Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

„Enjoy, it's from Europe”: preko 110 milijuna EUR za promicanje europske poljoprivrede u 2016.

Brisel, 13 listopad 2015

U 2016. europskim će proizvođačima biti dostupni programi u vrijednosti od 111 milijuna eura za pronalazak novih tržišta i poticanje potrošnje u EU-u i izvan njega. Promocija je ključan dio mjera potpore poljoprivrednicima koje je predstavila Komisija.

„Enjoy, it's from Europe”: novom politikom promocije koju je danas donijela Europska komisija želi se pomoći subjektima u sektoru poljoprivrede da se probiju na međunarodna tržišta ili konsolidiraju svoj položaj na tim tržištima te potaknuti svijest europskih potrošača o naporima koje poduzimaju europski poljoprivrednici. Kako bi se ostvario taj cilj, Komisija planira osigurati više sredstava, povećati stopu sufinanciranja i smanjiti birokraciju u postupku odobravanja projekata. Dio je to napora za postupno povećanje dostupnih sredstava EU-a za promociju sa 61 milijuna EUR, koliko su ta sredstva iznosila 2013. kada su predložena nova pravila, na 200 milijuna EUR u 2019.

 

U skladu s novim pravilima povećat će se i stope sufinanciranja EU-a i to sa 50 % na 70 – 80 % (sve do 85 % za Grčku i Cipar). U isto vrijeme nestaje nacionalno sufinanciranje čime se stvaraju jednaki uvjeti u svim državama članicama. Znatno će se smanjiti birokracija pri odabiru projekata kako bi se olakšao postupak prijave.

 

Program za 2016. usmjeren je na odabrane treće zemlje u kojima postoji najveći potencijal za rast (cjeloviti popis nalazi se u prilogu), osobito za sektore koji su suočeni s posebno teškim stanjem na tržištu kao što su sektor mlijeka i svinjskog mesa. Za paket potpore koji je povjerenik Hogan predstavio početkom rujna za potporu mjerama promocije u spomenuta dva sektora izdvojeno je ukupno 30 milijuna eura.

 

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan danas je izjavio: „Europski poljoprivredno-prehrambeni proizvodi na svjetskom su tržištu bez premca.Izvozno tržište EU-a vrijedno 110 milijardi eura izvor je radnih mjesta i rasta u ruralnim područjima diljem Europe. Takav izvoz želimo zadržati te mi je veliko zadovoljstvo što mogu predstaviti novi program promocije koji će sa 111 milijuna eura poljoprivredno-prehrambenim proizvodima EU-a omogućiti daljnje prilike na novim tržištima te pojačati našu prisutnost na postojećim tržištima. Posebno mi je zadovoljstvo što mogu najaviti da je u okviru nedavno najavljenog paketa za poljoprivredna tržišta u iznosu od 500 milijuna eura za sektore mlijekai svinjskog mesa koji su u krizi izdvojeno 30 milijuna eura. U narednim mjesecima pokrenut ću diplomatsku ofenzivu kako bi se preko trgovinskih delegacija proizvođačima iz EU-a otvorile nove mogućnosti diljem svijeta.”

 

 

 

Kontekst:

Glavni su elementi novih pravila o promociji sljedeći:

  • znatno povećanje potpore namijenjene kampanjama informiranja i promocije: europska potpora trebala bi se postupno povećati sa 61 milijuna eura koliko je iznosila u proračunu za 2013. na 200 milijuna eura u 2019. (111 milijuna eura u 2016.)
  • znatno više stope sufinanciranja EU-a u usporedbi s postojećim sustavom (stopa sufinanciranja EU-a od 70 % za programe koje predlažu organizacije iz jedne države članice, 80 % za programe u kojima sudjeluje više država članica i programe namijenjene trećim zemljama, 85 % za krizne programe, 75 – 85 % za zemlje koje primaju financijsku pomoći, tj. Cipar i Grčku) pri čemu nestaje nacionalno sufinanciranje te se stvaraju ravnopravni uvjeti.
  • uspostava europske strategije promocije kojom će se omogućiti bolja usmjerenost mjera promocije. Tom bi se strategijom trebalo postići:
  •  

o    povećanje broja programa za treće zemlje i višedržavnih programa koje predlažu organizacije iz više država članica putem povećanja stope sufinanciranja za te dvije kategorije

o    jačanje svijesti potrošača na unutarnjem tržištu o vrijednostima europskih poljoprivrednih proizvoda općenito te posebice proizvoda priznatih u okviru europskih sustava kvalitete

  •  
  • proširenje područja primjene mjera: proširenje mogućih korisnika na organizacije proizvođača; proširenje palete obuhvaćenih proizvoda, osobito na prerađene poljoprivredne proizvode kao što su primjerice kruh, tjestenina ili čokolada; omogućavanje navođenja, uz određena ograničenja, podrijetla i marke proizvoda
  • pojednostavnjenje administrativnih postupaka na način da se programi ubuduće ocjenjuju i odabiru u samo jednoj fazi u Komisiji umjesto u dvije faze kao što je to sada slučaj (najprije u državi članici, a zatim u Komisiji)
  • jednostavnije upravljanje višedržavnim programima koje su zajedno izradile organizacije iz više država članica, na jednom mjestu u Komisiji posredstvom izvršne agencije CHAFEA.

 

Radi cjelovite provedbe osnovnog akta Komisija je donijela delegirane i provedbene uredbe.

         

Relevantni pravni akti objavljeni su danas u Službenom listu.

 

Ključni element nove politike promocije uspostava je godišnjeg programa rada (Provedbena odluka Komisije) kojim se određuju strateški prioriteti za mjere promocije u smislu ciljanih proizvoda, programa i dodijeljenih sredstava. Cilj je dinamična i proaktivna politika koja se svake godine prilagođava novim tržišnim mogućnostima i potrebama sektora.

Više informacija o politici promocije u poljoprivredi potražite ovdje.

 

Prilog

Raspodjela sredstava po prioritetu za sufinancirane programe u godišnjem programu rada za 2016.


Predviđeni iznos

Jednostavni programi — unutarnje tržište

26 milijuna EUR

Mjera 1* — programi informiranja i promocije kojima je cilj priznavanje sustava kvalitete Unije i povećanje svijesti o tim sustavima kako je definirano člankom 5. stavkom 4. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1144/2014

10 milijuna EUR

Mjera 2* — programi informiranja i promocije kojima je cilj naglašavanje posebnosti poljoprivrednih metoda u Uniji te svojstava europskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

7 milijuna EUR

Mjera 3 — programi informiranja i promocije za mlijeko i mliječne proizvode, proizvode od svinjskog mesa ili kombinaciju tih dviju vrsta proizvoda

9 milijuna EUR

Jednostavni programi — u trećim zemljama

68 milijuna EUR

Mjera 4* — programi informiranja i promocije za Kinu, Japan, Južnu Koreju i carinsko područje Tajvana

12 milijuna EUR

Mjera 5* — programi informiranja i promocije za SAD i/ili Kanadu

12 milijuna EUR

Mjera 6* — Srednja i Južna Amerika i Karibi

7 milijuna EUR

Mjera 7* — Jugoistočna Azija tj. Bruneji, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mjanmar, Filipini, Singapur, Tajland, Istočni Timor i Vijetnam

7 milijuna EUR

Mjera 8* — Afrika i Bliski istok

4,5 milijuna EUR

Mjera 9* — druga zemljopisa područja

4,5 milijuna EUR

Mjera 10 — programi informiranja i promocije za mlijeko i mliječne proizvode, proizvode od svinjskog mesa ili kombinaciju tih dviju vrsta proizvoda za bilo koju treću zemlju

21 milijun EUR

Višedržavni programi

14 milijuna EUR

Jednostavni programi — u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu

3 milijuna EUR

*Ti se programi ne odnose na mlijeko i mliječne proizvode, proizvode od svinjskog mesa ili kombinaciju tih dviju vrsta proizvoda. Međutim, mogu obuhvaćati mlijeko i mliječne proizvode, proizvode od svinjskog mesa ili kombinaciju tih dviju proizvoda ako su povezani s drugim proizvodima.

Ukupno 111 milijuna EUR

 

Napomena:

Jednostavni program je program promocije koji podnosi jedna ili više organizacija predlagateljica iz iste države članice.

Višedržavni program je program koji podnose najmanje dvije organizacije predlagateljice iz najmanje dvije države članice ili jedne ili više europskih organizacija.

 

IP/15/5804

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar