Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare în cadrul Agendei europene privind migrația

Bruxelles, 30 septembrie 2015

Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare în cadrul Agendei europene privind migrația

La câteva zile după ce colegiul comisarilor a prezentat un set de măsuri prioritare care trebuie luate în următoarele șase luni pentru a gestiona criza refugiaților, Comisia Europeană a înaintat astăzi un prim set de propuneri concrete pentru constituirea sumei de 1,7 miliarde EUR pe care UE ar urma să o furnizeze în 2015 și 2016 pentru gestionarea acestei crize. Săptămâna trecută, șefii de stat sau de guvern s-au angajat ca statele membre să contribuie pe măsură. Banii vor fi utilizați pentru a asigura asistență de urgență celor mai afectate țări din UE, pentru a mări personalul agențiilor UE din prima linie, precum și pentru a acorda asistență și ajutor umanitar în țări terțe. În prezent, Comisia se bazează pe autoritatea bugetară – Parlamentul și Consiliul – să urgenteze adoptarea acestor măsuri, conform angajamentului pe care și l-au asumat săptămâna trecută.

Propunerile de astăzi se referă la fonduri în valoare de 801,3 milioane EUR pentru 2015, sumă care se va constitui în parte din fonduri noi, printr-un proiect de buget rectificativ propus pentru 2015. În acest sens, Comisia propune ca statele membre să asigure angajamente suplimentare în valoare de 330,7 milioane EUR. Restul sumei ar urma să fie transferată din alte domenii. În acest scop, Comisia prevede redirecționarea sumei de 70,6 milioane EUR de la alte programe și acțiuni și a sumei de 400 de milioane EUR de la fondurile prevăzute inițial pentru ajutor umanitar și pentru finanțarea politicii europene de vecinătate.

Al doilea set de propuneri anunțat săptămâna trecută, vizând restul de 900 de milioane EUR pentru 2016, va fi inclus în octombrie 2015 într-un amendament la proiectul de buget pe 2016.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Comisia Europeană a fost implicată în mod constant și continuu în găsirea unui răspuns coordonat la nivel european în problema refugiaților și a migranților. Am realizat multe într-o perioadă scurtă de timp. Și vom continua să lucrăm fără pregetare pentru a dezvolta soluții europene comune.”

Vicepreședintele pentru buget și resurse umane, Kristalina Georgieva, a declarat: „Europa se confruntă cu consecințele uneia dintre cele mai grave crize din istoria sa recentă. Am acționat rapid pentru a ne alinia resursele la priorități, dublând fondurile UE disponibile pentru a acorda ajutor refugiaților și comunităților care îi primesc. Folosim bugetul UE într­o manieră rapidă și flexibilă pentru a gestiona această criză.”

Săptămâna trecută, Comisia Europeană s-a angajat să mărească sprijinul financiar destinat soluționării crizei. Într-o primă etapă, pentru perioada rămasă până la finalul lui 2015, Comisia mobilizează fonduri în valoare de 801,3 milioane EUR, distribuite în favoarea acțiunilor prioritare după cum urmează:

  • 100 de milioane EUR pentru consolidarea Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și a Fondului pentru securitate internă (FSI), cu scopul de a acorda asistență de urgență celor mai afectate state membre ale UE. Suma suplimentează fondurile de 73 de milioane EUR deja epuizate;
  • 1,3 milioane EUR pentru majorarea fondurilor disponibile pentru cele trei agenții ale UE care acționează în domeniu; aceste fonduri sunt menite să permită angajarea, în 2015, a încă 60 de persoane în cadrul Frontex, a 30 de persoane în cadrul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și a 30 de persoane în cadrul Europol;
  • 300 de milioane EUR pentru consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV), pentru a permite o majorare a Fondului fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană și pentru a oferi asistență țărilor terțe care găzduiesc refugiați din Siria. Adăugați la fondurile de 200 de milioane EUR care sunt în curs de redistribuire, acești bani vor face ca suma totală disponibilă pentru Fondul fiduciar pentru Siria să ajungă la peste 500 de milioane EUR. Contribuțiile statelor membre ar trebui să fie pe măsura finanțării UE, astfel încât Fondul să ajungă la un total de cel puțin 1 miliard EUR;
  • 200 de milioane EUR pentru a răspunde imediat cererilor din partea UNHCR, a Programului Alimentar Mondial și a altor organizații relevante, în scopul de a-i ajuta imediat pe refugiați. Această sumă fusese deja planificată pentru ajutor umanitar și protecție civilă, dar acum va fi utilizată special pentru a gestiona criza refugiaților. Contribuțiile statelor membre ar trebui să completeze corespunzător fondurile oferite de UE.

UE a anunțat, de asemenea, o posibilă realocare a unor sume, astfel încât să se acorde o finanțare de până la 1 miliard EUR pentru Turcia și o finanțare suplimentară de 17 milioane EUR pentru Serbia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pentru a-i ajuta pe vecinii noștri să facă față problemei migrației.

Fondul fiduciar de urgență pentru Africa a primit un prim aport de capital din partea UE, în valoare de 1,8 miliarde EUR, și ar trebui să fie completat cu contribuții corespunzătoare din partea statelor membre.

Toate aceste fonduri vin în completarea unor sume mari (peste 300 de milioane EUR) eliberate în 2015 sub formă de prefinanțare în cadrul fondurilor multianuale pentru migrație și frontiere (dintr-un total de aproximativ 7 miliarde EUR rezervate domeniului pentru perioada 2014-2020).

Propunerea respectă acordul privind planul financiar pe șapte ani al UE. Pentru a constitui suma de 801,3 milioane EUR, statele membre nu trebuie să efectueze nicio plată suplimentară în 2015.

În cadrul reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern din 23 septembrie 2015, statele membre au salutat propunerile Comisiei privind mobilizarea bugetului UE și s-au angajat să contribuie pe măsură.

 

Următoarele etape

În plus, în luna octombrie a acestui an, Comisia va propune suplimentarea cu 900 de milioane EUR a proiectului de buget pe 2016, sumă care să fie distribuită în 2016 în favoarea acțiunilor prioritare după cum urmează:

  • 600 de milioane EUR pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă, precum și pentru suplimentări de personal în cadrul Frontex, EASO și Europol. Aceste fonduri ar fi în plus față de cele 780 de milioane EUR planificate pentru mecanismul de transfer de urgență;
  • 300 de milioane EUR pentru a oferi ajutor umanitar refugiaților găzduiți în țările învecinate cu Siria și în alte țări terțe. Contribuțiile statelor membre ar trebui să completeze corespunzător fondurile oferite de UE.

 

Context

La 23 aprilie 2014, în Malta, Jean-Claude Juncker a prezentat, în cadrul campaniei sale pentru a deveni președintele Comisiei Europene, un plan în cinci puncte în domeniul imigrației, în care solicita mai multă solidaritate în politica UE în materie de migrație.

La preluarea mandatului, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut comisarului responsabil pentru migrație să lucreze la o nouă politică în domeniul migrației, aceasta reprezentând una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice, programul politic pe baza căruia Parlamentul European a ales actuala Comisie.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană și-a prezentat Agenda europeană privind migrația, care stabilește o abordare cuprinzătoare pentru a îmbunătăți gestionarea migrației, sub toate aspectele sale.

La 27 mai 2015, Comisia Europeană a propus deja un prim pachet de măsuri de punere în aplicare a Agendei europene privind migrația, incluzând propuneri de transfer și relocare, precum și un plan de acțiune al UE împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți.

La 25-26 iunie 2015, Consiliul European a convenit să avanseze în ceea ce privește propunerile înaintate de Comisia Europeană în cadrul Agendei europene privind migrația, concentrându-se pe transfer și relocare, pe returnare și cooperarea cu țările de origine și de tranzit.

La 20 iulie 2015, Consiliul Justiție și Afaceri Interne a convenit punerea în aplicare a măsurilor propuse în cadrul Agendei europene privind migrația, în special a transferului din Italia și Grecia al persoanelor care au în mod clar nevoie de protecție internațională în următorii doi ani, începând cu un număr de 32 256 de persoane într-o primă fază, și a relocării a 22 504 persoane strămutate din afara UE care au în mod clar nevoie de protecție internațională.

La 9 septembrie 2015, Comisia a propus un nou set de măsuri, inclusiv un mecanism de transfer de urgență pentru 120 000 de refugiați, precum și instrumente concrete care să sprijine statele membre în prelucrarea cererilor, returnarea migranților economici și îndepărtarea cauzelor profunde ale crizei refugiaților.

La 14 septembrie 2015, statele membre au adoptat decizia de a transfera din Italia și Grecia 40 000 de refugiați care au în mod clar nevoie de protecție internațională.

La 23 septembrie 2015, statele membre au adoptat decizia de a transfera din Italia, Grecia și alte state membre direct afectate de criza refugiaților 120 000 de refugiați care au în mod clar nevoie de protecție internațională.

 

Pentru mai multe informații

MEMO/15/5730: Întrebări și răspunsuri: fonduri suplimentare pentru soluționarea crizei refugiaților

Comunicarea Comisiei Europene: Gestionarea crizei refugiaților: măsuri operaționale și bugetare în cadrul Agendei europene privind migrația

Agenda europeană privind migrația: Documente legislative, fișe informative și materiale de presă

Site-ul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne

 

IP/15/5729

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar