Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Gospodarska prognoza za jesen 2015.: umjereni oporavak unatoč izazovima

Brisel, 5 studeni 2015

Gospodarski oporavak u europodručju i Europskoj uniji traje već tri godine. Trebao bi se sljedeće godine nastaviti umjerenim tempom unatoč sve težim uvjetima u globalnom gospodarstvu.

U kontekstu nižih cijena nafte, prilagodljive monetarne politike i relativno slabe vanjske vrijednosti eura gospodarski oporavak ove se godine pokazao čvrstim u državama članicama. Međutim, ostao je spor.

Slabi utjecaj pozitivnih čimbenika, a pojavljuju se novi izazovi poput usporavanja u zemljama s tržištima u nastajanju i globalnoj trgovini te ustrajne geopolitičke napetosti. Unatoč izazovima rast bi se tijekom 2016. i 2017. trebao nastaviti zahvaljujući drugim čimbenicima, kao što su bolji rezultati u području zapošljavanja čime se podržava realni raspoloživi dohodak te povoljniji uvjeti kreditiranja, napredak u financijskom razduživanju i veća ulaganja. U nekim će zemljama pozitivan utjecaj strukturnih reformi također pridonijeti daljnjem rastu.

U cijelosti, očekuje se da će rast realnog BDP-a europodručja iznositi 1,6 % 2015., 1,8 % 2016. i 1,9 % 2017. Na razini EU-a očekuje se rast realnog BDP-a s 1,9 % ove godine na 2,0 % 2016. i 2,1 % 2017.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, rekao je: Prema današnjoj gospodarskoj prognozi gospodarstvo europodručja i dalje pokazuje znakove umjerenog oporavka. Rast uvelike podupiru privremeni čimbenici poput niske cijene nafte, slabijeg tečaja eura i prilagodljive monetarne politike ESB-a. Europodručje se pokazalo otpornim na vanjska djelovanja poput usporavanja u svjetskoj trgovini, a ta pojava ohrabruje. Za održavanje i jačanje oporavka potrebno je iskoristiti te privremene povoljne utjecaje kako bi se nastavilo s odgovornim upravljanjem javnim financijama, poticalo ulaganja i provele strukturne reforme za povećanje konkurentnosti. To je važno, posebno u kontekstu usporavanja globalnog gospodarstva, trajnih napetosti u našem susjedstvu i potrebe za odlučnim i skupnim upravljanjem izbjegličkom krizom.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je:Europsko gospodarstvo i dalje je na putu oporavka. Za godinu 2016. prognoziramo gospodarski rast te pad nezaposlenosti i fiskalnih deficita. No napredak je još uvijek nejednako raspoređen, posebice u europodručju u kojem se konvergencija ne odvija dovoljno brzo. Preostaju veliki izazovi, kao što su nedostatna ulaganja, gospodarske strukture koje ometaju rast i radna mjesta te stalno visoke razine privatnog i javnog duga. Za njihovo rješavanje potrebni su odlučni i odrješiti odgovori u 2016., posebice u kontekstu neizvjesnih globalnih prognoza.

Oporavak je sveprisutan u državama članicama

Ove godine domaća potražnja bilježi rast u većini država članica europodručja, a gospodarske aktivnosti trebale bi se pojačati diljem EU-a tijekom 2016. i 2017. Zbog rasta nominalnih prihoda i niske inflacije i privatna potrošnja bilježi rast. Očekuje se i porast ulaganja zbog rasta raspoloživih dohodaka, poboljšanja profitnih marži, povoljnih uvjeta financiranja i boljih izgleda u pogledu potražnje.

Prijašnje reforme pridonose boljim rezultatima na tržištu rada

Na tržištu rada dolazi do poboljšanja, no sporo i neravnomjerno u državama članicama. Međutim, zemlje koje su pogođene krizom i koje su provele reforme tržišta rada trebale bi ostvariti daljnje dobitke u pogledu rasta zaposlenosti. U europodručju očekuje se rast zaposlenosti od 0,9 % ove i sljedeće godine, a 2017. od 1 %. U EU-u zaposlenost bi trebala porasti za 1,0 % ove godine i za 0,9 % tijekom 2016. i 2017. Općenito gledajući, očekuje se da će stopa nezaposlenosti i dalje postupno opadati, uz znatne razlike među državama članicama. Predviđa se da će u europodručju stopa nezaposlenosti sljedeće godine pasti na 10,6 % i na 10,3 % 2017. u odnosu na 11,0 % ove godine. Na razini EU-a, prognoze ukazuju na pad nezaposlenosti na 9,2 % 2016. odnosno 8,9 % 2017. u odnosu na 9,5 % ove godine.

Fiskalna prognoza sve je bolja

Zahvaljujući proteklim naporima u pogledu fiskalne konsolidacije, cikličkom jačanju gospodarske aktivnosti i, u manjoj mjeri, nižim kamatnim rashodima očekuje se pad ukupnog udjela deficita u BDP-u europodručja na 2,0 %. Udio deficita u BDP-u europodručja trebao bi se do 2017. sniziti na 1,5 %. Očekuje se da u europodručju ostane na snazi pretežito neutralna fiskalna politika. Predviđa se pad udjela duga u BDP-u europodručja s najviše vrijednosti od 94,5 % 2014. na 91,3 % u 2017. Udio deficita u BDP-u EU-a trebao bi se sniziti na 1,6 % u 2017. u odnosu na predviđenih 2,5 % ove godine. Udio duga u BDP-u EU-a trebao bi se pak 2017. sniziti na 85,8 % u odnosu na predviđenih 87,8 % ove godine.

Niže cijene nafte privremeno snižavaju inflaciju

Nagli pad cijena nafte i drugih roba zaslužan je za snižavanje ukupne stope inflacije ispod nule u europodručju i EU-u u rujnu. Međutim, iza te pojave skriva se činjenica da rast plaća, jačanje privatne potrošnje i smanjenje proizvodnog jaza sve jače utječu na cijene. Očekuje se rast godišnje inflacije u europodručju (ove godine iznosi 0,1 %) i EU-u (ove godine iznosi 0 %) na 1,0 % odnosno 1,1 % sljedeće godine te na 1,6 % u oba područja 2017.

Usporavanje u globalnom gospodarstvu otežava potražnju za izvozom EU-a

Izgledi za globalni rast i svjetsku trgovinu znatno su se pogoršali od proljeća zbog recesije u novim zemljama s tržištima u nastajanju, posebice u Kini. Očekuje se da će tržišna gospodarstva dosegnuti najniže vrijednosti ove godine te da će gospodarski oporavak započeti 2016.

Dosad je izvoz europodručja uvelike bio pošteđen pogoršanja u globalnoj trgovini uglavnom zahvaljujući padu vrijednosti eura u prošlosti. Međutim, očekuje se da će doći do smanjenja rasta izvoza 2016. prije blagog porasta 2017.

Porast suficita tekućeg računa

Trenutačni suficit tekućeg računa europodručja trebao bi porasti ove godine zbog nižih cijena nafte i boljih trgovinskih uvjeta, ali i zbog održavanja visokih viškova u određenim državama članicama te ispravljanja prošlih deficita u drugim državama članicama. Očekuje se da će se trenutačni suficit tekućeg računa donekle sniziti 2017. uz oporavak cijena nafte i pogoršanje trgovinskih uvjeta.

Dolazak tražitelja azila može imati male no pozitivne gospodarske učinke

Ovom se prognozom pruža prva procjena gospodarskog učinka dolaska velikog broja tražitelja azila u EU. Kratkoročno gledajući, BDP raste zbog dodatnih javnih izdataka. Srednjoročno, očekuje se dodatan pozitivan učinak na rast zbog povećanja ponude radne snage pod uvjetom da su na snazi ispravne politike kojima se olakšava pristup tržištu rada. Za EU u cjelini utjecaj na rast je malen, ali se može jače osjetiti u nekim državama članicama.

Rizici za predviđanje uglavnom su vanjski i mahom negativni

Rizici povezani s perspektivom za globalno gospodarstvo povećali su se. Slabiji rast na tržištima u usponu, posebice više poremećaja u prilagodbi u Kini i učinci očekivane normalizacije monetarne politike SAD-a na tržišta u usponu, mogli bi imati negativnije učinke na ulaganja i gospodarske aktivnosti u Europi od onih koji se trenutačno predviđaju.

Kontekst

U ovoj se prognozi uzimaju u obzir svi relevantni dostupni podaci i čimbenici, među ostalim i pretpostavke o vladinim politikama, sve do 22. listopada 2015. Uvrštene su samo politike koje su uvjerljivo najavljene i potkrijepljene s dovoljno pojedinosti, a u projekcijama se ne pretpostavljaju njihove promjene.

Ova se prognoza temelji na nizu vanjskih pretpostavki u pogledu tečajnih i kamatnih stopa te cijena robe. Prikazane brojke odraz su tržišnih očekivanja proizašlih na tržištima izvedenica u vrijeme izrade prognoze.

Komisija će svoju gospodarsku prognozu ažurirati u veljači 2016.

Za više informacija:

Europska gospodarska prognoza – jesen 2015.

Jesenska gospodarska prognoza - internetska stranica                                   

Pratite GU ECFIN na Twitteru: @ecfin

Pratite potpredsjednika Dombrovskisa na Twitteru: @VDombrovskis

Pratite povjerenika Moscovicija na Twitteru: @Pierremoscovici


 


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast 
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.30.20.01.31.31.31.7
Germany1.20.40.31.61.71.91.9
Estonia-0.95.21.62.91.92.62.6
Ireland0.10.21.45.26.04.53.5
Greece-3.3-7.3-3.20.7-1.4-1.32.7
Spain0.0-2.6-1.71.43.12.72.4
France0.70.20.70.21.11.41.7
Italy-0.6-2.8-1.7-0.40.91.51.4
Cyprus1.6-2.4-5.9-2.51.21.42.0
Latvia-1.54.03.02.82.43.03.3
Lithuania0.93.83.53.01.72.93.4
Luxembourg2.0-0.84.34.13.13.23.0
Malta2.12.52.63.54.33.63.1
Netherlands0.9-1.1-0.51.02.02.12.3
Austria1.20.80.30.40.61.51.4
Portugal-0.1-4.0-1.10.91.71.71.8
Slovenia0.7-2.7-1.13.02.61.92.5
Slovakia3.61.51.42.53.22.93.3
Finland0.5-1.4-1.1-0.40.30.71.1
Euro area0.5-0.9-0.30.91.61.81.9
Bulgaria2.10.21.31.51.71.52.0
Czech Republic1.5-0.9-0.52.04.32.22.7
Denmark-0.5-0.7-0.51.11.62.01.8
Croatia-0.5-2.2-0.9-0.41.11.41.7
Hungary-0.6-1.71.93.72.92.22.5
Poland4.51.61.33.33.53.53.5
Romania1.50.63.52.83.54.13.6
Sweden1.2-0.31.22.33.02.82.7
United Kingdom0.31.22.22.92.52.42.2
EU0.6-0.50.21.41.92.02.1
USA0.62.21.52.42.62.82.7
Japan-0.11.71.6-0.10.71.10.5AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.00.2-1.77.02.10.53.7
Germany1.4-0.4-1.33.52.63.13.6
Estonia-4.56.73.2-3.1-3.94.14.9
Ireland-8.58.6-6.614.316.811.98.8
Greece-9.9-23.5-9.4-2.8-10.2-2.014.7
Spain-5.9-7.1-2.53.56.35.44.8
France0.20.2-0.6-1.2-1.30.74.5
Italy-2.9-9.3-6.6-3.51.24.04.8
Cyprus-2.7-20.5-15.2-18.02.23.64.0
Latvia-5.914.4-6.00.30.52.34.5
Lithuania-2.6-1.88.35.49.82.47.0
Luxembourg4.6-0.3-7.29.91.13.03.5
Malta-2.74.5-0.79.117.1-1.01.1
Netherlands-0.1-6.3-4.43.58.84.74.6
Austria0.51.3-0.3-0.2-0.12.62.7
Portugal-3.7-16.6-5.12.85.63.95.5
Slovenia-5.1-8.81.73.21.9-1.85.1
Slovakia1.7-9.2-1.13.57.52.22.3
Finland0.3-2.2-5.2-3.3-2.03.13.6
Euro area-1.3-3.3-2.61.32.33.04.4
Bulgaria-2.21.80.33.40.2-2.41.7
Czech Republic1.4-3.2-2.72.07.60.03.3
Denmark-4.30.60.94.00.73.74.1
Croatia-3.7-3.3-1.0-4.00.82.43.0
Hungary-2.9-4.47.311.22.2-3.22.5
Poland6.6-1.8-1.19.86.55.55.5
Romania2.40.1-5.4-7.26.23.96.0
Sweden1.1-0.20.67.64.33.63.7
United Kingdom-1.81.52.67.54.95.94.8
EU-1.2-2.5-1.72.62.93.54.4
USA-3.16.32.44.14.15.55.3
Japan-2.83.43.22.60.50.90.7AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.10.4-0.40.30.60.70.9
Germany1.01.20.60.90.50.60.8
Estonia-1.71.61.20.81.1-0.6-0.1
Ireland-2.0-0.62.41.72.01.51.4
Greece-1.5-6.3-3.60.10.4-0.62.0
Spain-1.6-4.4-3.31.22.82.52.0
France0.20.10.00.30.30.50.8
Italy-0.6-1.4-2.50.21.01.01.0
Cyprus1.1-4.2-5.2-1.90.21.21.6
Latvia-3.31.42.3-1.40.20.41.0
Lithuania-2.41.81.32.01.50.20.1
Luxembourg3.02.41.82.52.62.52.3
Malta1.92.34.24.52.42.01.5
Netherlands0.7-0.6-0.8-0.31.21.11.1
Austria1.11.10.50.90.70.80.8
Portugal-1.1-4.1-2.91.41.10.80.7
Slovenia0.1-0.9-1.40.60.60.50.7
Slovakia0.70.1-0.81.41.81.21.0
Finland0.50.9-0.7-0.8-0.40.30.6
Euro area0.0-0.7-0.80.60.90.91.0
Bulgaria-0.5-2.5-0.40.40.30.30.5
Czech Republic0.20.40.30.61.30.20.1
Denmark-0.4-0.30.00.80.91.01.0
Croatia-0.6-3.6-2.62.70.60.71.2
Hungary-0.90.10.93.11.81.11.2
Poland1.30.1-0.11.71.00.60.6
Romania-0.5-4.8-0.91.10.30.40.5
Sweden0.80.71.01.41.31.61.6
United Kingdom0.21.11.22.31.71.00.7
EU0.0-0.6-0.41.01.00.90.9
USA-0.61.81.01.61.71.21.3
Japan-0.40.00.60.60.30.10.1AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium7.67.68.48.58.68.47.9
Germany7.35.45.25.04.74.95.2
Estonia10.510.08.67.46.56.57.6
Ireland10.314.713.111.39.58.77.9
Greece11.324.527.526.525.725.824.4
Spain15.724.826.124.522.320.519.0
France8.69.810.310.310.410.410.2
Italy7.510.712.112.712.211.811.6
Cyprus5.411.915.916.115.614.613.3
Latvia13.415.011.910.810.19.58.8
Lithuania11.413.411.810.79.48.68.1
Luxembourg4.75.15.96.05.95.85.8
Malta6.56.36.45.95.85.75.8
Netherlands4.55.87.37.46.96.66.3
Austria4.74.95.45.66.16.16.0
Portugal10.715.816.414.112.611.710.8
Slovenia6.18.910.19.79.49.28.7
Slovakia12.214.014.213.211.610.59.6
Finland7.57.78.28.79.69.59.4
Euro area9.011.412.011.611.010.610.3
Bulgaria8.212.313.011.410.19.48.8
Czech Republic6.17.07.06.15.25.04.8
Denmark5.77.57.06.66.15.85.5
Croatia10.616.017.317.316.215.614.7
Hungary9.511.010.27.77.16.76.2
Poland8.810.110.39.07.67.26.8
Romania6.56.87.16.86.76.66.5
Sweden7.48.08.07.97.77.77.4
United Kingdom6.97.97.66.15.45.45.5
EU8.510.510.910.29.59.28.9
USA7.68.17.46.25.34.84.6
Japan4.54.34.03.63.43.33.3AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.42.61.20.50.61.71.5
Germany1.82.11.60.80.21.01.7
Estonia5.14.23.20.50.11.82.9
Ireland0.81.90.50.30.31.41.6
Greece3.31.0-0.9-1.4-1.01.00.9
Spain2.42.41.5-0.2-0.50.71.2
France1.82.21.00.60.10.91.3
Italy2.23.31.30.20.21.01.9
Cyprus2.63.10.4-0.3-1.60.61.3
Latvia6.32.30.00.70.21.42.1
Lithuania5.33.21.20.2-0.80.62.2
Luxembourg2.72.91.70.70.31.71.7
Malta2.43.21.00.81.11.82.2
Netherlands1.62.82.60.30.21.21.5
Austria2.22.62.11.50.91.82.0
Portugal1.82.80.4-0.20.51.11.3
Slovenia2.92.81.90.4-0.60.81.4
Slovakia2.33.71.5-0.1-0.21.01.6
Finland2.43.22.21.2-0.20.61.5
Euro area2.02.51.30.40.11.01.6
Bulgaria5.72.40.4-1.6-0.80.71.1
Czech Republic2.63.51.40.40.41.01.6
Denmark2.22.40.50.30.41.51.9
Croatia2.83.42.30.2-0.10.91.7
Hungary5.35.71.70.00.11.92.5
Poland3.53.70.80.1-0.61.41.9
Romania6.13.43.21.4-0.4-0.32.3
Sweden2.00.90.40.20.81.51.7
United Kingdom3.22.82.61.50.11.51.7
EU2.42.61.50.60.01.11.6
USA2.22.11.51.60.22.12.3
Japan-0.20.00.42.70.80.71.8AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.01.41.00.81.82.01.9
Germany6.07.26.77.88.78.68.4
Estonia-3.7-2.30.41.31.61.2-0.1
Ireland-3.6-1.53.13.65.95.74.7
Greece-13.3-4.3-2.1-2.9-1.0-0.30.1
Spain-6.1-0.41.51.01.41.31.4
France-1.6-2.9-2.6-2.3-1.3-1.6-2.2
Italy-2.5-0.40.92.02.21.91.9
Cyprus-10.2-5.1-3.8-3.8-3.5-3.2-3.0
Latvia-5.4-3.5-2.1-2.0-1.8-1.9-2.2
Lithuania-6.0-0.91.43.9-0.80.2-0.3
Luxembourg7.66.15.75.54.34.03.7
Malta-3.71.43.23.32.03.84.2
Netherlands7.310.211.010.610.510.49.6
Austria2.91.72.12.12.62.62.8
Portugal-9.7-2.00.70.30.50.50.3
Slovenia-2.22.13.96.57.07.57.2
Slovakia-5.20.20.7-0.80.0-1.2-0.3
Finland1.8-1.9-1.8-2.2-1.1-1.0-0.9
Euro area0.21.92.53.03.73.63.4
Bulgaria-13.8-3.0-0.50.71.41.30.9
Czech Republic-4.6-2.2-1.1-2.0-2.5-2.4-2.1
Denmark3.85.67.26.37.06.96.5
Croatia-4.50.00.10.64.42.93.2
Hungary-2.81.63.92.24.35.56.1
Poland-5.3-3.2-0.9-1.1-0.5-0.9-1.5
Romania-7.6-4.3-0.8-0.4-0.8-1.9-2.6
Sweden7.46.55.85.45.95.95.8
United Kingdom-2.7-3.3-4.5-5.1-4.3-3.9-3.4
EU-0.31.01.51.62.22.22.0
USA-3.7-2.9-2.4-2.3-2.3-2.4-2.7
Japan3.41.00.70.52.32.83.1AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium-2.9-4.1-2.9-3.1-2.7-2.6-2.3
Germany-1.7-0.1-0.10.30.90.50.4
Estonia-0.2-0.3-0.10.70.20.20.1
Ireland-13.1-8.0-5.7-3.9-2.2-1.5-1.5
Greece-10.7-8.8-12.4-3.6-4.6-3.6-2.2
Spain-6.4-10.4-6.9-5.9-4.7-3.6-2.6
France-5.0-4.8-4.1-3.9-3.8-3.4-3.3
Italy-3.4-3.0-2.9-3.0-2.6-2.3-1.6
Cyprus-2.4-5.8-4.9-8.9-0.70.10.3
Latvia-5.1-0.8-0.9-1.5-1.5-1.2-1.1
Lithuania-5.8-3.1-2.6-0.7-1.1-1.3-0.4
Luxembourg1.40.20.71.40.00.50.5
Malta-3.1-3.6-2.6-2.1-1.7-1.2-1.1
Netherlands-2.9-3.9-2.4-2.4-2.1-1.5-1.2
Austria-3.0-2.2-1.3-2.7-1.9-1.6-1.3
Portugal-7.0-5.7-4.8-7.2-3.0-2.9-2.5
Slovenia-3.9-4.1-15.0-5.0-2.9-2.4-2.0
Slovakia-4.7-4.2-2.6-2.8-2.7-2.4-2.0
Finland0.6-2.1-2.5-3.3-3.2-2.7-2.3
Euro area-3.9-3.7-3.0-2.6-2.0-1.8-1.5
Bulgaria-1.3-0.6-0.8-5.8-2.8-2.7-2.7
Czech Republic-3.1-4.0-1.3-1.9-1.9-1.3-1.1
Denmark0.1-3.6-1.31.5-3.3-2.5-1.7
Croatia-4.9-5.3-5.4-5.6-4.9-4.7-4.1
Hungary-4.7-2.3-2.5-2.5-2.3-2.1-2.0
Poland-5.0-3.7-4.0-3.3-2.8-2.8-2.8
Romania-6.0-3.2-2.2-1.4-1.2-2.8-3.7
Sweden0.9-0.9-1.4-1.7-1.4-1.3-1.2
United Kingdom-7.2-8.3-5.7-5.7-4.4-3.0-1.9
EU-4.2-4.3-3.3-3.0-2.5-2.0-1.6
USA-9.2-8.8-5.3-4.9-4.0-3.5-3.2
Japan-6.0-8.7-8.5-7.5-6.6-5.7-5.1AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast*
 2007-11201220132014201520162017
Belgium96.1104.1105.1106.7106.7107.1106.1
Germany72.179.777.474.971.468.565.6
Estonia5.59.59.910.410.09.69.2
Ireland64.9120.2120.0107.599.895.493.7
Greece131.5159.4177.0178.6194.8199.7195.6
Spain51.485.493.799.3100.8101.3100.4
France75.789.692.395.696.597.197.4
Italy109.2123.2128.8132.3133.0132.2130.0
Cyprus55.079.3102.5108.2106.798.794.6
Latvia30.841.439.140.638.341.137.6
Lithuania26.639.838.840.742.940.842.5
Luxembourg15.122.123.423.022.323.923.5
Malta66.167.669.668.365.963.261.0
Netherlands54.866.467.968.268.667.966.9
Austria75.581.680.884.286.685.784.3
Portugal86.3126.2129.0130.2128.2124.7121.3
Slovenia32.753.770.880.884.280.978.3
Slovakia35.651.954.653.552.752.652.2
Finland40.852.955.659.362.564.565.7
Euro area76.591.393.494.594.092.991.3
Bulgaria14.717.618.027.031.832.833.6
Czech Republic33.744.745.242.741.041.040.5
Denmark38.145.645.045.140.239.338.3
Croatia48.969.280.885.189.291.792.9
Hungary75.378.376.876.275.874.572.6
Poland49.754.055.950.451.452.453.5
Romania22.637.438.039.939.440.942.8
Sweden38.037.239.844.944.744.043.3
United Kingdom63.985.386.288.288.388.086.9
EU70.485.287.388.687.887.185.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of 'no policy change'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar