Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen investerer 16 mia. EUR i forskning og innovation over de næste to år

Bruxelles, den 13 oktober 2015

Europa-Kommissionen vil styrke konkurrenceevnen ved at investere knap 16 mia. EUR i forskning og innovation over de næste to år under Horisont 2020, EU’s finansieringsordning for forskning og innovation.

Europa-Kommissionen vil investere næsten 16 mia. EUR i forskning og innovation over de næste to år under Horisont 2020, EU’s finansieringsordning for forskning og innovation, i henhold til et nyt arbejdsprogram for 2016-2017, som blev vedtaget i dag.

De nye finansieringsmuligheder i arbejdsprogrammet stemmer direkte overens med Juncker-Kommissionens politiske prioriteter og vil i betydelig grad bidrage til beskæftigelses-, vækst- og investeringspakken, det digitale indre marked, energiunionen og klimaændringspolitikken, det indre marked med en stærkere industri og til at gøre Europa til en stærkere global aktør.

Carlos Moedas, der er kommissær for forskning, videnskab og innovation, udtaler: "Forskning og innovation er drivkraften bag Europas fremskridt og er af afgørende betydning for at kunne tackle de nye presserende udfordringer som indvandring, klimaændringer, ren energi og sunde samfund. I løbet af de næste to år vil der blive afsat 16 mia. EUR fra Horisont 2020 til støtte for EU’s videnskabelige indsats på topplan, hvilket vil gøre en forskel for borgernes liv."

I overensstemmelse med Carlos Moedas' strategiske prioriteter skal Horisont 2020 være åbent for innovation, videnskab og verden. Det nye arbejdsprogram 2016-2017 åbner op for finansiering gennem en række indkaldelser af forslag, offentlige indkøb og andre tiltag, som f.eks. Horisont-priser, og det omfatter næsten 600 emner. Programmets struktur er en afspejling af den generelle fleksibilitet i Horisont 2020, der fokuserer på EU’s langsigtede prioriteter og på de mest presserende samfundsmæssige udfordringer, og samtidig vil programmet gøre det muligt hurtigt at forholde sig til nye problemer som f.eks. udbrud af sygdomme.

Programmet skal støtte en række tværgående initiativer: moderniseringen af Europas produktionsindustri (1 mia. EUR), teknologi og standarder for automatisk kørsel (over 100 mio. EUR), tingenes internet (139 mio. EUR) for at bidrage til digitaliseringen af EU's industrier, Industri 2020 og den cirkulære økonomi (670 mio. EUR) for at udvikle stærke og bæredygtige økonomier samt intelligente og bæredygtige byer (232 mio. EUR) for bedre at integrere miljø-, transport-, energi- og digitalnet i EU's byområder.

Desuden vil der blive afsat mindst 8 mio. EUR til forskning i sikkerheden ved EU’s ydre grænser for at lokalisere og forhindre menneskehandel og menneskesmugling, 27 mio. EUR til nye teknologier, som kan bidrage til at forebygge kriminalitet og terrorisme, samt 15 mio. EUR til forskning i årsagerne til og konsekvenserne af migrationsstrømme i Europa. Det nye arbejdsprogram vil desuden bygge videre på gode resultater inden for sundhedsforskning, som f.eks. ebola-relaterede, banebrydende opdagelser, som allerede er støttet af Horisont 2020, ved at investere 5 mio. EUR i bekæmpelse af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer.

Det nye arbejdsprogram skal også forbedre virkningen af finansieringen fra Horisont 2020. For det første vil det sikre flere penge til innovative virksomheder takket være nye mobiliseringsmuligheder støttet af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) ud over de mere end 740 mio. EUR, der er afsat til at støtte forsknings- og innovationsaktiviteter i næsten 2 000 små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Der vil også blive gjort mere for at forbedre synergier med andre EU-finansieringsprogrammer, som understreget af Jean-Claude Juncker i talen om Unionens tilstand, samt hjælpe forskere med deres ansøgninger ved at give tydeligere retningslinjer og konsekvenskriterier.

 

Baggrund

EU’s finansieringsprogram for forskning og innovation Horisont 2020blev lanceret den 1. januar 2014. Over syv år skal der investeres 77 mia. EUR i forsknings- og innovationsprogrammer for at støtte Europas konkurrenceevne og udvide grænserne for den menneskelige viden. I EU 's forskningsbudget fokuseres der navnlig på at forbedre borgernes hverdag på områder som sundhed, miljø, transport, fødevarer og energi. Forskningspartnerskaber med medicinal-, luftfarts-, bil- og elektronikindustrien fremmer endvidere den private sektors investeringer til støtte for fremtidig vækst og skabelse af nye højtkvalificerede job.

 

Flere oplysninger:

MEMO/15/5832

Horisont 2020: Deltagerportal

Horisont 2020: Landeprofiler for EU's medlemsstater og projektoversigt

IP/15/5831

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar