Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija poduzima mjere za suzbijanje radikalizacije u okviru sustava kaznenog pravosuđa

Brisel, 19 listopad 2015

Europska komisija zajedno s luksemburškim predsjedništvom 19. listopada organizira prvu konferenciju na visokoj razini o odgovoru kaznenog pravosuđa na radikalizaciju.

Europska komisija zajedno s luksemburškim predsjedništvom 19. listopada organizira prvu konferenciju na visokoj razini o odgovoru kaznenog pravosuđa na radikalizaciju na kojoj će se okupiti ministri unutarnjih poslova, zastupnici u Europskom parlamentu, državni dužnosnici, koordinator EU-a za borbu protiv terorizma, Eurojust te svi izravno uključeni u suzbijanje radikalizacije (npr. tužitelji i upravitelji zatvora).Rješavanje problema radikalizacije okosnica je Europskog programa sigurnosti, kojim se utvrđuje zajednički odgovor Europske unije na prijetnju terorizma.

Povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vera Jourová će voditi razgovore o načinima uspješnijeg suzbijanja radikalizacije te utvrđivanja učinkovitih odgovora kaznenog pravosuđa na taj zajednički izazov. Izjavila je: Prijetnja od radikalizacije povećava se u cijeloj Europi. Radikalizacija na internetu i problem stranih boraca novi su izazovi koji su se pojavili u posljednjih nekoliko godina. Posebno zabrinjava prisutnost radikalizacije u zatvorima. Države članice počele su razvijati inicijative kako bi odgovorile na taj izazov, ali još je mnogo neodgovorenih pitanja o tome kako se to najbolje može učiniti. Dijeljenjem svih tih iskustava pridonijet će se pronalaženju učinkovitog odgovora kaznenog pravosuđa. Komisija je odlučna podupirati države članice financiranjem projekata u tom području i osposobljavanjem predstavnika kaznenog pravosuđa koji rade na slučajevima radikaliziranih osoba.  

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos na konferenciji je izjavio: „Odlučno suzbijanje radikalizacije glavni je prioritet u našoj borbi protiv terorizma. To je jasno naglašeno u našem Europskom programu sigurnosti. Riječ je o izazovu koji nadilazi nacionalne granice te je potrebno uložiti zajedničke napore u državama članicama, na različitim razinama vlasti te kroz agencije i različite sektore kako bi se odgovorilo na njega. Zbog toga ojačavamo našu postojeću Mrežu za osvješćivanje o radikalizaciji koja bi trebala postati centar izvrsnosti unutar Europola radi lakšeg dijeljenja najbolje prakse i informacija s više od 2000 najvažnijih stručnjaka i predstavnika struke širom Europe. Iz tog ćemo razloga ove godine pokrenuti i internetski forum s važnim industrijskim akterima kako bismo osnažili naše zajedničke napore koje ulažemo u suzbijanje radikalizacije na internetu. To je borba koju Europa – naša društva, naša kultura, naša Unija – ne smije izgubiti.

 

Ministri i stručnjaci raspravljat će o sljedećim temama:

  • kako izbjeći radikalizaciju u zatvorima i poboljšati procjenu rizika – predstavnici zatvorskih uprava i drugi stručnjaci raspravljat će o rješenjima koja su dosad osmislili, osobito o smještaju zatvorenika (odvojeno ili zajedno s drugim zatvorenicima) te o tome kako prepoznati znakove radikalizacije u zatvorskoj zajednici;
  • novi izazovi za suce i tužitelje u nacionalnim sustavima kaznenog pravosuđa pri rješavanju slučajeva osoba koje se žele pridružiti stranim borcima i osoba koje su se vratile iz borbe; primjerice jesu li programi rehabilitacije tijekom kaznenog postupka provedivi.

 

Povjerenica Jourová i luksemburško predsjedništvo uz potporu ključnih država članica predstavit će zaključke konferencije na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove u prosincu.

 

Odgovor na ekstremizam i radikalizaciju trebao bi također biti u skladu sa zajedničkim europskim vrijednostima te uključiti društvenu dimenziju u sigurnosne mjere. Nakon kolokvija o temeljnim pravima posvećenog suzbijanju antisemitizma i mržnje protiv Muslimana, Komisija je predložila konkretne mjere za nadležna tijela na razini EU-a te na nacionalnoj i lokalnoj razini, civilno društvo, medije i čelnike zajednica. Njima su obuhvaćena razna područja, od obrazovanja, nediskriminacije, međuvjerskog i međukulturnog dijaloga do mjera za suzbijanje zločina iz mržnje i govora mržnje.

Kontekst

Europska komisija već nekoliko godina radi na rješavanju problema radikalizacije, uglavnom putem Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji, koju je pokrenula 2011. Mreža za osvješćivanje o radikalizaciji krovna je mreža koja povezuje stručnjake i praktičare uključene u sprečavanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma širom Europe. Osnovana je s ciljem razmjene ideja, znanja i iskustava u borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

Komisija je u travnju 2015. predstavila Europski program sigurnosti kojim se potiče bolja razmjena informacija, pojačana operativna suradnja i uzajamno povjerenje, uz oslanjanje na cijeli raspon politika i alata EU-a. U programu se najveća važnost posvećuje problemima terorizma, organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala kao međusobno povezanim područjima s izraženom prekograničnom dimenzijom u kojima zajedničko djelovanje na razini EU-a može znatno pridonijeti rješavanju problema. Istaknuta je i važnost dimenzije kaznenog pravosuđa u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala. Komisija je u programu definirala pet prioriteta odgovora kaznenog pravosuđa na terorizam. Među njima je razvoj učinkovitih programa za deradikalizaciju i odustajanje od borbe, u zatvorima i izvan njih.

Zaključcima koje je donijelo Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove na sjednici održanoj 15. i 16. lipnja 2015. o Obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti EU-a za razdoblje 2015. - 2020. potvrđena je odlučnost država članica u rješavanju tog problema. Oni predstavljaju osnovu za suradnju i zajedničko djelovanje u sljedećih pet godina. Među prioritetima su sprečavanje radikalizacije u zatvorima i razvijanje učinkovitih programa za deradikalizaciju i odustajanje od borbe.

 

Za više informacija:

Web-mjesto događaja

Program

Mreža za osvješćivanje o radikalizaciji

Program europske sigurnosti

IP/15/5861

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar