Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Obvladovanje begunske krize: Proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah

Bruselj, 30. septembra 2015

Obvladovanje begunske krize: Proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah

Evropska komisija je danes, le nekaj dni potem, ko je kolegij komisarjev predstavil niz prednostnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti v naslednjih šestih mesecih za obvladovanje begunske krize, sprejela prvi sveženj konkretnih predlogov v zvezi s porabo sredstev EU v višini 1,7 milijarde evrov, namenjenih obravnavanju begunske krize v letih 2015 in 2016. Voditelji držav in vlad EU so se prejšnji teden zavezali, da bodo prispevali sredstva v enaki višini. S temi sredstvi se bo zagotovila nujna pomoč najbolj prizadetim državam članicam EU, povečalo število zaposlenih v najbolj obremenjenih agencijah EU, poleg tega pa zagotovila podpora in humanitarna pomoč v tretjih državah. Komisija zdaj računa, da bo proračunski organ (Evropski parlament in Svet) po hitrem postopku sprejel te ukrepe, v skladu s svojimi zavezami iz prejšnjega tedna.

Za uresničitev današnjih predlogov bo potrebnih 801,3 milijona evrov za leto 2015, delno pa bodo financirani iz novih sredstev v obliki predloga spremembe proračuna za leto 2015. V zvezi s tem Komisija predlaga dodatne obveznosti v višini 330,7 milijona evrov iz držav članic. Predlaga tudi prerazporeditev sredstev z drugih področij in v ta namen je predvidela 70,6 milijona evrov iz drugih programov in ukrepov ter 400 milijonov evrov, prvotno predvidenih za humanitarno pomoč in financiranje evropskih sosedskih politik.

Drugi sveženj predlogov za preostali znesek v višini 900 milijonov evrov za leto 2016, napovedan prejšnji teden, bo oktobra 2015 vključen v spremembo k predlogu proračuna za leto 2016.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Evropska komisija si dosledno in stalno prizadeva za usklajen evropski odziv v zvezi z begunci in migracijami. Veliko smo dosegli v zelo kratkem času. Še naprej si bomo odločno prizadevali za skupne rešitve na evropski ravni.“

Podpredsednica za proračun in človeške vire Kristalina Georgieva je povedala: „Evropa se sooča s posledicami ene najhujših kriz novejše zgodovine. Hitro smo ukrepali za uskladitev naših virov s prednostnimi nalogami ter podvojili sredstva EU za pomoč beguncem in skupnostim, ki jih prejemajo. Proračun EU uporabljamo hitro in prožno za reševanje te krize.“   

Prejšnji teden se je Evropska komisija zavezala k okrepitvi finančne podpore za obvladovanje krize. Prvi ukrep, ki ga je sprejela Komisija za preostanek leta 2015, je mobilizacija 801,3 milijona evrov v podporo naslednjim prednostnim ukrepom:

  • 100 milijonov evrov za povečanje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za nujno pomoč najbolj prizadetim državam članicam EU. To so dodatna sredstva poleg že izčrpanih 73 milijonov evrov;
  • 1,3 milijona evrov za povečanje sredstev treh zadevnih agencij EU, namenjenih za zaposlitev 60 članov osebja v agenciji Frontex, 30 v Evropskem azilnem podpornem uradu in 30 v Europolu za leto 2015;
  • 300 milijonov evrov za povečanje sredstev evropskega instrumenta sosedstva, s čimer se bodo lahko povečala sredstva regionalnega skrbniškega sklada EU za odziv na sirsko krizo in zagotovila pomoč tretjim državam, ki gostijo begunce iz Sirije. Skupaj z dodatno prerazporeditvijo v višini 200 milijonov evrov bodo skupna sredstva za skrbniški sklad za Sirijo znašala več kot 500 milijonov evrov. Države članice bi morale prispevati sredstva v enaki višini kot EU, tako da bi sklad skupno dosegel vsaj 1 milijardo evrov;
  • 200 milijonov evrov za zagotovitev takojšnje pomoči Uradu Visokega komisarja Združenih narodov za begunce in Svetovnemu programu za hrano ter drugim ustreznim organizacijam, s čimer bodo takojšnjo pomoč dobili tudi begunci. Ta denar je bil že načrtovan za humanitarno pomoč in civilno zaščito ter se bo odslej uporabljal izrecno za reševanje begunske krize. Države članice bi morale prispevati sredstva v enaki višini kot EU.  

Komisija je napovedala tudi morebitno prerazporeditev do 1 milijarde evrov sredstev za Turčijo ter dodatnih 17 milijonov evrov za Srbijo in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo za pomoč našim sosedam pri spopadanju z izzivi migracij.

Tudi v nujni skrbniški sklad za Afriko, katerega začetni kapitalski prispevek iz finančnih sredstev EU znaša 1,8 milijarde evrov, morajo države članice prispevati sredstva v enaki višini kot EU.

To so dodatna sredstva poleg velikih zneskov (več kot 300 milijonov evrov), ki bodo v letu 2015 sproščeni kot predhodno financiranje v okviru večletnih finančnih sredstev za migracije in meje (od skupno približno 7 milijard evrov, namenjenih za obdobje 2014–2020).

Predlog je v skladu s sporazumom o sedemletnem finančnem načrtu EU. Za znesek v višini 801,3 milijona evrov ni potrebnih dodatnih plačil v imenu držav članic v letu 2015.

Na neformalnem srečanju voditeljev držav ali vlad EU z dne 23. septembra 2015 so države članice pozdravile predloge Komisije o mobilizaciji sredstev iz proračuna EU ter se zavezale, da bodo prispevale sredstva v enaki višini.

 

Prihodnji ukrepi

Poleg tega bo Komisija oktobra letos predlagala, naj se v predlogu proračuna za leto 2016 doda znesek v višini 900 milijonov evrov v podporo naslednjim prednostnim ukrepom v letu 2016:

  • 600 milijonov evrov za Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost in za kadrovsko okrepitev agencije Frontex, Evropskega azilnega podpornega urada in Europola. Poleg tega je načrtovanih 780 milijonov evrov za program za nujno premestitev;
  • 300 milijonov evrov za zagotovitev humanitarne pomoči beguncem v državah, ki mejijo na Sirijo, in drugih državah zunaj EU. Države članice bi morale prispevati sredstva v enaki višini kot EU.  

 

Ozadje

Jean-Claude Juncker je 23. aprila 2014 na Malti kot del svoje kampanje za izvolitev na mesto predsednika Evropske komisije predstavil načrt za priseljevanje v petih točkah, ki poziva k večji solidarnosti na področju migracijske politike EU.

Ob nastopu mandata je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker komisarju, pristojnemu za migracije, zaupal posebno odgovornost za pripravo nove migracijske politike kot eno od desetih prednostnih nalog političnih usmeritev, političnega programa, na podlagi katerega je Komisijo izvolil Evropski parlament.

Evropska komisija je 13. maja 2015 predstavila evropsko agendo o migracijah, ki določa celovit pristop za izboljšanje upravljanja vseh vidikov migracij.

Evropska komisija je že 27. maja 2015 predstavila prvi sveženj izvedbenih ukrepov v okviru evropske agende o migracijah, vključno s predlogoma za premestitev in ponovno naselitev ter akcijskim načrtom EU za boj proti tihotapcem migrantov.

Evropski svet je 25. in 26. junija 2015 prižgal zeleno luč za predloge Evropske komisije v okviru Evropske agende o migracijah, ki se osredotočajo na premestitev in ponovno naselitev, vračanje ter sodelovanje z izvornimi in tranzitnimi državami.

Svet za pravosodje in notranje zadeve je 20. julija 2015 soglašal, da bo izvajal ukrepe, kakor so predlagani v Evropski agendi o migracijah, med drugim premestitev oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, iz Italije in Grčije v naslednjih dveh letih, za začetek 32 256 oseb, ter preselitev 22 504 razseljenih oseb iz držav izven EU, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito.

Komisija je 9. septembra 2015 predlagala nov sveženj ukrepov, vključno z mehanizmom za nujno premestitev 120 000 beguncev, ter konkretna orodja za pomoč državam članicam pri obravnavi prošenj, vračanju ekonomskih migrantov in odpravljanju temeljnih vzrokov za begunsko krizo.

Države članice so 14. septembra 2015 sprejele sklep o premestitvi 40 000 beguncev, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, iz Italije in Grčije.

Države članice so 23. septembra 2015 sprejele sklep o premestitvi 120 000 beguncev, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, iz Italije, Grčije in drugih držav članic, na katere neposredno vpliva begunska kriza.

 

Več informacij

MEMO/15/5730: Vprašanja in odgovori: dodatna sredstva za reševanje begunske krize

Sporočilo Evropske komisije: Obvladovanje begunske krize: operativni in proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah

Evropska agenda o migracijah: Zakonodajni dokumenti, informativni listi in gradivo za medije

Spletišče Generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve

 

IP/15/5729

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar