Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio satsaa 16 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin seuraavina kahtena vuotena

Bryssel 13. lokakuutata 2015

Euroopan komissio aikoo tukea kilpailukykyä investoimalla lähes 16 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin seuraavien kahden vuoden aikana EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelmassa Horisontti 2020.

Euroopan komissio investoi lähes 16 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin seuraavina kahtena vuotena EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelmassa Horisontti 2020. Rahoitus sisältyy komission tänään vuosiksi 2016–2017 hyväksymään työohjelmaan.

Työohjelman uudet rahoitusmahdollisuudet tukevat puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin linjaamia komission poliittisia painopisteitä ja edistävät merkittävästi työllisyys-, kasvu- ja investointipakettia, digitaalisia sisämarkkinoita, energiaunionia ja ilmastopolitiikkaa, elinvoimaisempaa teollisuutta sisämarkkinoilla ja tavoitetta tehdä Euroopasta vahvempi maailmanlaajuinen toimija.

 

 

"Tutkimus ja innovointi ovat Euroopan kehityksen moottoreita ja keskeisessä asemassa sen kannalta, miten Eurooppa voi vastata maahanmuuton, ilmastonmuutoksen, puhtaan energian ja terveiden yhteiskuntien kaltaisiin uusiin ja kiireellisiin haasteisiin", totesi tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas. "Kahtena seuraavana vuonna Horisontti 2020 -ohjelmasta tuetaan eurooppalaista huipputiedettä 16 miljardilla eurolla, mikä on kansalaisten kannalta merkittävä panos".

 

Komissaari Moedasin strategisten painopisteiden mukaisesti Horisontti 2020 on avoinna innovoinnille, tieteelle ja maailmalle. Uuden työohjelman 2016–2017 tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia ovat erityyppiset ehdotuspyynnöt, julkiset hankinnat sekä muut toimet, kuten Horisontti -palkinnot. Se kattaa yhteensä lähes 600 aihealuetta. Työohjelman rakenne ilmentää Horisontti 2020 -puiteohjelman joustavuutta, sillä siinä keskitytään EU:n pitkän aikavälin painopisteisiin ja polttavimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin samalla, kun sen avulla voidaan nopeasti puuttua uusiin esiin nouseviin ongelmiin, kuten tautien puhkeamiseen.

Työohjelmalla tuetaan poikkileikkaavia aloitteita, joita ovat Euroopan tuotantoteollisuuden uudenaikaistaminen (1 mrd. euroa), automaattisen ajamisen teknologiat ja standardit (yli 100 milj. euroa), esineiden internet (139 milj. euroa) EU:n teollisuuden digitalisoimiseksi, teollisuus 2020 kiertotaloudessa (670 milj. euroa) vahvojen ja kestävien talouksien kehittämiseksi sekä älykkään ja kestävän kehityksen kaupungit (232 milj. euroa) ympäristö-, liikenne-, energia- ja digitaaliverkkojen yhdentämiseksi paremmin EU:n kaupunkialueilla.

 

Lisäksi vähintään 8 miljoonaa euroa suunnataan tutkimukseen, jolla tuetaan EU:n ulkorajojen turvaamista ihmiskaupan ja -salakuljetuksen havaitsemiseksi ja estämiseksi, 27 miljoonaa euroa uusiin teknologioihin rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi ja 15 miljoonaa euroa tutkimukseen, jolla kartoitetaan Eurooppaan suuntautuvien maahanmuuttovirtojen syitä ja vaikutuksia. Uudessa työohjelmassa myös hyödynnetään terveystutkimustyön tuloksia, kuten Horisontti 2020 -ohjelmasta jo tuettavaan Ebola-viruksen tutkimukseen liittyviä uraauurtavia löydöksiä, investoimalla 5 miljoonaa euroa oliivipuita tuhoavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisen torjumiseksi.

 

 

Uudessa työohjelmassa pyritään myös parantamaan Horisontti 2020 -rahoituksen vaikutusta. Innovatiivisten yritysten saataville taataan lisää rahoitusta Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI) tukemilla vivutusmahdollisuuksilla, minkä lisäksi tulee yli 740 miljoonaa euroa tutkimus- ja innovointitoimien tukemiseksi lähes 2000 pienessä ja keskisuuressa yrityksessä (pk-yrityksessä). Yhteisvaikutusta aiotaan lisätä myös EU:n muiden rahoitusohjelmien kanssa, minkä merkitystä komission puheenjohtaja Juncker painotti unionin tilaa koskevassa puheessaan. Tutkijoille annetaan selkeämpiä ohjeita ja vaikutuskriteerejä hakemusten tekemiseen.

 

Tausta

Euroopan unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen Horisontti 2020 -ohjelma käynnistyi 1. tammikuuta 2014. Seitsemän vuoden aikana investoidaan 77 miljardia euroa tutkimus- ja innovointihankkeisiin Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn tukemiseksi ja inhimillisen tiedon rajojen laajentamiseksi. EU:n tutkimusbudjetti on kohdistettu pääasiassa jokapäiväisen elämän parantamiseen mm. terveyden, ympäristön, liikenteen, ruoan ja energian aloilla. Tutkimuskumppanuudet lääke-, ilmailu-, ajoneuvo- ja elektroniikka-alan yritysten kanssa houkuttelevat myös yksityisen sektorin investointeja, joilla voidaan tukea tulevaa kasvua ja korkeaa ammattitaitoa vaativien työpaikkojen luomista.

 

Lisätietoja:

MEMO/15/5832

Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistujaportaali

Horisontti 2020: EU:n jäsenvaltioiden maaprofiilit ja hanke-esittelyt

 

IP/15/5831

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar