Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen investerar 16 miljarder euro i forskning och innovation de kommande två åren

Bryssel den 13 oktober 2015

EU-kommissionen stärker konkurrenskraften genom att investera nära 16 miljarder euro i forskning och innovation de närmaste två åren inom Horisont 2020, EU:s program för forskning och innovation.

EU-kommissionen investerar nära 16 miljarder euro i forskning och innovation de närmaste två åren inom Horisont 2020, EU:s program för forskning och innovation. Det framgår av det nya arbetsprogrammet för 2016–2017 som antogs i dag.

Programmets nya finansiering ligger i linje med kommissionens politiska prioriteringar och kommer att bidra till paketet för jobb, tillväxt och investeringar, den digitala inre marknaden, energiunionen och klimatpolitiken och en inre marknad med en starkare industri. Dessutom stärks EU:s roll som global aktör.

Carlos Moedas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation betonar vikten av dagens beslut.

– Forskning och innovation är drivkraften bakom framstegen i Europa och en förutsättning för att vi ska kunna hantera dagens viktigaste frågor som immigration, klimatförändringar, ren energi och ett välfungerande samhälle. De närmaste två åren kommer 16 miljarder euro från Horisont 2020 att bidra till viktig forskning i Europa som kan göra skillnad i vår vardag.

I enlighet med Carlos Moedas strategiska prioriteringar ska Horisont 2020 vara öppet för innovation, vetenskap och världen. Det nya arbetsprogrammet för 2016–2017 ger nya finanseringsmöjligheter genom olika ansökningsomgångar, offentliga upphandlingar och andra insatser som Horisontpriset. Tillsammans omfattar insatserna nästan 600 områden. Arbetsprogrammet visar att Horisontprogrammet snabbt kan anpassas till nya utmaningar. Det är inriktat på EU:s långsiktiga prioriteringar och de mest brådskande samhällsproblemen, men kan också snabbt ta itu med akuta problem som sjukdomsutbrott.

Programmet kommer att stödja en rad övergripande initiativ: moderniseringen av Europas tillverkningsindustri (1 miljard euro), teknik och standarder för automatisk körning (över 100 miljoner euro), sakernas internet (139 miljoner euro) för att bidra till EU-industrins digitalisering, industri 2020 i kretsloppsekonomin (670  miljoner euro) för att sörja för starka och hållbara ekonomier samt smarta och hållbara städer (232 miljoner euro) för att bättre integrera miljö-, transport-, energi- och digitalnät i EU:s stadsområden.

Dessutom kommer minst 8 miljoner euro att anslås till forskning om säkerheten vid EU:s yttre gränser för att upptäcka och förhindra människohandel och smuggling, 27 miljoner euro går till ny teknik som kan förhindra brottslighet och terrorism och 15 miljoner euro till forskning om migrationsströmmarnas orsaker och effekter. Det nya arbetsprogrammet bygger också vidare på framstegen inom den medicinska forskningen, t.ex. den banbrytande ebolaforskningen som redan fått stöd från Horisont 2020. Nu satsar man 5 miljoner euro på att bekämpa skadebakterien Xylella fastidiosa som angriper olivträd.

Det nya arbetsprogrammet ska också öka Horisontfinansieringens genomslag. Först och främst ska man få fram mer pengar till innovativa företag tack vare hävstångseffekter som stöds av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), utöver drygt 740 miljoner euro som ska gå till forskning och innovation i nästan 2 000 små och medelstora företag. Mer ska också göras för att förbättra samverkan med andra finansieringsprogram i enlighet med Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen. Man ska också ta fram tydligare vägledningar och konsekvenskriterier för att hjälpa forskarna med deras ansökningar.

 

Bakgrund

EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation Horisont 2020 startade den 1 januari 2014. Under sju år kommer 77 miljarder euro att investeras i forsknings- och innovationsprojekt för att stärka EU:s ekonomiska konkurrenskraft och flytta fram gränserna för människans kunskap. EU:s forskningsbudget är främst inriktad på att underlätta vardagen inom t.ex. hälsa, miljö, transporter, livsmedel och energi. Forskningspartnerskap med läkemedels-, rymd-, bil- och elektronikindustrin främjar också investeringar från den privata sektorn som kan bidra till framtida tillväxt och nya högkvalificerade jobb.

                  

Läs mer

MEMO/15/5832

Horisont 2020 – deltagarportal

Horisont 2020– EU-ländernas landsprofiler och projekt

IP/15/5831

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar