Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija bo v naslednjih dveh letih v raziskave in inovacije vložila 16 milijard evrov

Bruselj, 13. oktobra 2015

Evropska komisija bo spodbudila konkurenčnost, tako da bo v naslednjih dveh letih v okviru sheme Evropske unije za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020 v raziskave in inovacije vložila skoraj 16 milijard evrov.

Evropska komisija bo v naslednjih dveh letih v okviru sheme Evropske unije za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020 vložila skoraj 16 milijard evrov v raziskave in inovacije v skladu z novim, danes sprejetim delovnim programom za leti 2016 in 2017.

Nove možnosti financiranja, ki jih ponuja delovni program, so neposredno usklajene s političnimi prednostnimi nalogami Komisije predsednika Jean-Clauda Junckerja in bodo pomembno pripomogle k delovnim mestom, rasti in naložbam, enotnemu digitalnemu trgu, energijski uniji in podnebnim ukrepom ter notranjemu trgu z močnejšo industrijo, z njimi pa bo Evropa postala tudi močnejši svetovni akter.

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je povedal: „Raziskave in inovacije so vodilna sila evropskega napredka in so ključne pri soočanju z današnjimi novimi perečimi izzivi, kot so priseljevanje, podnebne spremembe, čista energija in zdrava družba.V naslednjih dveh letih bomo s 16 milijardami evrov iz programa Obzorje 2020 podpirali vodilna evropska znanstvena prizadevanja, kar bo pomembno vplivalo na življenje državljanov.“

V skladu s strateškimi prednostnimi nalogami komisarja Moedasa bo program Obzorje 2020 odprt za inovacije, odprt za znanost in odprt svetu. Novi delovni program za leti 2016 in 2017 ponuja številne možnosti financiranja z razpisi za zbiranje predlogov, javnimi naročili in drugimi ukrepi, kot so nagrade v okviru programa Obzorje, ki skupaj pokrivajo skoraj 600 tem. Struktura programa odraža splošno prožnost programa Obzorje 2020, ki se osredotoča na dolgoročne prednostne naloge EU in najbolj pereče družbene izzive, hkrati pa omogoča hitro reševanje nastajajočih težav, kot so izbruhi bolezni.

Program bo podpiral vrsto medsektorskih pobud: posodobitev evropske predelovalne industrije (1 milijarda evrov); tehnologije in standardi za samodejno vožnjo (več kot 100 milijonov evrov); „internet stvari“ (139 milijonov evrov), ki se ukvarja z digitalizacijo industrijskih panog v EU; „industrija 2020 v krožnem gospodarstvu“ (670 milijonov evrov) za razvoj močnega in trajnostnega gospodarstva; „pametna in trajnostna mesta“ (232 milijonov evrov) za boljše vključevanje okoljskih, prometnih, energetskih in digitalnih omrežij v mestna okolja EU.

Poleg tega bo vsaj 8 milijonov evrov sredstev na voljo za raziskave o varnosti na zunanjih mejah EU, da bi lažje odkrili in preprečili tihotapljenje ljudi in trgovino z njimi, 27 milijonov evrov za nove tehnologije, da bi lažje preprečili kriminal in terorizem, ter 15 milijonov evrov za raziskave o izvoru in učinku migracijskih tokov v Evropi. Novi delovni program bo tudi nadgradil dosežke pri zdravstvenih raziskavah, kot so pomembna odkritja o eboli, ki že prejemajo podporo iz programa Obzorje 2020, tako da bo 5 milijonov evrov namenjenih za odziv na kritičen izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki ogroža oljke.

Cilj novega programa je tudi izboljšati učinek financiranja programa Obzorje 2020. Prvič, z njim bo poleg več kot 740 milijonov evrov, namenjenih za dejavnosti v zvezi z raziskavami in inovacijami v skoraj dva tisoč malih in srednjih podjetjih (MSP), na voljo več sredstev za inovativna podjetja, in sicer s spodbujanjem dodatnih priložnosti financiranja, ki jih podpira Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI). Več bo storjenega tudi za izboljšanje sinergij z drugimi programi financiranja EU, kot je poudaril predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v svojem govoru o stanju v Uniji, ter za podporo raziskovalcev pri njihovih vlogah z jasnejšimi smernicami in merili.

 

Ozadje

Program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se je začel izvajati 1. januarja 2014. V sedmih letih bo skoraj 77 milijard evrov vloženih v raziskovalne in inovacijske projekte za okrepitev gospodarske konkurenčnosti Evrope in širitev mej človeškega znanja. Proračun EU, namenjen raziskavam, je usmerjen predvsem v izboljšanje vsakodnevnega življenja na področjih, kot so zdravje, okolje, promet, prehrana in energija. Poleg tega bodo raziskovalna partnerstva s farmacevtsko, letalsko in vesoljsko, avtomobilsko ter elektronsko industrijo spodbudila naložbe zasebnega sektorja, ki bodo okrepile prihodnjo rast in prispevale k ustvarjanju delovnih mest za visokokvalificirano delovno silo.

 

Več informacij:

MEMO/15/5832

Portal za udeležence programa Obzorje 2020

Program Obzorje 2020: Profili držav članic EU in projekti

IP/15/5831

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar