Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia a decis că avantajele fiscale selective acordate întreprinderii Fiat în Luxemburg și întreprinderii Starbucks în Țările de Jos sunt ilegale în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat

Bruxelles, 21 octombrie 2015

Comisia Europeană a decis că Luxemburg și Țările de Jos au acordat avantaje fiscale selective întreprinderii Fiat Finance and Trade și, respectiv, Starbucks. Aceste avantaje sunt ilegale în temeiul UE privind ajutoarele de stat.

Dna comisar Margrethe Vestager, responsabilă pentru politica în domeniul concurenței, a declarat: „Deciziile fiscale care reduc în mod artificial sarcina fiscală a unei întreprinderi sunt neconforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. Aceste decizii sunt ilegale. Sper că, prin deciziile fiscale adoptate astăzi, acest mesaj va fi auzit atât de guvernele statelor membre, cât și de întreprinderi. Toate întreprinderile, mici sau mari, societăți multinaționale sau nu, ar trebui să plătească acea parte echitabilă din impozitele datorate.”

În urma investigărilor aprofundate lansate în iunie 2014, Comisia a concluzionat că Luxemburg a acordat avantaje fiscale selective societății finanțatoare a întreprinderii Fiat, iar Țările de Jos a acordat astfel de avantaje întreprinderii din grupul Starbucks al cărei obiect de activitate este prăjirea cafelei. În fiecare caz menționat, o decizie fiscală emisă de autoritatea fiscală națională respectivă a redus în mod artificial impozitul plătit de societate.

Astfel de decizii fiscale sunt un instrument perfect legal. Deciziile fiscale sunt scrisori de confort emise de autoritățile fiscale pentru a oferi unei întreprinderi clarificări cu privire la modul în care va fi calculat impozitul pe profit sau cu privire la aplicarea unor dispoziții fiscale speciale. Cu toate acestea, cele două decizii fiscale care fac obiectul investigării au aprobat metode artificiale și complexe pentru stabilirea profitului impozabil pentru societăți. Aceste metode nu reflectă realitatea economică. Este vorba, în special, de fixarea prețurilor la bunurile și serviciile vândute între societățile din cadrul grupurilor Fiat și Starbucks (așa-numitele „prețuri de transfer”) la niveluri care nu corespund condițiilor pieței. În consecință,majoritatea profiturilor obținute de întreprinderea de prăjire a cafelei din cadrul grupului Starbucks sunt transferate în afara țării, dar nici acolo nu sunt impozitate, în timp ce societatea finanțatoare a companiei Fiat a plătit impozite doar pentru o mică parte din profiturile sale reale.

În temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, această practică este ilegală: deciziile fiscale nu pot recurge la metodologii, oricât ar fi de complexe, pentru a stabili prețuri de transfer care nu au nicio justificare economică și care transferă profiturile, în mod nejustificat, în scopul diminuării impozitelor plătite de întreprindere. În acest fel, întreprinderea respectivă ar beneficia de un avantaj concurențial neloial în raport cu alte întreprinderi (de obicei IMM-uri) care sunt impozitate în funcție de profiturile lor efective, întrucât acestea plătesc prețul pieței pentru bunurile și serviciile pe care le utilizează.

Prin urmare, Comisia a dispus ca Luxemburg și Țările de Jos să recupereze de la Fiat și, respectiv, de la Starbucks, impozitul pe care acestea nu l-au plătit, măsură care vizează eliminarea avantajului concurențial neloial de care au beneficiat, precum și restabilirea egalității de tratament în raport cu alte întreprinderi care se află în situații similare. Sumele care trebuie recuperate se ridică la cel puțin 20 de milioane EUR în cazul fiecărei întreprinderi. Măsura înseamnă, de asemenea, că întreprinderile nu mai pot beneficia în continuare de tratamentul fiscal avantajos acordat prin deciziile fiscale respective.

În plus, Comisia efectuează în continuare investigații privind practicile în materie de decizii fiscale din toate statele membre ale UE. Acest lucru nu aduce atingere inițierii unor proceduri oficiale de investigare suplimentare cu privire la deciziile fiscale, în cazul în care Comisia are motive să considere că nu sunt respectate normele UE privind ajutoarele de stat. În prezent se desfășoară proceduri oficiale de investigare cu privire la deciziile fiscale adoptate de Belgia, Irlanda și Luxemburg. Fiecare caz este evaluat în funcție de caracteristicile sale, iar deciziile adoptate astăzi nu afectează rezultatele evaluărilor efectuate în prezent de Comisie.

Fiat

Fiat Finance and Trade, cu sediul la Luxemburg, furnizează servicii financiare, cum ar fi împrumuturi intragrup, către alte întreprinderi auto din cadrul grupului Fiat. De asemenea, aceasta efectuează tranzacții numeroase și diverse cu întreprinderile din cadrul grupului Fiat din Europa.

Din investigarea efectuată de Comisie a reieșit că o decizie fiscală emisă de autoritățile luxemburgheze în 2012 a conferit un avantaj selectiv societății Fiat Finance and Trade, ceea ce a redus în mod nejustificat sarcina sa fiscală, începând din anul 2012, cu 20­30 de milioane EUR.

Având în vedere că activitățile Fiat Finance and Trade sunt comparabile cu cele ale unei bănci, profitul impozabil pentru Fiat Finance and Trade poate fi stabilit în mod similar ca în cazul unei bănci, și anume prin calcularea rentabilității capitalului utilizat de societate pentru activitățile sale de finanțare. Cu toate acestea, prin decizia fiscală se aprobă o metodologie artificială și extrem de complexă, neadecvată pentru un calcul al profiturilor impozabile care să reflecte condițiile de piață. În special, metoda diminuează în mod artificial impozitele plătite de Fiat Finance and Trade în două moduri:

  • din cauza unor ipoteze care nu pot fi justificate economic și a unor ajustări în sens descrescător, baza de capital aproximată de decizia fiscală este mult mai mică decât capitalul real al societății;
  • remunerația estimată și aplicată în scopuri fiscale bazei de capital, care deja este mult mai redusă în comparație cu ratele de pe piață.

Ca urmare, Fiat Finance and Trade a plătit impozite numai pentru o mică parte din capitalul său contabil real, la un nivel foarte scăzut al remunerației. Ca o chestiune de principiu, în cazul în care baza de clacul al profiturilor impozabile este capitalul, nivelul de capitalizare la nivelul societății trebuie să fie adecvat, raportat la normele aplicate în sectorul financiar. În plus, remunerația aplicată trebuie să corespundă condițiilor de pe piață. În evaluarea efectuată de Comisie se concluzionează că, în ceea ce privește societatea Fiat Finance and Trade, dacă estimările privind capitalul și remunerația aplicată ar fi corespuns condițiilor de pe piață, profiturile impozabile declarate în Luxemburg ar fi fost de 20 de ori mai mari.

C

 

Starbucks

Starbucks Manufacturing EMEA BV („Starbucks Manufacturing”), cu sediul în Țările de Jos, este singura întreprindere de prăjire a cafelei din cadrul grupului Starbucks din Europa. Starbucks Manufacturing vinde și distribuie cafea prăjită și produse legate de cafea (de exemplu căni, produse alimentare ambalate și produse de patiserie) în punctele de vânzare ale întreprinderii Starbucks din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Din investigarea efectuată de Comisie a rezultat că o decizie fiscală emisă în 2008 de autoritățile neerlandeze a conferit un avantaj selectiv întreprinderii Starbucks Manufacturing, ceea ce a redus în mod nejustificat sarcina fiscală a întreprinderii Starbucks Manufacturing, începând din anul 2008, cu 20-30 de milioane EUR. În special, decizia a diminuat în mod artificial impozitele plătite de Starbucks Manufacturing, în două moduri:

  • Starbucks Manufacturing plătește o redevență foarte mare firmei Alki (o societate din cadrul grupului Starbucks, cu sediul în Regatul Unit) pentru know-how privind prăjirea cafelei;
  • de asemenea, acesta plătește societății Starbucks Coffee Trading SARL, cu sediul în Elveția, un preț exagerat de mare pentru boabele de cafea verde.

Investigarea efectuată de Comisie a dus la concluzia că redevențele plătite de Starbucks Manufacturing societății Alki nu se justifică, deoarece nu reflectă în mod adecvat valoarea de piață. În fapt, numai întreprinderea Starbucks Manufacturing este obligată să plătească pentru utilizarea acestui know-how; nicio altă societate din grupul Starbucks și nici societățile independente al căror obiect de activitate este prăjirea cafelei și către care se externalizează această activitate nu sunt obligate să plătească o redevență pentru utilizarea aceluiași know-how, deși se află în esență în aceeași situație. Cu toate acestea, în cazul întreprinderii Starbucks Manufacturing, existența și nivelul redevenței înseamnă că o mare parte din profitul său impozabil este transferat în mod necuvenit societății Alki, aceasta nefiind obligată la plata impozitului pe profit nici în Regatul Unit, nici în Țările de Jos.

În plus, din investigare a reieșit faptul că și baza de impozitare a întreprinderii Starbucks Manufacturing este redusă în mod nejustificat de prețul exagerat de mare pe care îl plătește pentru boabele de cafea verde către o societate elvețiană de comercializare a cafelei, și anume Starbucks Coffee Trading SARL. În fapt, marja pentru boabele de cafea a crescut de peste trei ori începând din 2011. Având în vedere costul ridicat al acestui cost, care este un element-cheie în cadrul activităților de prăjire a cafelei, activitățile desfășurate de Starbucks Manufacturing nu ar putea să genereze singure profituri suficiente pentru a plăti redevența datorată societății Alki pentru know-how privind prăjirea cafelei. Prin urmare, redevența are drept efect, în principal, transferarea către Alki a profiturilor generate ca urmare a comercializării altor produse disponibile la punctele de vânzare ale Starbucks, de exemplu ceai, produse de patiserie și căni, acestea reprezentând cea mai mare parte din cifra de afaceri a întreprinderii Starbucks Manufacturing.

Starbucks graph


Recuperare

Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea ajutoarelor de stat incompatibile, în scopul de a se reduce denaturarea concurenței create de ajutor. În cele două decizii ale sale, Comisia a prezentat metodologia de calcul al valorii avantajului concurențial nejustificat de care au beneficiat Fiat și Starbucks, adică diferența dintre ceea ce a plătit întreprinderea și suma pe care ar fi plătit-o în lipsa deciziei fiscale. Această sumă este de 20-30 de milioane EUR atât pentru Fiat, cât și pentru Starbucks, dar, în prezent, sumele exacte ale impozitelor care urmează să fie recuperate trebuie să fie stabilite de către autoritățile fiscale din Luxemburg și din Țările de Jos, pe baza metodologiei stabilite în deciziile Comisiei.

Instrumente de investigare noi

În cadrul celor două investigări, Comisia a utilizat, pentru prima dată, instrumentele pentru cererea de informații, în temeiul unei decizii a Consiliului din iulie 2013 luată de statele membre (Regulamentul 734/2013). Utilizând aceste competențe, în cazul în care informațiile furnizate de statul membru care face obiectul investigației privind ajutorul de stat nu sunt suficiente, Comisia poate solicita ca orice alt stat membru, precum și întreprinderile (inclusiv o întreprindere care beneficiază de măsura de ajutor sau concurenții acesteia), să furnizeze în mod direct Comisiei toate informațiile care îi sunt necesare pentru a putea finaliza evaluarea cu privire la ajutoarele de stat.Aceste instrumente noi fac parte din Inițiativa de modernizare a ajutoarelor de stat lansată de Comisie în 2012 pentru a-i permite să își concentreze eforturile de asigurare a respectării normelor în materie de ajutoare de stat pe ajutoarele care sunt cele mai susceptibile de a denatura concurența.

Context suplimentar

Începând din iunie 2013, Comisia investighează practicile aplicate de statele membre în ceea ce privește deciziile fiscale. În decembrie 2014, Comisia a extins la toate statele membre cerința privind furnizarea de informații. De asemenea, Comisia are în desfășurare trei proceduri de investigare aprofundată, în cadrul cărora și-a exprimat preocuparea cu privire la faptul că deciziile fiscale ar putea crea probleme în domeniul ajutoarelor de stat, de exemplu în cazul companiilor Apple în Irlanda și Amazon în Luxemburg, precum și al unei scheme de impozitare din Belgia.

Combaterea evaziunii și fraudei fiscale reprezintă una dintre prioritățile majore ale actualei Comisii. În iunie 2015, Comisia a prezentat o serie de inițiative care vizează combaterea evaziunii fiscale, asigurarea unor venituri fiscale sustenabile și consolidarea pieței unice pentru întreprinderi. Măsurile propuse, care fac parte din Planul de acțiune al Comisiei privind o impozitare echitabilă și eficientă, vizează îmbunătățirea considerabilă a regimului impozitului pe profit în UE, astfel încât acesta să devină mai echitabil, mai eficient și mai favorabil creșterii. Printre acțiunile-cheie se numără cadrul pentru asigurarea unei impozitări eficiente acolo unde sunt generate profiturile, precum și o strategie de relansare a bazei fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB), cu privire la care se intenționează prezentarea unei propuneri noi în cursul anului 2016. Pachetul legislativ privind transparența fiscală prezentat de Comisie în luna martie a înregistrat, de asemenea, un prim succes în octombrie 2015, când statele membre au ajuns, după numai șapte luni de negocieri, la un acord politic privind schimbul automat de informații referitoare la deciziile fiscale. Această legislație va contribui la obținerea unui nivel mai ridicat de transparență și va avea un efect disuasiv în ceea ce privește utilizarea deciziilor fiscale drept instrument pentru practici fiscale abuzive. Această măsură este o veste bună pentru întreprinderi și pentru consumatori, care vor beneficia în continuare de această practică fiscală foarte utilă, dar sub un control foarte strict, astfel încât să se asigure cadrul pentru o concurență fiscală echitabilă.

Versiunile neconfidențiale ale deciziilor vor fi disponibile cu numerele de caz SA.38375 (Fiat) și SA.38374 (Starbucks) în Registrul ajutoarelor de stat și pe site-ul web al DG Concurență, de îndată ce vor fi soluționate eventualele aspecte legate de confidențialitate. Portalul Weekly e-News dedicat ajutoarelor de stat conține lista noilor decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

IP/15/5880

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos