Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL SL BG HR

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Találkozó a nyugat-balkáni migrációs útvonal témájában: tizenhét pontos cselekvési tervben állapodtak meg a vezetők

Brüsszel, 2015. október 25.

Találkozó a nyugat-balkáni migrációs útvonal témájában: tizenhét pontos cselekvési tervben állapodtak meg a vezetők

Az elmúlt hetek rávilágítottak arra, hogy a nyugat-balkáni migrációs útvonal okozta jelenlegi kihívásokat nemzeti intézkedésekkel nem lehet megoldani. Csakis együttműködésen alapuló és határon átnyúló közös megközelítéssel érhetünk el sikereket. Ezért hívta össze Juncker elnök a nyugat-balkáni migrációs útvonalon kialakult szükséghelyzet által leginkább érintett és sújtott országok vezetőit.

A mai napon Brüsszelben a Bizottság Berlaymont főépületében üléseztek Albánia, Ausztria, Bulgária, Görögország, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország, Németország, Románia, Szerbia és Szlovénia vezetői és megállapodtak az együttműködés javításában, illetve az útvonalon fekvő országok közötti egyeztetés fokozásában, továbbá olyan, már másnap végrehajtható pragmatikus operatív intézkedésekről is döntöttek, amelyek hozzájárulnak a régióbeli menekültügyi válság kezeléséhez.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Arra van szükség, hogy az érintett országok ne csak beszéljenek a témáról és egymásra mutogassanak, hanem egymással beszéljék meg azt. A szomszédos országoknak együtt kell működniük és nem egymás ellen. A menekültekkel pedig a nyugat-balkáni útvonal teljes hosszán emberi módon kell bánni, hogy elkerülhető legyen egy európai humanitárius katasztrófa. Ezért örömmel tölt el, hogy ma közösen meg tudtunk állapodni egy pragmatikus és operatív intézkedéseket tartalmazó tizenhét pontos cselekvési tervben, amellyel biztosítható, hogy az esőben és hidegben ne maradjanak magukra az emberek.”

Ez konkrétan azt jelenti, hogy a vezetők megállapodtak az alábbi operatív intézkedések hétfőtől történő végrehajtásában:

Állandó információcsere

 • 1. Kapcsolattartó pontok kinevezése 24 órán belül a napi szintű információcsere és koordinálás biztosítása céljából, hogy a nyugat-balkáni útvonalon fokozatos, ellenőrzött és rendezett legyen a személyek mozgása;

 • 2. Az uniós támogatás tekintetében közös szükségletfelmérések benyújtása 24 órán belül;

A másodlagos migrációs mozgás korlátozása

 • 3. Intézkedések annak érdekében, hogy a szomszédos országok értesítése nélkül ne tegyék lehetővé a menekültek vagy migránsok eljutását a régió más országának határára.

A menekültek támogatása, valamint menedék és pihenőhely biztosítása

 • 4. A kapacitások növelése, hogy minden rászoruló átmeneti menedékhez, élelmiszerhez, egészségügyi ellátáshoz, ivóvízhez és megfelelő higiénés körülményekhez juthasson; szükség esetén az uniós polgári védelmi mechanizmus aktiválása;

 • 5. Görögország az év végéig 30 000-re emeli a befogadási kapacitását és segíti az UNHCR-t (az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalát) annak érdekében, hogy legalább további 20 000 személy számára biztosíthassanak lakbértámogatást és fogadócsalád-programokat, ami előfeltétele a szükséghelyzeti áthelyezési program működésének; Görögország és az UNHCR várhatóan pénzügyi támogatásban részesül;

 • 6. Együttműködés az UNHCR-rel, amely támogatja a befogadási kapacitás 50 000 hellyel történő növelését a nyugat-balkáni útvonalon;

 • 7. Együttműködés a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, többek között az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával, amelyek készen állnak arra, hogy pénzügyi segítséget nyújtsanak az ilyen forrásokat felhasználni kívánó országok erőfeszítéseihez;

A migrációs áramlat közös kezelése

 • 8. Teljes kapacitás biztosítása az érkezők regisztrálásához a biometrikus adatok maximális alkalmazásával;

 • 9. Információcsere az áramlatok mérete és – kérésre – a valamely ország területére érkező összes menekült és migráns tekintetében;

 • 10. Együttműködés az uniós ügynökségekkel a fenti információcsere gyors megvalósítása érdekében;

 • 11. A nemzetközi védelemre nem szoruló migránsok visszatérésére irányuló nemzeti és koordinált erőfeszítések fokozása a Frontexszel együttműködésben;

 • 12. Együttműködés az Európai Bizottsággal és a Frontexszel a harmadik országokkal a visszafogadást illetően folytatott gyakorlati együttműködés erősítése, továbbá különösen az Afganisztánnal, Bangladessel és Pakisztánnal való együttműködés élénkítése érdekében; A Bizottságnak maradéktalanul végre kell hajtania a meglévő visszafogadási egyezményeket, valamint meg kell kezdenie új visszafogadási egyezmények kidolgozását az érintett országokkal;

Határigazgatás

 • 13. A határigazgatásra irányuló erőfeszítések fokozása többek között az alábbiak révén:

  • Az EU–Törökország cselekvési terv véglegesítése és végrehajtása;

  • Az EU–Törökország visszafogadási egyezmény és vízumliberalizációs ütemterv teljes potenciáljának kiaknázása;

  • A Poszeidón közös művelet fokozása Görögországban;

  • A Frontex támogatásának megerősítése a bolgár-török határon;

  • A Görögország és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti együttműködés elmélyítése az UNHCR fokozott szerepvállalása mellett;

  • Görögország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Albánia megerősíti külső szárazföldi határainak igazgatását, a Frontex pedig segítséget nyújt a görögországi regisztrálásban;

  • Együttműködés a Frontexszel a szerb-horvát határátkelőhelyeken történő határátlépések megfigyelése, valamint az ottani regisztrálás és ujjnyomatvétel elősegítése érdekében;

  • Kétoldalú támogatás keretében 400 rendőr bevetése és alapvető berendezések telepítése Szlovéniában egy héten belül;

  • A Frontex nyugat-balkáni Kockázatelemzési Hálózatának erősítése az összes résztvevő fokozott jelentéstétele révén;

  • Szükség esetén egy kellő felszereltségű gyorsreagálású határvédelmi csapat (Rabit) felállítására szolgáló eljárás alkalmazása;

 • 14. A beléptetési tilalom elvének újbóli megerősítése azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik nem erősítik meg a nemzetközi védelemért folyamodási szándékukat (a menekültekre vonatkozó nemzetközi és uniós jogszabályokkal összhangban és a visszaküldés tilalmára és az arányosságra vonatkozó előzetes ellenőrzések függvényében);

Küzdelem az embercsempészés és -kereskedelem ellen

 • 15. A migránscsempészés és emberkereskedelem elleni intézkedések fokozása az Europol, a Frontex és az Interpol segítségével;

Tájékoztatás a menekültek és migránsok jogairól és kötelességeiről

 • 16. Minden rendelkezésre álló kommunikációs eszköz bevetése annak érdekében, hogy a menekülteket és migránsokat tájékoztassák a hatályos szabályokról, valamint jogaikról és kötelességeikről, különösen a regisztrálás és ujjnyomatvétel megtagadásának, valamint a tartózkodási helyükön történő védelemért folyamodás elutasításának következményeiről.

Nyomon követés

 • 17. A fenti kötelezettségvállalások végrehajtását heti szinten nyomon követik; A nemzeti kapcsolattartó pontok koordinálását a Bizottság végzi.

A nyilatkozat teljes szövege itt érhető el.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság folyamatosan és következetesen dolgozik azon, hogy a menekültügyi és migrációs kérdésekben összehangolt európai válaszintézkedések szülessenek.

Hivatalba lépése után Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökeként külön migrációs biztost bízott meg azzal, hogy Timmermans első alelnökkel összehangoltan dolgozzon a Bizottság Európai Parlament általi megválasztásának alapjául szolgáló politikai program, a politikai iránymutatás 10 prioritásának egyikét képező új migrációs politika kialakításán.

Az Európai Bizottság 2015. május 13-án európai migrációs stratégiát terjesztett elő, amely átfogó megközelítés keretében minden szempontból javítani kívánja a migráció kezelését.

A stratégia keretében 2015. május 27-én és 2015. szeptember 9-én elfogadásra került két végrehajtási csomag, és a bennük szereplő intézkedések kivitelezése megkezdődött.

Juncker elnök október 21-én vezetői találkozót hívott össze a nyugat-balkáni útvonalon kialakult menekültáradat témájában az útvonalon egyre súlyosbodó szükséghelyzet kezelésére.

A vezetői találkozón Albánia, Ausztria, Bulgária, Görögország, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország, Németország, Románia, Szerbia és Szlovénia állam-, illetve kormányfői vettek részt. Az Európai Tanács elnöke, az EU Tanácsának luxemburgi elnöksége, az EU Tanácsának soron következő holland elnöksége és az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosa is jelen volt a rendezvényen. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) szintén képviseltette magát.

További információk

A vezetők nyilatkozata

Tájékoztató – Az uniós polgári védelmi mechanizmus

Tájékoztató – A gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás

Az európai migrációs stratégiával kapcsolatos valamennyi sajtóanyag: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/index_en.htm

IP/15/5904

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar