7-2.00.70.30.50.50.3
Slovenia-2.22.13.96.57.07.57.2
Slovakia-5.20.20.7-0.80.0-1.2-0.3
Finland1.8-1.9-1.8-2.2-1.1-1.0-0.9
Euro area0.21.92.53.03.73.63.4
Bulgaria-13.8-3.0-0.50.71.41.30.9
Czech Republic-4.6-2.2-1.1-2.0-2.5-2.4-2.1
Denmark3.85.67.26.37.06.96.5
Croatia-4.50.00.10.64.42.93.2
Hungary-2.81.63.92.24.35.56.1
Poland-5.3-3.2-0.9-1.1-0.5-0.9-1.5
Romania-7.6-4.3-0.8-0.4-0.8-1.9-2.6
Sweden7.46.55.85.45.95.95.8
United Kingdom-2.7-3.3-4.5-5.1-4.3-3.9-3.4
EU-0.31.01.51.62.22.22.0
USA-3.7-2.9-2.4-2.3-2.3-2.4-2.7
Japan3.41.00.70.52.32.83.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium-2.9-4.1-2.9-3.1-2.7-2.6-2.3
Germany-1.7-0.1-0.10.30.90.50.4
Estonia-0.2-0.3-0.10.70.20.20.1
Ireland-13.1-8.0-5.7-3.9-2.2-1.5-1.5
Greece-10.7-8.8-12.4-3.6-4.6-3.6-2.2
Spain-6.4-10.4-6.9-5.9-4.7-3.6-2.6
France-5.0-4.8-4.1-3.9-3.8-3.4-3.3
Italy-3.4-3.0-2.9-3.0-2.6-2.3-1.6
Cyprus-2.4-5.8-4.9-8.9-0.70.10.3
Latvia-5.1-0.8-0.9-1.5-1.5-1.2-1.1
Lithuania-5.8-3.1-2.6-0.7-1.1-1.3-0.4
Luxembourg1.40.20.71.40.00.50.5
Malta-3.1-3.6-2.6-2.1-1.7-1.2-1.1
Netherlands-2.9-3.9-2.4-2.4-2.1-1.5-1.2
Austria-3.0-2.2-1.3-2.7-1.9-1.6-1.3
Portugal-7.0-5.7-4.8-7.2-3.0-2.9-2.5
Slovenia-3.9-4.1-15.0-5.0-2.9-2.4-2.0
Slovakia-4.7-4.2-2.6-2.8-2.7-2.4-2.0
Finland0.6-2.1-2.5-3.3-3.2-2.7-2.3
Euro area-3.9-3.7-3.0-2.6-2.0-1.8-1.5
Bulgaria-1.3-0.6-0.8-5.8-2.8-2.7-2.7
Czech Republic-3.1-4.0-1.3-1.9-1.9-1.3-1.1
Denmark0.1-3.6-1.31.5-3.3-2.5-1.7
Croatia-4.9-5.3-5.4-5.6-4.9-4.7-4.1
Hungary-4.7-2.3-2.5-2.5-2.3-2.1-2.0
Poland-5.0-3.7-4.0-3.3-2.8-2.8-2.8
Romania-6.0-3.2-2.2-1.4-1.2-2.8-3.7
Sweden0.9-0.9-1.4-1.7-1.4-1.3-1.2
United Kingdom-7.2-8.3-5.7-5.7-4.4-3.0-1.9
EU-4.2-4.3-3.3-3.0-2.5-2.0-1.6
USA-9.2-8.8-5.3-4.9-4.0-3.5-3.2
Japan-6.0-8.7-8.5-7.5-6.6-5.7-5.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast*
 2007-11201220132014201520162017
Belgium96.1104.1105.1106.7106.7107.1106.1
Germany72.179.777.474.971.468.565.6
Estonia5.59.59.910.410.09.69.2
Ireland64.9120.2120.0107.599.895.493.7
Greece131.5159.4177.0178.6194.8199.7195.6
Spain51.485.493.799.3100.8101.3100.4
France75.789.692.395.696.597.197.4
Italy109.2123.2128.8132.3133.0132.2130.0
Cyprus55.079.3102.5108.2106.798.794.6
Latvia30.841.439.140.638.341.137.6
Lithuania26.639.838.840.742.940.842.5
Luxembourg15.122.123.423.022.323.923.5
Malta66.167.669.668.365.963.261.0
Netherlands54.866.467.968.268.667.966.9
Austria75.581.680.884.286.685.784.3
Portugal86.3126.2129.0130.2128.2124.7121.3
Slovenia32.753.770.880.884.280.978.3
Slovakia35.651.954.653.552.752.652.2
Finland40.852.955.659.362.564.565.7
Euro area76.591.393.494.594.092.991.3
Bulgaria14.717.618.027.031.832.833.6
Czech Republic33.744.745.242.741.041.040.5
Denmark38.145.645.045.140.239.338.3
Croatia48.969.280.885.189.291.792.9
Hungary75.378.376.876.275.874.572.6
Poland49.754.055.950.451.452.453.5
Romania22.637.438.039.939.440.942.8
Sweden38.037.239.844.944.744.043.3
United Kingdom63.985.386.288.288.388.086.9
EU70.485.287.388.687.887.185.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of 'no policy change'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar