Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O piață unică mai profundă și mai echitabilă: Comisia multiplică oportunitățile oferite cetățenilor și întreprinderilor

Bruxelles, 28 octombrie 2015

Comisia Europeană a prezentat astăzi o foaie de parcurs al cărei obiectiv este să ducă la îndeplinire angajamentul politic al președintelui Juncker de a valorifica întregul potențial al pieței unice și de a face din aceasta o rampă de lansare pentru prosperitatea Europei în cadrul economiei mondiale

Piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei, concepută pentru a permite libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor. Ea oferă oportunități întreprinderilor și profesioniștilor, iar consumatorilor o gamă mai variată de produse și servicii, la prețuri mai mici. Datorită pieței unice, cetățenii pot călători, locui, lucra și studia oriunde doresc. Însă aceste oportunități nu se materializează întotdeauna, deoarece normele privind piața unică nu sunt cunoscute, nu au fost puse în aplicare sau sunt, pur și simplu, blocate de diverse bariere nejustificate. Totodată, piața unică trebuie să se adapteze pentru a reflecta realitățile prezentului, iar ideile inovatoare și noile modele de afaceri trebuie să-și găsească și ele locul.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: „Continuarea consolidării și aprofundării pieței unice a Uniunii reprezintă partea cea mai importantă a Planului de investiții pentru Europa. Trebuie să eliminăm restricțiile în ceea ce privește investițiile și să creăm noi oportunități pentru consumatori, profesioniști și întreprinderi. Piața unică trebuie să țină pasul cu vremurile: trebuie încurajate și incluse în cadrul pieței unice modele de afaceri inovatoare.”

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Piața unică este elementul central al integrării europene. Dacă dorim să reinstaurăm încrederea cetățenilor în proiectul european, să creăm locuri de muncă și să construim o economie competitivă, păstrându-ne în același timp influența la nivel mondial, trebuie să valorificăm întregul potențial al pieței unice. Prin strategia pragmatică și ambițioasă prezentată astăzi, ne concentrăm pe rezultate. În parteneriat cu Parlamentul European și cu statele membre, trebuie să ne asigurăm de acum încolo că aceste acțiuni concrete sunt întreprinse cu maximă rapiditate. Europa nu are timp de pierdut când vine vorba să răspundă provocărilor legate de competitivitatea sa.”

Acțiunile asupra cărora s-a convenit astăzi vor genera rezultate în ceea ce privește:

  • Consumatori: Comisia va lua măsuri pentru a se asigura de faptul că consumatorilor care doresc să cumpere servicii sau produse într-un alt stat membru, online sau în mod direct, nu li se propun prețuri, condiții de vânzare sau opțiuni de livrare diferite, cu excepția cazurilor în care acest lucru este justificat de motive obiective și verificabile. Comisia Europeană și Centrele Europene ale Consumatorilor primesc frecvent plângeri din partea consumatorilor referitoare la diferențe de tratament nejustificate pe motive de naționalitate sau reședință.
  • IMM-uri și întreprinderi nou-înființate: Întreprinderile nou-înființate pot avea o contribuție importantă în cadrul economiei, însă numeroși întreprinzători părăsesc Europa, deoarece nu reușesc să-și introducă pe piață ideile inovatoare. Pentru a facilita accesul IMM-urilor la finanțare, se depun eforturi în contextul Planului de investiții și al Uniunii piețelor de capital. De asemenea, Comisia intenționează să simplifice reglementările în materie de TVA, să diminueze costurile aferente înregistrării societăților, să prezinte o propunere privind insolvența întreprinderilor și să ofere acces la toate informațiile privind cerințele în materie de reglementare prin intermediul unui portal digital unic. Totodată, Comisia va lucra la elaborarea unor norme clare și favorabile IMM-urilor în ceea ce privește proprietatea intelectuală și va lua măsurile finale necesare pentru ca brevetul unitar să devină un instrument atractiv și accesibil cu ajutorul căruia întreprinderile europene, inclusiv IMM-urile, să-și valorifice ideile.
  • Servicii inovatoare: Comisia va elabora o agendă europeană pentru economia colaborativă. Noile modele de afaceri oferă beneficii cetățenilor și întreprinderilor deopotrivă și contribuie la optimizarea utilizării resurselor existente. Cu toate acestea, se pune întrebarea dacă normele existente continuă să fie adecvate scopului sau dacă sunt necesare noi reglementări. În același timp, trebuie să ne asigurăm că sunt îndeplinite obiectivele de interes public, cum ar fi protecția consumatorilor, și că se respectă legislația fiscală și dreptul muncii.
  • Profesioniști: Comisia va oferi întreprinderilor și profesioniștilor mai multe oportunități în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră, va ameliora sistemul de recunoaștere a calificărilor profesionale și va facilita prestarea transfrontalieră de servicii pentru întreprinderi, de servicii din domeniul construcțiilor și de alte servicii care generează creștere economică. Luate împreună, aceste acțiuni vor facilita accesul întreprinderilor și al profesioniștilor pe piețe noi și le vor permite acestora să se dezvolte și să devină, din actori de talie mică cu activitate la nivel național, jucători mai importanți la nivel european.

În sprijinul acestor acțiuni, Comisia va lucra în strânsă colaborare cu statele membre și cu participanții la piață pentru a crea o veritabilă cultură a respectării normelor privind piața unică. O atenție deosebită va fi acordată sectorului serviciilor și achizițiilor publice, care sunt esențiale în ceea ce privește cheltuirea eficientă a banilor contribuabililor. Comisia va consolida recunoașterea reciprocă, cu scopul de a crea mai multe oportunități pentru întreprinderile care doresc să se extindă dincolo de frontierele naționale. De asemenea, va întări sistemul de supraveghere a pieței în sectorul mărfurilor, pentru a ține la distanță de piața UE produsele neconforme, și va propune un instrument de informare cu privire la piață care va permite Comisiei să colecteze informații cuprinzătoare, fiabile și obiective de la anumiți actori de pe piață, cu scopul de a-și îmbunătăți capacitatea de a monitoriza și de a pune în aplicare normele UE în domenii prioritare.

Pentru mai multe informații

MEMO/15/5910 O piață unică mai profundă și mai echitabilă:

Comunicare: Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și întreprinderi

Document de lucru al serviciilor Comisiei: O strategie privind piața unică pentru Europa - Analiză și date

Raport privind integrarea și competitivitatea în UE și în statele membre      

Planul de investiții pentru Europa:

Uniunea piețelor de capital

Piața unică digitală

Uniunea energetică

Mobilitatea forței de muncă

IP/15/5909

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar