Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Concentraties: Commissie begint diepgaand onderzoek naar overnameplannen Liberty Global voor BASE Belgium

Brussel, 5 oktober 2015

EU-Commissie begint grondig onderzoek overnametransactie Liberty Global/BASE Belgium.

De Europese Commissie is een grondig onderzoek begonnen naar de geplande overname van BASE Company NV door Liberty Global. Zij wil deze transactie aan de EU-concentratieverordening toetsen om te zien of een daadwerkelijke mededinging daardoor zou worden geschaad.

Op basis van een eerste onderzoek maakt de Commissie zich zorgen dat de transactie kan leiden tot hogere tarieven, minder keuze en minder innovatieve diensten voor klanten op de Belgische telecommarkt. De Commissie heeft nu 90 werkdagen de tijd om een besluit te nemen - dus tot 18 februari 2016. Het feit dat een diepgaand onderzoek wordt ingeleid, zegt nog niets over de uitkomst ervan.

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: "Consumenten worden steeds meer afhankelijk van betrouwbare en concurrerende telecomdiensten om contact te houden en toegang te krijgen tot informatie. We willen zeker zijn dat consumenten in België door deze overnameplannen niet worden geconfronteerd met hogere tarieven en minder keuze."

Door deze transactie zou BASE samengaan met Telenet. BASE is de nummer drie van de Belgische exploitanten van mobiele netwerken (MNOs) gerekend naar inkomsten en de nummer twee gerekend naar aantal abonnees. Telenet, waarvan Liberty Global de hoofdaandeelhouder is, is de grootste mobiele virtuele netwerkexploitant (MVNO) in België. Telenet heeft geen eigen mobiel netwerk. Momenteel maakt het gebruik van het netwerk van Mobistar om zijn klanten mobiele diensten aan te bieden. De transactie zou een sterke telecomspeler met een vast netwerk (Telenet) samenbrengen met een exploitant van een mobiel netwerk (BASE).

Het initiële marktonderzoek door de Commissie bracht twee grote bezwaren aan het licht:

  • Allereerst kan de transactie de concurrentie verminderen op de Belgische retailmarkt voor mobiele telefonie, waar Telenet en BASE momenteel elkaars concurrenten zijn. De Commissie vreest dat de transactie een belangrijke bron van concurrentie zou uitschakelen en dat de fusieonderneming nog weinig prikkels zou krijgen om sterke concurrentiedruk uit te oefenen op de twee resterende grote concurrenten op de retailmarkt voor mobiele telefonie (Proximus en Mobistar).
  • Daarnaast maakt de Commissie zich zorgen dat de transactie de prikkels voor BASE om mobiele virtuele networkexploitanten (MVNO's) toegang tot haar mobiele netwerk te geven sterk zou aantasten. Daardoor dreigen de voorwaarden te verslechteren voor MVNO's die toegang tot netwerken nodig hebben, en zou de concurrentie op de retailmarkt voor mobiele telefonie verminderen.

 

De Commissie zal verder ook onderzoeken of Telenet door de transactie meer mogelijkheden krijgt om haar vaste-lijndiensten te verkopen aan de mobiele klanten van BASE (met name in de vorm van bundels) en of daardoor de marktmacht van de fusieonderneming zou toenemen en zij de markt voor concurrenten zou kunnen afschermen.

Om te bepalen of deze mededingingsbezwaren bevestiging vinden, zal de Commissie de transactie nu grondig onderzoeken.

De transactie is op 17 augustus 2015 bij de Commissie aangemeld.

 

Ondernemingen en producten

BASE, een dochter van de Nederlandse telecomgroep KPN, is een van de drie mobiele netwerkexploitanten in België (naast Proximus en Mobistar). Zij levert retaildiensten voor mobiele telecommunicatie aan consumenten en bedrijven in België.

Liberty Global heeft zeggenschap over kabelexploitant Telenet, die vaste telecomdiensten (tv, vaste breedband en vaste telefonie) levert in Vlaanderen en (delen van) Brussel. Telenet biedt ook mobiele diensten aan als virtuele exploitant, waarvoor het gebruikmaakt van het netwerk van Mobistar.

 

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Naast deze zaak zijn er momenteel nog vijf andere concentratiezaken waarin er een fase II-onderzoek loopt:

 

Meer informatie over deze zaak komt in het publieke zaakregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar, onder zaaknummer M.7637.

IP/15/5774

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar