Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

7,6 MILIJARDE EVROPSKIH NALOŽB ZA PODPORO KLJUČNIM PROJEKTOM NA PODROČJU PROMETA

Bruselj, 5. novembra 2015

Komisija začenja drugi razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Za financiranje projektov na področju prometa je namenjene več kot 7,6 milijarde evrov. 6,5 milijarde evrov je namenjene za države, ki so upravičene do sredstev iz Kohezijskega sklada.

Evropska komisija v drugem letu Junckerjevega mandata sprejema nadaljnje ukrepe za spodbujanje naložb v Evropi z drugim razpisom za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Za financiranje ključnih projektov na področju prometa je predvidene več kot 7,6 milijarde evrov. 6,5 milijarde evrov je namenjene za projekte v državah članicah, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada EU[1], da bi se te države bolje vključile na notranji trg. Cilj IPE je skupaj z naložbenim načrtom, ki ga je Komisija predstavila novembra 2014, zlasti pa z novim Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI) premostiti naložbeno vrzel v Evropi ter tako spodbuditi rast in ustvariti delovna mesta, kar je prednostna naloga predsednika Jeana-Clauda Junckerja.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, ki je pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Optimalna uporaba instrumentov za povezovanje Evrope je sestavni del naložbenega načrta Komisije. Naložbe v prometno infrastrukturo so nujne, zato je današnja objava o več kot 7,6 milijarde evrov za financiranje ključnih projektov na področju prometa odlična novica. Nosilce projektov pozivam, da uporabijo novo svetovalno vozlišče za naložbe in tako portalu naložbenih projektov, ki bo začel delovati januarja, predložijo kar najboljše predloge.“

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je dodala: „Učinkovit, inteligenten in trajnosten promet je bistvenega pomena za konkurenčnost Evrope. Cilj tega novega razpisa za zbiranje predlogov IPE niso samo novi projekti za plovne poti ali železniški projekti, pač pa tudi ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje rasti. Pozornost, namenjena kohezijskim državam, odraža tudi našo pripravljenost za boljše povezovanje Evrope in usmeritev k tesnejšemu notranjemu trgu, kar je še ena prednostna naloga Komisije.“

Letošnji razpis za zbiranje predlogov posveča posebno pozornost inovativnim prevoznim sredstvom za doseganje sinergij z drugimi prednostnimi nalogami Komisije, kot je enotni digitalni trg. V okviru splošnih sredstev (1,1 milijarde evrov, na voljo vsem 28 državam članicam) se bodo med drugim financirali projekti v zvezi z inteligentnimi prometnimi sistemi ali sistemi za upravljanje prometa, kot so ERTMS (železniški promet), SESAR (zračni promet) ali RIS (plovne poti). Kohezijska sredstva (6,5 milijarde evrov, na voljo 15 državam članicam) bodo te prednostne naloge dopolnila s ključnimi infrastrukturnimi projekti na področju trajnostnih načinov prevoza, kot so železnica in celinske plovne poti. To je sestavni del prednostne naloge Komisije, da ustvari energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost.

Po temeljiti oceni in izbirnem postopku se bo pomoč dodelila na konkurenčni osnovi v obliki sofinanciranja EU. Kandidati lahko svoje predloge predložijo do 16. februarja 2016. Izid razpisa za zbiranje predlogov bomo objavili do poletja 2016.

 

Ozadje

V okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) bo iz proračuna EU za obdobje 2014–2020 namenjene 24,05 milijarde evrov za sofinanciranje projektov vseevropskega prometnega omrežja v državah članicah EU. 11,305 milijarde evrov tega zneska je namenjene za projekte v državah članicah, ki so upravičene do financiranja iz Kohezijskega sklada.

Komisija je 29. junija 2015 predstavila prvi seznam 276 projektov, ki prejmejo sredstva IPE v skupnem znesku 13,1 milijarde evrov. To je največja naložba Evropske unije v prometni sektor do zdaj. Države članice so seznam potrdile 10. julija 2015. Trenutno poteka njegovo izvajanje.

 

Več informacij

MEMO

Letak

Spletna stran razpisa za zbiranje predlogov (INEA)

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) bo v ponedeljek, 30. novembra 2015, v stavbi Charlemagne v Bruslju v Belgiji organizirala informativni dan instrumenta za povezovanje Evrope na področju prometa.

 

Spremljajte nas na Twitterju:

@Bulc_EU

@Transport_EU

@inea_eu

 

 

 

 


[1] Bolgarija, Ciper, Češka republika, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija

IP/15/5990

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar