Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства за „Фиат“ в Люксембург и за „Старбъкс“ в Нидерландия са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи

Брюксел, 21 октомври 2015 r.

Европейската комисия заключи, че Люксембург и Нидерландия са предоставили избирателни данъчни предимства съответно на „Фиат файнънс енд трейд“ и „Старбъкс“. Те са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Данъчните становища, които изкуствено намаляват данъчната тежест за дадено дружество, не съответстват на правилата на ЕС за държавните помощи. Те са неправомерни. Надявам се, че с днешните решения това послание ще бъде чуто както от правителствата на държавите членки, така и от предприятията. Всички предприятия — големи или малки, многонационални или не, трябва да плащат своите дължими данъци.“

След задълбочени разследвания, които започнаха през юни 2014 г., Комисията заключи, че Люксембург е предоставил избирателни данъчни предимства за финансовия филиал на „Фиат“, а Нидерландия — на филиала за печене на кафе на „Старбъкс“. Във всеки от тези случаи данъчните становища, издадени от съответния национален данъчен орган, изкуствено са занижили дължимия от дружеството данък.

Данъчните становища, като такива, са напълно законни. Те представляват уверителни писма, издадени от данъчните органи с цел да се поясни на дадено дружество начинът на изчисляване на неговия корпоративен данък или използването на специални данъчни разпоредби. Въпреки това с двете данъчни становища, които са предмет на разследване, са одобрени изкуствени и сложни методи за определяне на облагаемата печалба на дружествата. Тези методи не отразяват икономическата реалност. По-конкретно се определят цени за стоките и услугите, продавани между дружествата на групите „Фиат“ и „Старбъкс“ (т.нар. „трансферни цени“), които не съответстват на пазарните условия. В резултат, по-голямата част от печалбите на филиала за печене на кафе на „Старбъкс“ се прехвърлят в чужбина, където не се облагат с данъци, а финансовият филиал на „Фиат“ плаща данъци само върху малка част от реалните си печалби.

Според правилата на ЕС за държавните помощ това е неправомерно. При данъчните становища не могат да се използват методики, независимо от тяхната сложност, за установяване на трансферни цени без икономическа обосновка и за неоправдано прехвърляне на печалбите с цел намаляване на данъците, плащани от дружеството. Това би дало на дружеството несправедливо конкурентно предимство спрямо останалите дружества (обикновено МСП), които се облагат с данък върху действителните им печалби, защото плащат пазарни цени за стоките и услугите, които използват.

Поради това Комисията разпореди на Люксембург и Нидерландия да съберат неплатения данък съответно от „Фиат“ и „Старбъкс“ с цел да се премахне неоправданото конкурентно предимство, от което са се възползвали, и да се възстанови равенството с другите предприятия в подобно положение. Подлежащите на връщане суми възлизат на най-малко 20 милиона евро за всяко дружество. Това означава също, че дружествата вече няма да могат да се възползват от по-благоприятното данъчно третиране, предоставено с тези данъчни становища.

Освен това Комисията продължава своето разследване на практиките, свързани с данъчните становища, във всички държави — членки на ЕС. Не е изключено започването на допълнителни официални разследвания във връзка с данъчни становища, ако има признаци, че правилата на ЕС за държавна помощ не се спазват. В момента се провеждат официални разследвания във връзка с данъчни становища в Белгия, Ирландия и Люксембург. Всеки от случаите се оценява поотделно и днешните решения не предопределят резултатите от провеждащите се в момента разследвания на Комисията.

„Фиат“

Дружеството „Фиат файнънс енд трейд“ със седалище в Люксембург предоставя финансови услуги, като вътрешногрупови заеми на другите дружества от автомобилната група „Фиат“. То осъществява много различни операции с предприятията от групата „Фиат“ в Европа.

Разследването на Комисията показа, че с данъчно становище, издадено от органите на Люксембург през 2012 г., на „Фиат файнънс енд трейд“ е предоставено избирателно предимство, което от 2012 г. насам неправомерно е намалило данъчната му тежест с 20—30 милиона евро.

Като се има предвид, че дейностите на „Фиат файнънс енд трейд“ са сходни с дейностите на банките, облагаемата печалба на „Фиат файнънс енд трейд“ може да се определи по същия начин, както за банките, т.е. чрез изчисляване на възвращаемостта на капитала, предоставен от дружеството за неговите дейности по финансиране. С данъчното становище обаче се одобрява един изкуствен и изключително сложен метод, който не е подходящ за изчисляването на облагаемите печалби според условията на пазара. По-специално, той изкуствено намалява данъците, плащани от „Фиат файнънс енд трейд“, по два начина:

  • Поради редица икономически необосновани предположения и корекции в посока занижаване капиталовата основа, приета приблизително в данъчното становище, е много по-ниска от реалния капитал на дружеството.
  • Очакваното възнаграждение, приложено към този вече много по-малък капитал за данъчни цели, е също много по-ниско в сравнение с пазарните проценти.

В резултат на това „Фиат файнънс енд трейд“ е плащало данъци само върху малка част от своя действителен собствен капитал при много ниско възнаграждение. По принцип, ако облагаемата печалба се изчислява въз основа на капитала, нивото на капитализация в дружеството трябва да бъде адекватно спрямо нормите на финансовия сектор. В допълнение, приложеното възнаграждение трябва да отговаря на пазарните условия. Оценката на Комисията показа, че в случая на „Фиат файнънс енд трейд“ ако приблизителната оценка на капитала и възнаграждението отговаряха на пазарните условия, облагаемата печалба, декларирана в Люксембург, щеше да бъде 20 пъти по-висока.

Fiat

„Старбъкс“

„Старбъкс манюфекчъринг“ (Starbucks Manufacturing EMEA BV), със седалище в Нидерландия, е единственото предприятие за печене на кафе в групата „Старбъкс“ в Европа. То продава и разпространява печено кафе и свързани с кафето продукти (напр. чаши, опаковани храни, сладкарски изделия) за „Старбъкс“ в Европа, Близкия изток и Африка.

Разследването на Комисията показа, че с данъчно становище, издадено от органите на Нидерландия през 2008 г., на „Старбъкс манюфекчъринг“ е предоставено избирателно предимство, което от 2008 г. насам неправомерно е намалило данъчната му тежест с 20—30 милиона евро. По-специално със становището изкуствено са били намалени данъците, плащани от „Старбъкс манюфекчъринг“, по два начина:

  • „Старбъкс манюфекчъринг“ плаща много високо лицензионно възнаграждение за ноу-хау за печене на кафе на „Алки“ (компания от групата „Старбъкс“ със седалище в Обединеното кралство) .
  • Освен това то плаща завишена цена за суровото кафе на базираното в Швейцария дружество „Старбъкс кофи трейдинг“.

Разследването на Комисията установи, че лицензионното възнаграждение, плащано от „Старбъкс манюфекчъринг“ на „Алки“, не може да бъде оправдано, тъй като не отразява реално пазарната стойност. В действителност само от „Старбъкс манюфекчъринг“ се изисква да плаща за използването на това ноу-хау. Няма други дружества от групата „Старбъкс“, нито независими предприятия за печене на кафе, използвани като външни изпълнители, които са задължени да плащат лицензионно възнаграждение за използване на същото ноу-хау при сходни условия. При „Старбъкс манюфекчъринг“ обаче съществуването на това лицензионно възнаграждение и неговият размер означават, че голяма част от облагаемата печалба на предприятието се прехвърля неправомерно към „Алки“, което не е задължено да плаща корпоративен данък нито в Обединеното кралство, нито в Нидерландия.

Освен това разследването разкри, че данъчната основа на „Старбъкс манюфекчъринг“ също е неоснователно намалена с изключително завишената цена, която дружеството плаща за сурово кафе на швейцарското дружество „Старбъкс кофи трейдинг“. Фактически маржът при кафето се е увеличил над три пъти от 2011 г. насам. Поради този висок основен ценови фактор в производството на печено кафе сама по себе си тази дейност на „Старбъкс манюфекчъринг“ не би генерирала достатъчни печалби за покриване на лицензионното възнаграждение за ноу-хау на „Алки“. Следователно лицензионното възнаграждение на „Алки“ основно служи за прехвърляне на печалбите, реализирани от продажби на други продукти, продавани от „Старбъкс“, като например чай, сладкиши и чаши, които представляват по-голямата част от оборота на „Старбъкс манюфекчъринг“.

Starbucks

Събиране

По принцип правилата на ЕС за държавните помощи изискват несъвместимата държавна помощ да бъде върната, за да се намали нарушаването на конкуренцията, породено от помощта. В двете си решения Комисията е изложила методиката за изчисляване на стойността на неправомерното конкурентно предимство, от което са се възползвали „Фиат“ и „Старбъкс“, т.е. разликата между това, което дружеството е платило, и това, което е щяло да плати без данъчното становище. Тази стойност е 20—30 милиона евро за всяко от двете дружества, но точният размер на данъка, който следва да бъде събран, сега трябва да се определи от данъчните органи на Люксембург и Нидерландия въз основа на методиката, определена в решенията на Комисията.

Нови инструменти за разследване

В двете разследвания Комисията за първи път използва инструменти за искане на информация от държавите членки съгласно решение на Съвета от юли 2013 г. (Регламент № 734/2013). Като използва тези правомощия, Комисията може, ако не е достатъчна предоставената информация от държавата членка, която е обект на разследването за държавна помощ, да поиска от всяка друга държава членка, както и от дружества (включително дружеството, което е получило мярката за помощ, и неговите конкуренти), да ѝ предоставят директно цялата необходима пазарна информация, за да може Комисията да извърши своята оценка на държавната помощ.Тези нови инструменти са част от инициативата за модернизиране на държавните помощи, която Комисията започна през 2012 г., за да може да съсредоточи своите усилия по правоприлагането върху помощта, която в най-голяма степен застрашава да наруши конкуренцията.

Допълнителни пояснения

От юни 2013 г. Комисията разследва практиките, свързани с данъчните становища, в държавите членки. През декември 2014 г. тя изпрати искания за информация до всички държави членки. В момента Комисията провежда три задълбочени разследвания, в които изрази опасения, че данъчните становища могат да доведат до държавна помощ. Те засягат компаниите „Епъл“ в Ирландия, „Амазон“ в Люксембург, както и една белгийска данъчна схема.

Борбата с укриването на данъци и с данъчните измами е един от най-важните приоритети на настоящата Комисия. През юни 2015 г. Комисията представи серия от инициативи за борба с избягването на данъци, осигуряване на устойчиви приходи от данъци и укрепване на единния пазар за предприятията. Предложените мерки, които са част от плана за действие на Комисията за справедливо и ефективно данъчно облагане, имат за цел да подобрят значително корпоративната данъчна среда в ЕС, като я направят по-справедлива, по-ефикасна и по-благоприятстваща растежа. Най-важните действия включват приемане на рамка, която да гарантира ефективно данъчно облагане, при което се реализират печалби, и стратегия за възобновяване на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), за която се очаква ново предложение в хода на 2016 г. Пакетът за данъчна прозрачност, представен от Комисията през месец март, също имаше своя първи успех през октомври 201о5 г., когато държавите членки постигнаха политическо съгласие относно автоматичния обмен на информация за данъчни становища след само седем месеца преговори. Това законодателство ще допринесе за постигането на много по-голяма степен на прозрачност и ще има възпиращ ефект за използването на данъчни становища като инструмент за данъчни злоупотреби. Това е добра новина за фирмите и за потребителите, които ще продължат да се ползват от тази много полезна данъчна практика, но под много строг контрол, за да се осигури рамка за лоялна данъчна конкуренция.

Неповерителната версия на решенията ще бъде представена под дело № SA.38375 („Фиат“) и SA.38374 („Старбъкс“) в регистъра на държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция“, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. В седмичния електронен бюлетин за държавните помощи (State Aid Weekly e-News) са изброени новопубликуваните решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник на ЕС.

IP/15/5880

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos