Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Nyugat-Balkán és Törökország: a bővítési folyamat kulcsfontosságú a térség gazdasági és politikai stabilitásának megerősítésében

Brüsszel, 2015. november 10.

A mai napon kiadott éves jelentésekben a Bizottság értékelte, hol tartanak jelenleg a Nyugat-Balkán országai és Törökország az uniós tagság követelményeinek teljesítésében.

A mai napon kiadott éves jelentésekben a Bizottság értékelte, hol tartanak jelenleg a Nyugat-Balkán országai és Törökország az uniós tagság követelményeinek teljesítésében, valamint meghatározta a továbbra is kihívást jelentő kérdések megoldásához szükséges lépéseket.

Az éves bővítési csomag előterjesztése kapcsán Johannes Hahn biztos így nyilatkozott: „A jelenlegi menekültügyi válság rámutat, milyen elengedhetetlenül fontos az együttműködés az EU és a délkelet-európai országok között. A Nyugat-Balkánra és Törökországra is kiterjedő uniós bővítési folyamat erőteljes eszközként szolgálja a jogállamiság és az emberi jogok megszilárdítását ezekben az országokban. Emellett erősíti a gazdaságot és a regionális együttműködést is ösztönzi. A világos európai perspektíva fokozatos átalakulást eredményez partnerországainkban, és alátámasztja az Unió környezetében a stabilitást. Az uniós bővítés és az ehhez kapcsolódó feltételek melletti határozott elkötelezettségünk tehát az európai biztonságot és prosperitást megalapozó, hosszú távú befektetés.”

 

Közös kihívások

A térséget jó ideje súlyosan érinti a menekültügyi válság. Törökország a területén több mint 2 millió szír menekültnek nyújt jelentős támogatást. A Nyugat-Balkán – különösen Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia – az év eleje óta jelentős számú harmadik országbeli állampolgár átutazását kezelte. A migrációs kihívás miatt ma minden korábbi időszaknál fontosabb a bővítési országokkal való együttműködés fokozása, és az EU jelentős támogatást biztosít erre a célra.

 

Az alapvető feladatok kulcsszerepe a stabilitás megteremtésében

Bővítési stratégiájában a Bizottság megerősíti, hogy a csatlakozási folyamat során az alapvető feladatok elsődlegességét kimondó elvre kell összpontosítani. A fő prioritások továbbra is a jogállamisággal, az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények megerősítésével – ezen belül a közigazgatás reformjával – kapcsolatos alapkérdéseket, valamint a gazdasági fejlődést és versenyképességet foglalják magukba. Történnek előrelépések, mindenekelőtt a vonatkozó jogszabályok elfogadása és a szükséges adminisztratív struktúrák kialakítása terén. Mindazonáltal az összkép az, hogy gyakran elmarad a hatékony végrehajtás. A Bizottság továbbra is arra összpontosítja erőfeszítéseit, hogy az érintett országok e kulcsterületek reformjait kezeljék prioritásként, és itt mutassanak fel kézzelfogható eredményeket.

 

Helyzetkép

Bár az elmúlt év során fontos előrelépések valósultak meg, továbbra is komoly kihívások várnak megoldásra. A jogállamiság tekintetében az igazságszolgáltatási rendszerek nem kellően függetlenek, hatékonyak és elszámoltathatóak. Komoly erőfeszítésekre van szükség a szervezett bűnözés és a korrupció visszaszorításához, és mindenekelőtt hiteles nyilvántartások kialakítására a nyomozás, a büntetőeljárás alá vonás és a jogerős elítélések terén kell eredményeket felmutatni. Bár az alapvető jogokat többnyire általános szinten rögzítik a jogszabályok, a gyakorlatban vannak hiányosságok. A szólásszabadság biztosítása kiemelt kihívás, mivel számos országban negatív fejlemények tapasztalhatók. A közigazgatási reformot határozott lépésekkel folytatni kell, hogy biztosítható legyen a szükséges adminisztratív kapacitás, valamint megoldást kell találni a nagyfokú átpolitizáltságra és az átláthatóság hiányára. A demokratikus intézmények működése szintén figyelmet igényel. Az eddigieknél is szorosabb együttműködést kell folytatni a helyi civil szereplőkkel, hogy a reformok a társadalom minden szintjén gyökeret verjenek.

Az országok többsége komoly kihívásokkal szembesül a gazdasági kormányzás és a versenyképesség tekintetében. A gazdasági fejlődés elengedhetetlen a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez, valamint élénkíti a beruházók érdeklődését. A Bizottság különösen hangsúlyozta a regionális együttműködés, valamint a regionális gazdasági fejlesztés és összeköttetések szerepét. Fontos előrelépések valósultak meg e téren, mindenekelőtt a berlini folyamat és „a nyugat-balkáni hatok” keretében. A Bizottság emellett kiemeli a jószomszédi viszony fenntartásának és a kétoldalú viták megoldásának szükségességét.

 

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

 

Új formátum

A Bizottság idén vezette be az alapvető kérdésekre és az ezekhez kapcsolódó uniós vívmányok fejezeteire irányuló értékelés megerősített megközelítését. Az átfogó bővítési stratégia jelenleg több évre szól, és a Bizottság megbízatásának teljes időszakára kiterjed. Az előrehaladásra vonatkozó jelentés mellett jóval nagyobb hangsúlyt kap az is, hogy mennyiben készült fel az adott ország a tagsággal járó kötelezettségek ellátására. Ezzel egyidejűleg a jelentések még egyértelműbb iránymutatást nyújtanak arról, milyen intézkedéseket várunk az országoktól hosszú és rövid távon. A harmonizált értékelési skálák alkalmazása megkönnyíti az országok összehasonlítását, valamint javítja a csatlakozási folyamat átláthatóságát. Ezáltal valamennyi érdekelt fél számára könnyebbé válik a reformok alaposabb vizsgálata.

Az új megközelítésről bővebben: What's new in the 2015 enlargement package?

 

A bővítési folyamat

A jelenlegi bővítési menetrend a nyugat-balkáni térség országaira és Törökországra terjed ki. Törökországgal 2005 óta folynak a csatlakozási tárgyalások, az előrehaladás azonban lassú. A csatlakozási tárgyalások Montenegróval 2012-ben, Szerbiával 2014-ben kezdődtek. A 2005 óta tagjelölt Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság uniós csatlakozási folyamata elakadt. Albánia 2014-ben kapott tagjelölt státuszt, és számos fontos prioritás megoldása szükséges ahhoz, hogy a Bizottság javasolhassa a csatlakozási tárgyalások megkezdését. Bosznia-Hercegovinával júniusban lépett életbe a stabilizációs és társulási megállapodás. Koszovóval 2015 októberében írták alá a stabilizációs és társulási megállapodást.

Az egyes országokkal kapcsolatos részletes megállapítások és ajánlások a következő linkeken olvashatók:

Albania

Bosnia and Herzegovina

Kosovo

Montenegro

Serbia

The former Yugoslav Republic of Macedonia

Turkey


More information at:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm


IP/15/5976

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar