Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pravednije i bolje povezano jedinstveno tržište: Komisija stvara više mogućnosti za građane i poduzeća

Brisel, 28 listopad 2015

Europska komisija danas je predstavila plan u skladu s političkim obvezama koje je preuzeo predsjednik Jean-Claude Juncker za ostvarivanje punog potencijala jedinstvenog tržišta. Cilj je plana da europsko jedinstveno tržište postane odskočna daska za uspjeh Europe u globalnom gospodarstvu.

Jedinstveno tržište jedno je od najvećih europskih postignuća, namijenjeno slobodnijem kretanju roba, usluga, kapitala i ljudi. Stručnjacima i poduzećima nudi mogućnosti, a potrošačima veći izbor i niže cijene. Omogućuje ljudima da putuju, žive, rade i studiraju gdje god žele. No te se mogućnosti uvijek ne ostvaruju jer pravila jedinstvenog tržišta nisu poznata, ne provode se ili ih jednostavno ugrožavaju različite neopravdane prepreke. Treba prilagoditi jedinstveno tržište kako bi bilo u skladu sa stvarnim kontekstom današnjice: mora se naći mjesto za inovativne ideje i nove poslovne modele.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Europske komisije zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Najvažniji su dijelovi Plana ulaganja za Europu daljnje jačanje i povezivanje jedinstvenog tržišta EU-a. Moramo ukloniti ograničenja za ulaganja i stvoriti nove mogućnosti za potrošače, stručnjake i poduzeća. A jedinstveno tržište mora držati korak s vremenom. Moraju se poticati inovativni poslovni modeli i za njih se mora pronaći mjesto na jedinstvenom tržištu.

Povjerenica Elżbieta Bieńkowska, zadužena za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, izjavila je: Jedinstveno tržište u središtu je europske integracije.Ako želimo ponovno uspostaviti povjerenje građana u europski projekt, stvoriti radna mjesta i konkurentno gospodarstvo te zadržati utjecaj u svijetu, moramo ostvariti puni potencijal jedinstvenog tržišta. U aktualnoj ambicioznoj i pragmatičnoj strategiji stavljamo naglasak na rezultate. U partnerstvu s Europskim parlamentom i državama članicama moramo sada osigurati da te konkretne mjere što brže stupe na snagu. Europa ne smije gubiti vrijeme već mora što prije odgovoriti na izazove u pogledu konkurentnosti.

Mjerama koje su danas potvrđene ostvaruju se rezultati za:

  • potrošače: Komisija će poduzeti mjere kako bi se osiguralo da se potrošači koji žele kupiti usluge ili proizvode u drugoj državi članici, na internetu ili osobno, neće suočavati s različitim cijenama, uvjetima prodaje ili mogućnostima dostave, osim ako je to opravdano na temelju objektivnih i dokazivih razloga. Europska komisija i europski potrošački centri učestalo primaju pritužbe potrošača o neopravdanim razlikama u postupanju na temelju državljanstva ili boravišta,
  • mala i srednja poduzeća i novoosnovana poduzeća: novoosnovana poduzeća mogu snažno pridonijeti gospodarstvu, ali niz poduzetnika odlazi iz Europe jer na tržištu ne mogu predstaviti svoje inovativne ideje. U okviru Plana ulaganja i unije tržišta kapitala poduzimaju se napori kako bi se malim i srednjim poduzećima olakšao pristup financiranju. Osim toga, Komisija namjerava pojednostavniti pravila o PDV-u, smanjiti troškove registriranja poduzeća, iznijeti prijedlog o insolventnosti poduzeća i putem jedinstvenog digitalnog portala osigurati dostupnost svih informacija o regulatornim zahtjevima. Komisija će raditi i na jasnim pravilima o intelektualnom vlasništvu koja su pogodna za MSP-ove i poduzeti završne korake kako bi jedinstveni patent postao privlačno i pristupačno sredstvo s pomoću kojeg bi europska poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, mogla iskoristiti svoje ideje,
  • inovativne usluge: Komisija će razviti europski program za ekonomiju suradnje. Novim poslovnim modelima donose se koristi građanima i poduzećima te se pomaže u osiguravanju uporabe postojećih resursa. Međutim, postavlja se pitanje služe li postojeća pravila svrsi ili su potrebna nova pravila. Istodobno moramo osigurati da se ciljevi javne politike, kao što je zaštita potrošača, poštuju te da se ispunjavaju uvjeti zakonodavstva o oporezivanju i radnom pravu.
  • stručnjake: Komisija će stručnjacima i poduzećima omogućiti veću prekograničnu mobilnost. Poboljšat će sustav za priznavanje stručnih kvalifikacija i olakšat će prekogranično pružanje poslovnih usluga, izgradnju te ostale usluge kojima se ostvaruje gospodarski rast. Zajedno će se tim mjerama poduzećima i stručnjacima olakšati pristup novim tržištima i omogućiti im da od malih nacionalnih postanu veći europski akteri.

Podupirući sve navedene mjere, Komisija će blisko surađivati s državama članicama i sudionicima na tržištu u stvaranju prave kulture poštovanja pravila u pogledu jedinstvenog tržišta. Posebna će se pozornost posvetiti uslužnom sektoru i javnoj nabavi, što je ključno za učinkovito trošenje novca poreznih obveznika. Komisija će ojačati uzajamno priznavanje kako bi poduzećima koja žele prekogranično širiti svoje poslovanje otvorila više mogućnosti. Pojačat će i nadzor tržišta u području roba kako bi tržište EU-a zaštitila od nesukladnih proizvoda. Predložit će instrument za dijeljenje informacija o tržištu putem kojeg će Komisija prikupljati sveobuhvatne, pouzdane i objektivne informacije od odabranih sudionika na tržištu. Cilj je poboljšati sposobnost Komisije za praćenje i provedbu pravila EU-a u prioritetnim područjima.

Dodatne informacije

MEMO/15/5910 Pravednije i bolje povezano jedinstveno tržište

Komunikacija: Poboljšanje jedinstvenog tržišta: nove mogućnosti za pojedince i poduzeća

SWD: Strategija jedinstvenog tržišta za Europu – Analiza i dokazi

Izvješće o integraciji i konkurentnosti u EU-u i državama članicama

Plan ulaganja za Europu

Unija tržišta kapitala

Jedinstveno digitalno tržište

Energetska unija

Mobilnost radnika

IP/15/5909

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar