Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise v příštích dvou letech investuje 16 miliard eur do výzkumu a inovací

Brusel 13. října 2015

Evropská komise investuje v příštích dvou letech prostřednictvím programu EU pro financování výzkumu a inovací Horizont 2020 téměř 16 miliard eur, aby podpořila konkurenceschopnost Evropy.

Komise dnes schválila nový pracovní program na období 2016–2017, jehož prostřednictvím v rámci programu EU pro financování výzkumu a inovací Horizont 2020 investuje v příštích dvou letech do výzkumu a inovací téměř 16 miliard eur.

Nové možnosti financování, které pracovní program přináší, jsou plně v souladu s politickými prioritami Komise Jean-Clauda Junckera a výrazně přispějí k realizaci balíčku pro růst, zaměstnanost a investice, jednotného digitálního trhu, energetické unie a politiky změny klimatu, vnitřního trhu a silnějšího průmyslu a k vytvoření Evropy, která bude silným globálním hráčem.

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas uvedl: „Výzkum a inovace jsou hnací silou evropského pokroku a naprosto nezbytné k nalezení odpovědí na nové naléhavé výzvy dneška, jako jsou imigrace, změna klimatu, čisté energie či zdravá společnost. V příštích dvou letech podpoříme z programu Horizont 2020 celkem 16 miliardami eur nejlepší evropské vědecké projekty, které změní život našich občanů.“

V souladu se strategickými prioritami komisaře Moedy bude Horizont 2020 otevřený inovacím, vědě i světu. Nový pracovní program na období 2016–2017 nabízí financování prostřednictvím celé škály výzev k předkládání návrhů, veřejných zakázek a dalších programů jako například cen Horizont na téměř 600 různých témat. Svou strukturou program odráží celkovou otevřenost Horizontu 2020. Ten se jednak věnuje dlouhodobým prioritám EU a nejnaléhavějším sociálním tématům, jednak dokáže rychle reagovat na nové problémy, jako je vypuknutí nákazy.

Program podpoří řadu průřezových iniciativ: modernizaci evropského výrobního průmyslu (1 miliarda eur); technologie a standardy automatického řízení (přes 100 milionů eur); internet věcí (139 milionů eur) a digitalizaci průmyslových odvětví v EU; průmysl 2020 a oběhové hospodářství (670 milionů eur) s cílem vybudovat silnou a udržitelnou ekonomiku; inteligentní a udržitelná města (232 milionů eur) a snahu lépe integrovat environmentální, dopravní, energetické a digitální sítě v evropských městech.

Kromě toho bude uvolněno nejméně 8 milionů eur na výzkum bezpečnosti vnějších hranic EU s cílem odhalit obchodování s lidmi a převaděčství a zabránit jim, 27 milionů eur na nové technologie k předcházení trestným a teroristickým činům nebo 15 milionů eur na výzkum vzniku a dopadů migračních toků v Evropě. Nový pracovní program také pomůže dále rozvíjet úspěšné výsledky zdravotnického výzkumu, například přelomových poznatků výzkumu věnovaného Ebole a již dříve podpořeného z programu Horizont 2020, či navázat na klíčový průlom ve výzkumu škůdce olivovníků Xylella fastidiosa, na nějž bude vyčleněno 5 milionů eur.

Nový pracovní program má také za úkol zlepši efektivitu financování z Horizontu 2020. Zajistí, aby inovativní společnosti měly kromě více než 740 milionů eur určených na podporu výzkumu a inovací v téměř 2 000 malých a středních podnicích k dispozici více finančních prostředků díky novým možnostem využití financování z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Také se bude více pracovat na zlepšení synergií s dalšími programy financování EU, jak zdůraznil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie, a pomáhat výzkumným pracovníkům s jejich žádostmi, a sice vydáním jasnějších pokynů a kritérií dopadu.

 

Souvislosti

Program financování výzkumu a inovací Evropské unie Horizont 2020 byl spuštěn 1. ledna 2014. Během sedmi let bude do výzkumných a inovačních projektů na podporu ekonomické konkurenceschopnosti Evropy i posunutí hranic lidského poznání investováno 77 miliard eur. Rozpočet EU na výzkum je určen zejména ke zlepšování běžného života v oblastech, jako je zdraví, životní prostředí, doprava, potraviny a energie. Výzkumná partnerství s farmaceutickým, leteckým, automobilovým a elektronickým průmyslem rovněž povzbuzují soukromé investice na podporu budoucího růstu a vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

 

Další informace:

MEMO/15/5832

Horizont 2020 – účastnický portál

Horizont 2020 – profily členských států EU a vybrané projekty

 

IP/15/5831

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar