Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Per ateinančius dvejus metus Komisija investuos 16 mlrd. EUR į mokslinius tyrimus ir inovacijas

Briuselis, 2015 m. spalio 13 d.

Europos Komisija paskatins konkurencingumą per ateinančius dvejus metus investuodama beveik 16 mlrd. EUR į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Horizontas 2020“ – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą.

Vadovaudamasi šiandien priimta 2016–2017 m. darbo programa Europos Komisija per ateinančius dvejus metus investuos beveik 16 mlrd. EUR į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal programą „Horizontas 2020“ – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą.

Naujos finansavimo galimybės, kurių teikia darbo programa, yra tiesiogiai suderintos su Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio vadovaujamos Komisijos politikos prioritetais. Jos esmingai padės siekti darbo vietų, augimo ir investicijų, bendrosios skaitmeninės rinkos, energetikos sąjungos ir klimato politikos, vidaus rinkos su stipria pramone tikslų ir padės sustiprinti Europos vaidmenį pasaulyje.

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas sakė: „Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra Europos pažangos variklis – jie būtini sprendžiant opiausius šiandieną kylančius naujus uždavinius, susijusius su imigracija, klimato kaita, švaria energija ir sveika visuomene. Per ateinančius dvejus metus pagal programą „Horizontas 2020“ bus skirta 16 mlrd. EUR, siekiant paremti svarbiausius Europos mokslinius tyrimus, kurie realiai pakeistų piliečių gyvenimą“.

Laikantis Komisijos nario C. Moedaso strateginių prioritetų programa „Horizontas 2020“ bus atvira inovacijoms, atvira mokslui ir atvira pasauliui. Naujoji 2016–2017 m. darbo programa suteiks finansavimo galimybių, kurios bus įgyvendintos įvairiais beveik 600 temų veiksmais: kvietimais teikti pasiūlymus, viešaisiais pirkimais ir kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, skiriant Horizonto premiją. Darbo programoje laikomasi programoje „Horizontas 2020“ numatyto lankstumo principo, t. y. sutelkiamas dėmesys į ilgalaikius ES prioritetus ir opiausius visuomenės uždavinius, tačiau taip pat numatoma galimybių skubiai spręsti kylančias problemas, pvz., ligų protrūkius.

Programa parems įvairias kompleksines iniciatyvas, susijusias su, pavyzdžiui: Europos gamybos pramonės modernizavimu (1 mlrd. EUR), automatinio vairavimo technologijomis ir standartais (daugiau nei 100 mln. EUR), daiktų interneto iniciatyva (139 mln. EUR), kuria skatinamas ES pramonės skaitmeninimas, „Pramonės 2020 žiedinėje ekonomikoje“ iniciatyva (670 mln. EUR), kuria siekiama sukurti tvirtą ir tvarią ekonomiką, ir pažangiųjų ir tvariųjų miestų iniciatyva (232 mln. EUR), siekiant aplinkos, transporto, energetikos ir skaitmeninius tinklus geriau susieti su ES miestų aplinka.

Be to, ne mažiau kaip 8 mln. EUR bus skirta ES išorės sienų saugumo tyrimams, siekiant nustatyti prekybos žmonėmis bei kontrabandos atvejus ir užkirsti tam kelią, 27 mln. EUR bus skirta naujosioms technologijoms, siekiant padėti užkirsti kelią nusikalstamumui ir terorizmui, taip pat 15 mln. EUR bus skirta migracijos srautų kilmės ir poveikio Europoje tyrimams. Programa „Horizontas 2020“ prisidėjo prie sveikatos srities mokslinių tyrimų sėkmės (pavyzdžiui, esminių mokslinių atradimų kovojant su Ebolos karštlige), todėl pagal naująją darbo programą bus investuota 5 mln. EUR siekiant reaguoti į pavojingą alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa išplitimą.

Naująja darbo programa taip pat siekiama padidinti programos „Horizontas 2020“ lėšų poveikį. Pirma, dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) paramos atsiradus naujų lėšų pritraukimo galimybių daugiau lėšų bus skirta novatoriškoms bendrovėms, be to, daugiau kaip 740 mln. EUR bus skirta mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai beveik 2 000 mažųjų ir vidutinių įmonių remti. Taip pat bus labiau stengiamasi pagerinti sąveiką su kitomis ES finansavimo programomis, kaip pabrėžė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris savo pranešime apie Sąjungos padėtį. Numačius aiškesnes gaires ir poveikio kriterijus mokslininkams bus lengviau rengti paraiškas.

 

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“ pradėta įgyvendinti 2014 m. sausio 1 d. Per septynerius metus į mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriais remiamas Europos ekonomikos konkurencingumas ir plečiamos žmogaus pažinimo ribos, bus investuota 77 mlrd. EUR. ES mokslinių tyrimų lėšos daugiausia skiriamos projektams, kuriais siekiama gerinti kasdienį gyvenimą tokiose srityse kaip sveikata, aplinka, transportas, maistas ir energetika. Mokslininkų bendradarbiavimas su vaistų, orlaivių ir erdvėlaivių, automobilių ir elektronikos pramonės šakomis taip pat skatina privačiojo sektoriaus investicijas, ir taip remiamas būsimas ekonomikos augimas bei aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimas.

 

Daugiau informacijos

MEMO/15/5832

Programos „Horizontas 2020“ dalyvių portalas

„Horizontas 2020“. Duomenys apie valstybes nares ir pagrindiniai projektai

IP/15/5831

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar