Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija nākamajos divos gados pētniecībā un inovācijā ieguldīs 16 miljardus eiro

Briselē, 2015. 13. oktobrī

Eiropas Komisija turpmākajos divos gados vairos konkurētspēju, pētniecībā un inovācijā ieguldot gandrīz 16 miljardus eiro, lai īstenotu ES pētniecības un inovācijas finansēšanas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

Šodien pieņemta jauna darba programma 2016.–2017. gadam, kurā paredzēts, ka Eiropas Komisija turpmākajos divos gados pētniecībā un inovācijā ieguldīs gandrīz 16 miljardus eiro, īstenojot ES pētniecības un inovācijas finansēšanas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

Jaunās finansējuma saņemšanas iespējas, kas piedāvātas darba programmā, tieši atbilst Ž. K. Junkera vadītās Komisijas politiskajām prioritātēm un ievērojami veicinās nodarbinātības, izaugsmes un investīciju paketes īstenošanu, vienoto digitālo tirgu, Enerģētikas savienību un klimata pārmaiņu ierobežošanas politikas īstenošanu, vienoto tirgu (kurā ir spēcīgāka rūpniecība) un kopumā vairos Eiropas ietekmi pasaulē.

Pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs norādīja: “Pētniecība un inovācija ir Eiropas progresa dzinējspēki, bez kuriem nav iespējams risināt jaunās un spiedīgās mūslaiku problēmas, ko rada, piemēram, imigrācija, klimata pārmaiņas, nepieciešamība nodrošināt tīru enerģiju un uzlabot sabiedrības veselību. Nākamajos divos gados ar “Apvāršņa 2020” palīdzību ieguldītie 16 miljardi eiro atbalstīs Eiropas izcilākos zinātniskos centienus, līdz ar to panākot pozitīvas pārmaiņas ikviena cilvēka ikdienā.”

Atbilstīgi komisāra K. Muedeša stratēģiskajām prioritātēm pamatprogramma “Apvārsnis 2020” būs atvērta inovācijai, zinātnei, pasaulei. Jaunajā darba programmā 2016.–2017. gadam piedāvāto finansējumu var saņemt dažādos veidos: gan piedaloties dažādos projektu konkursos un publiskā iepirkuma konkursos, gan citādi, piemēram, saņemot pamatprogrammas “Apvārsnis” veicināšanas balvas (finansēto tematu kopskaits ir gandrīz 600). Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” struktūra atspoguļo tai raksturīgo elastību, īpašu uzmanību pievēršot ES ilgtermiņa prioritātēm un visbūtiskākajām sociālajām problēmām un tajā pašā laikā ļaujot ātri pārorientēties, lai risinātu jaunas problēmas, piemēram, slimību uzliesmojumus.

Programma atbalstīs arī daudzas starpnozaru iniciatīvas: Eiropas rūpniecības modernizāciju (1 miljards eiro); automātiskas autovadīšanas tehnoloģijas un standartus (vairāk nekā 100 miljoni eiro); lietisko internetu (139 miljoni eiro), lai veicinātu ES rūpniecības digitalizāciju; aprites ekonomikas principu piemērošanu rūpniecībā (670 miljoni eiro), lai ekonomika būtu spēcīga un ilgtspējīga; viedas un ilgtspējīgas pilsētas (232 miljoni eiro), lai ES pilsētvidē labāk integrētu vides, transporta, enerģētikas un digitālos tīklus.

Turklāt vismaz 8 miljoni eiro būs pieejami pētījumiem par ES ārējo robežu drošumu, lai palīdzētu apzināt un novērst cilvēku kontrabandu, 27 miljoni eiro iedalīti jaunām tehnoloģijām, ar kurām var novērst noziedzību un terorismu, bet 15 miljoni eiro paredzēti pētījumiem par migrācijas plūsmu izcelsmi un ietekmi Eiropā. Jaunajā darba programmā tiks atbalstīti arī sekmes jau guvuši veselības nozares pētījumi, piemēram, ar Ebolas vīrusslimību saistītie un ļoti daudzsološie atklājumi, kurus jau atbalsta ar “Apvārsnis 2020” finansējumu; Komisija arī investēs 5 miljonus eiro olīvkoku postošā kaitēkļa Xylella fastidiosa apkarošanā.

Viens no jaunās darba programmas mērķiem ir vairot “Apvāršņa 2020” finansējuma ietekmi. Pirmkārt, izmantojot Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) piesaistītos līdzekļus, tiks gādāts, lai vairāk naudas būtu pieejams inovatīviem uzņēmumiem. Otrkārt, vairāk nekā 740 miljoni eiro paredzēti pētniecības un inovācijas atbalstīšanai aptuveni 2000 mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU). Tiks darīts vairāk, lai uzlabotu sinerģiju ar citām ES finansējuma programmām (kā runā par stāvokli ES norādīja priekšsēdētājs Ž. K. Junkers) un lai ar skaidrākiem norādījumiem un kritērijiem palīdzētu pētniekiem iesniegt pieteikumus.

 

Konteksts

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošana sākās 2014. gada 1. janvārī. Septiņos gados gandrīz 77 miljardi eiro tiks investēti pētniecības un inovācijas projektos, kas stiprinās Eiropas ekonomikas konkurētspēju un paplašinās zināšanas. ES pētniecības budžets lielākoties ir ievirzīts tā, lai uzlabotu ikdienu tādās jomās kā veselība, vide, transports, pārtika un enerģētika. Pētniecības partnerības ar farmācijas, aviācijas un kosmosa, autobūves un elektronikas nozarēm arī stimulē privātā sektora investīcijas, kas atbalsta izaugsmi nākotnē un augsti kvalificētu darbvietu izveidi.

 

Kur meklēt sīkāku informāciju

MEMO/15/5832

“Apvāršņa 2020” dalībnieku portāls

“Apvārsnis 2020”: ES dalībvalstu apraksti un dažu tajās īstenoto projektu apraksti

 

IP/15/5831

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar