Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija je donijela odluku da su selektivne porezne povlastice za Fiat u Luksemburgu i Starbucks u Nizozemskoj nezakonite u okviru pravila EU-a o državnim potporama

Brisel, 21 listopad 2015

Europska komisija donijela je odluku prema kojoj su Luksemburg i Nizozemska dodijelili selektivne porezne povlastice poduzećima Fiat Finance and Trade, odnosno Starbucks. Te su povlastice nezakonite u okviru pravila EU-a o državnim potporama.

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Porezna mišljenja kojima se umjetno smanjuje porezno opterećenje poduzeća nisu u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Ona su nezakonita. Nadam se da će se današnjim odlukama poslati poruka vladama država članica i poduzećima. Sva poduzeća, velika ili mala, bez obzira na to jesu li multinacionalna ili ne, trebala bi pošteno plaćati svoj dio poreza.”

Nakon temeljite istrage koja je pokrenuta u lipnju 2014. Komisija je zaključila da je Luksemburg dodijelio selektivne porezne povlastice Fiatovom poduzeću za financiranje, a Nizozemska Starbucksovom poduzeću za prženje kave. U oba je slučaja poreznim mišljenjem odgovarajućih nacionalnih poreznih uprava umjetno smanjen porez koji poduzeće plaća.

Porezna mišljenja sama po sebi potpuno su zakonita. To su pisma namjere koja porezne uprave izdaju kako bi poduzeću pojasnila na koji će način biti izračunat njegov porez na dobit ili kako se primjenjuju posebni porezni propisi. Međutim, dvama poreznim mišljenjima pod istragom podržane su umjetne i složene metode za utvrđivanje oporezive dobiti za navedena poduzeća. Ona ne odražavaju gospodarsku stvarnost. To se konkretno učinilo utvrđivanjem cijena robe i usluga koje se prodaju među poduzećima unutar grupacija Fiata, odnosno Starbucksa (takozvane „transferne cijene”), koje ne odgovaraju tržišnim uvjetima. To je dovelo do toga da se većina dobiti Starbucksovog poduzeća za prženje kave prenosi u inozemstvo gdje također nije oporeziva, a Fiatovo poduzeće za financiranje platilo je poreze samo za mali dio ostvarene dobiti.

To je prema pravilima EU-a o državnim potporama nezakonito. Porezna mišljenja ne mogu upotrebljavati metodologije, bez obzira na to koliko su složene, za utvrđivanje transfernih cijena bez gospodarskog opravdanja kojima se neopravdano premješta dobit kako bi se smanjio porez koji poduzeće plaća. Time bi to poduzeće steklo neopravdanu konkurentsku prednost nad drugim poduzećima (obično MSP-ovima) koja plaćaju porez u odnosu na stvarnu dobit jer plaćaju tržišne cijene za robu i usluge koje upotrebljavaju.

Stoga je Komisija naložila Luksemburgu i Nozozemskoj da od poduzeća Fiat i Starbucks povrate nenaplaćeni porez kako bi se uklonila nepravedna konkurentska prednost koju su uživala i kako bi se ponovno uspostavilo jednako postupanje u odnosu na druga poduzeća u sličnim situacijama. Svako poduzeće treba vratiti ukupne iznose od najmanje 20 milijuna EUR. To također znači da navedena poduzeća ne mogu i dalje ostvarivati korist od povlaštenog poreznog postupanja koje im je osigurano navedenim poreznim mišljenjima.

Nadalje, Komisija nastavlja sa svojim istraživanjem praksi poreznih mišljenja u svim državama članicama EU-a. Ne može isključiti otvaranje dodatnih formalnih istraga poreznih mišljenja ako postoje naznake da se ne poštuju pravila EU-a o državnim potporama. U tijeku su postojeće formalne istrage o poreznim mišljenjima u Belgiji, Irskoj i Luksemburgu. Svaki se predmet pojedinačno ocjenjuje te današnje odluke ne prejudiciraju ishod Komisijinih istraga u tijeku.

Fiat

Poduzeće Fiat Finance and Trade, sa sjedištem u Luksemburgu, pruža financijske usluge, primjerice kredita unutar grupa, drugim automobilskim poduzećima grupacije Fiat. Sudjeluje u raznim transakcijama s poduzećima iz grupacije Fiat u Europi.

Istragom Komisije pokazano je da je poreznim mišljenjem koje su izdala luksemburška nadležna tijela 2012. poduzeću Fiat Finance and Trade dana selektivna prednost, čime je tom poduzeću od 2012. neopravdano smanjeno porezno opterećenje za 20 do 30 milijuna EUR.

Budući da su aktivnosti poduzeća Fiat Finance and Trade usporedive s aktivnostima banke, oporeziva dobit poduzeća Fiat Finance and Trade može se odrediti na sličan način kao za banku, kao izračun povrata na kapital koji je poduzeće uložilo za svoje aktivnosti financiranja. Međutim, poreznim mišljenjem podržana je umjetna i iznimno složena metodologija koja nije primjerena za izračun oporezive dobiti koji bi odražavao tržišne uvjete. Njime je osobito na umjetan način smanjen porez koji plaća poduzeće Fiat Finance and Trade, i to na dva načina:

  • zbog niza gospodarski neopravdanih pretpostavki i prilagođavanja u smjeru snižavanja, kapitalna osnova procijenjena poreznim mišljenjem mnogo je niža od stvarnog kapitala poduzeća.
  • Procijenjena naknada primijenjena na taj već mnogo niži kapital u svrhu poreza također je mnogo niža u usporedbi s tržišnim stopama.

Kao posljedica toga, poduzeće Fiat Finance and Trade platilo je porez samo na mali dio svojeg stvarnog računovodstvenog kapitala i to uz vrlo nisku naknadu. U načelu, ako se oporeziva dobit računa na temelju kapitala, razina kapitalizacije poduzeća mora odgovarati standardima financijskog sektora. Osim toga, primijenjena naknada mora odgovarati tržišnim uvjetima. Ocjenom Komisije utvrđeno je da su u slučaju poduzeća Fiat Finance and Trade procjene primijenjenog kapitala i naknade odgovarale tržišnim uvjetima, oporeziva dobit prijavljena u Luksemburgu bila bi 20 puta viša.

 Fiat

Starbucks

Starbucks Manufacturing EMEA BV („Starbucks Manufacturing”), sa sjedištem u Nizozemskoj, jedino je poduzeće za prženje kave u grupaciji Starbucks u Europi. Ono prodaje i distribuira prženu kavu i proizvode povezane s kavom (npr. šalice, pakiranu hranu, slastice) Starbucksovim lokalima u Europi, na srednjem istoku i u Africi.

Istragom Komisije pokazano je da je poreznim mišljenjem koje su izdala nizozemska nadležna tijela 2008. poduzeću Starbucks Manufacturing dana selektivna prednost, čime je tom poduzeću od 2008. neopravdano smanjeno porezno opterećenje za 20 do 30 milijuna EUR. Njime je osobito na umjetan način smanjen porez koji plaća poduzeće Starbucks Manufacturing, i to na dva načina:

  • Starbucks Manufacturing plaća znatnu licencijsku naknadu poduzeću Alki (poduzeće u grupaciji Starbucks, sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini) za stručno znanje prženja kave.
  • Ono plaća i poduzeću Starbucks Coffee Trading SARL, sa sjedištem u Švicarskoj, nerealno visoku cijenu za sirova zrna kave.

Istragom Komisije utvrđeno je da licencijska naknada koju Starbucks Manufacturing plaća poduzeću Alki ne može biti opravdana jer ne odražava primjereno tržišnu vrijednost. Ustvari, samo se od poduzeća Starbucks Manufacturing zahtijeva da plaća za upotrebu tog stručnog znanja, dok se ni od jednog drugog poduzeća iz grupe Starbucks niti od neovisnih pržionica kave kojima se povjerava prženje kave ne zahtijeva plaćanje licencijske naknade za upotrebu istog stručnog znanja u situaciji koja je u osnovi ista. Međutim, u slučaju poduzeća Starbucks Manufacturing, postojanje i visina licencijske naknade znači da se velik dio njegove oporezive dobiti neopravdano prenosi na poduzeće Alki koje nije obvezno plaćati porez na dobit ni u Ujedinjenoj Kraljevini, ni u Nizozemskoj.

Nadalje, istragom je otkriveno i da je porezna osnovica poduzeća Starbucks Manufacturing neopravdano smanjena nerealno visokim cijenama koje ono za sirova zrna kave plaća švicarskom poduzeću Starbucks Coffee Trading SARL. Marža za zrna kave porasla je više nego trostruko od 2011. Zbog ovog visokog ključnog troškovnog čimbenika u prženju kave, samim aktivnostima prženja kave poduzeća Starbucks Manufacturing ne bi se ostvarila dovoljna dobit za plaćanje licencijske naknade za stručno znanje prženja kave poduzeću Alki. Stoga se licencijska naknada uglavnom prenosi na dobit poduzeća Alki ostvarenu od prodaje drugih proizvoda u lokalima Starbucks, kao što su čaj, slastice i šalice, koji čine najveći dio dohotka poduzeća Starbucks Manufacturing.

Starbucks

Povrat

Pravilima EU-a o državnim potporama u načelu se zahtijeva da se nespojiva državna potpora vrati kako mi se smanjilo narušavanje tržišnog natjecanja stvorenog tom potporom. U svojim dvjema odlukama Komisija je odredila metodologiju za izračun vrijednosti neopravdane konkurentske prednosti koju su uživala poduzeća Fiat i Starbucks, odnosno razlike između onoga što su poduzeća platila i što bi platila da nije bilo poreznog mišljenja. Taj je iznos između 20 i 30 milijuna EUR i za Fiat i za Starbucks, ali sada luksemburška i nizozemska porezna uprava trebaju odrediti točne iznose poreza koje treba povratiti na temelju metodologije utvrđene u odlukama Komisije.

Novi instrumenti za istragu

U dvjema navedenim istragama Komisija je prvi put upotrijebila instrumente za zahtjev informacija u skladu s Odlukom Vijeća od srpnja 2013.(Uredba 734/2013). Primjenom tih ovlasti Komisija može, ako informacije koje je dostavila država članica koja je predmet istrage državnih potpora nisu dovoljne, tražiti da bilo koja druga država članica ili poduzeće (uključujući poduzeće koje ostvaruje korist od mjere potpore ili njegovi konkurenti) Komisiji izravno pruže sve nužne informacije o tržištu kako bi joj omogućile da dovrši svoju procjenu državne potpore.Ti novi instrumenti čine dio Inicijative za modernizaciju državnih potpora koju je Komisija pokrenula 2012. kako bi joj se omogućilo da usredotoči svoje napore provedbe na potporu koja je najosjetljivija na narušavanje tržišnog natjecanja.

Širi kontekst

Komisija je od lipnja 2013. istraživala prakse poreznih mišljenja država članica. Proširila je ovu istragu o informacijama na sve države članice u prosincu 2014. Komisija ima i tri temeljite istrage u tijeku u kojima je izrazila zabrinutost da su porezna mišljenja mogla dovesti do problema s državnim potporama, u pogledu poduzeća Apple u Irskoj, poduzeća Amazon u Luksemburgu i belgijskog poreznog sustava.

Borba protiv utaje poreza i porezne prijevare jedan je od glavnih prioriteta ove Komisije. U lipnju 2015. Komisija je otkrila niz inicijativa za suzbijanje izbjegavanja poreza, osiguravanje održivih poreznih prihoda i jačanje jedinstvenog tržišta za poduzeća. Predloženim mjerama, koje su dio Komisijina akcijskog plana za pravedno i učinkovito oporezivanje, namjerava se znatno poboljšati sustav oporezivanja dobiti poduzeća u EU-u, učiniti ga pravednijim, učinkovitijim i poticajnijim za rast. Ključne aktivnosti među ostalim obuhvaćaju uspostavljanje sustava kojim će se osigurati učinkovito oporezivanje na mjestu ostvarenja dobiti i strategiju ponovnog pokretanja inicijative za zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit (CCCTB), za koju se očekuje novi prijedlog u 2016. Paket mjera za poreznu transparentnost, koji je Komisija predstavila u ožujku, također je ostvario prvi uspjeh u listopadu 2015. kada su države članice postigle politički dogovor o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima nakon samo sedam mjeseci pregovora. Tim će se zakonodavstvom doprinijeti puno većem stupnju transparentnosti te odvraćati od upotrebe poreznih mišljenja kao instrumenata za zlouporabu poreza, što je dobra vijest za poduzeća i potrošače koji će i dalje imati koristi od te vrlo korisne porezne prakse, ali pod vrlo strogim nadzorom kako bi se osigurao okvir za pravednu poreznu konkurenciju.

Verzija ovih odluka koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojevima predmeta SA.38375 (Fiat) i SA.38374 (Starbucks) u registru državnih potpora na web-mjestu Glavne uprave za tržišno natjecanje kad se razriješe sva pitanja povjerljivosti podataka. Tjedne e-novosti o državnim potporama sadrže popis novih objava odluka o državnim potporama na internetu i u Službenom listu EU-a.

IP/15/5880

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Photos