Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A menekültügyi válság kezelése: Költségvetési intézkedések az európai menekültügyi stratégia keretében

Brüsszel, 2015. szeptember 30.

A menekültügyi válság kezelése: Költségvetési intézkedések az európai menekültügyi stratégia keretében

Napokkal azután, hogy a biztosi testület bemutatta a menekültügyi válság kezelése érdekében hat hónapon belül meghozandó kiemelt intézkedéseket, az Európai Bizottság a mai napon megtette az első konkrét javaslatokat a válság kezelése érdekében 1,7 milliárd eurós 2015-ös és 2016-os uniós finanszírozásra – ez az a pénz, amelynek kiegészítésére az uniós állam- és kormányfők kötelezettséget vállaltak a múlt héten. A pénzből szükséghelyzeti támogatást nyújtanak a leginkább érintett uniós tagállamoknak, növelik a közvetlenül résztvevő uniós ügynökségek személyzetét, valamint támogatást és humanitárius segélyt nyújtanak harmadik országokban. A Bizottság most számít a költségvetési hatóságra – a Parlamentre és a Tanácsra –, hogy a múlt héten tett kötelezettségvállalásukhoz híven gyorsított eljárásban fogadják el ezeket az intézkedéseket.

A mai javaslatok 2015-re vonatkozóan 801,3 millió euróra irányulnak, amit részben a 2015-re vonatkozó költségvetés-módosítási tervezet keretében nyújtott új finanszírozásból fogunk fedezni. A Bizottság ezzel összefüggésben azt javasolja, hogy a tagállamok 330,7 millió eurós további kiadása vállaljanak kötelezettséget. A Bizottság másrészt javaslatot tesz arra, hogy más területekről csoportosítsanak át pénzeszközöket. A Bizottság ennek érdekében előirányoz 70,6 millió eurót más programokból és fellépésektől, 400 millió eurót pedig az eredetileg a humanitárius segítségnyújtásra és az európai szomszédságpolitika finanszírozására szánt forrásokból.

A második javaslatcsomag a múlt héten bejelentett, 2016-ra vonatkozó fennmaradó 900 millió eurótbeépíti a 2016-os költségvetési tervezet 2015. októberi módosításába.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az Európai Bizottság folyamatosan és következetesen dolgozik azon, hogy a menekültügyi és migrációs kérdésekben összehangolt európai válaszintézkedések szülessenek. Rövid idő alatt sok mindent elértünk, és továbbra is következetesen azért dolgozunk, hogy közös európai megoldásokat valósítsunk meg.

Kristalina Georgieva, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Európa közelmúltbeli történelme egyik legnagyobb válságának következményeivel néz szembe. Gyorsan intézkedtünk annak érdekében, hogy összehangoljuk forrásainkat és prioritásainkat, megkettőzve a menekültek és az őket befogadó közösségek segítésére rendelkezésre álló uniós forrásokat. Gyorsan és rugalmasan használjuk fel az uniós költségvetést a jelenlegi válság kezelése érdekében.”

Az Európai Bizottság a múlt héten kötelezettséget vállalt a válságra vonatkozóan általa nyújtott pénzügyi támogatás megerősítésére. Első lépésként 2015 hátralévő része tekintetében a Bizottság 801,3 millió eurót mozgósít a következő kiemelt intézkedések támogatására:

  • 100 millió eurót a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) és a Belső Biztonsági Alap (ISF) megerősítésére, a leginkább érintett uniós tagállamok szükséghelyzeti támogatása céljából. Ez a már kimerült 73 millió eurót egészíti ki;
  • 1,3 millió eurót a három érintett uniós ügynökség finanszírozásának növelésére, hogy fedezzék 60 főnek a FRONTEX-hez, 30 főnek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalhoz (EASO), és 30 főnek az Europolhoz való, 2015. évi felvételét.
  • 300 millió euró az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt (ENI)megerősítésére annak érdekében, hogy meg lehessen növelni a szíriai válság kezelésére létrehozott uniós vagyonkezelői alapot, és hogy segítséget lehessen nyújtani a szíriai menekülteket befogadó harmadik országoknak. További 200 millió euró átcsoportosításával együtt a Szíriát támogató Madad alap teljes finanszírozása meghaladja majd az 500 millió eurót. A tagállamok hozzájárulásainak ki kell egészíteniük az uniós finanszírozást hogy az alap elérje legalább az 1 milliárd eurót.
  • 200 millió euró annak érdekében, hogy azonnali források álljanak rendelkezésre az UNHCR és az Élelmezési Világprogram, valamint a menekültek részére azonnali segítségnyújtást végző más releváns szervezetek szükségleteinek fedezésére. Már korábban is úgy terveztük, hogy ezt a pénzt humanitárius segítségnyújtásra és polgári védelemre fogjuk fordítnia, és most kifejezetten a menekültügyi válság kezelésére használjuk fel. A tagállamok hozzájárulásainak ki kell egészíteniük az uniós finanszírozást.

A Bizottság emellett közölte legfeljebb 1 milliárd euró Törökországnak nyújtandó finanszírozás, és Szerbia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság részére nyújtandó további 17 millió euró esetleges átcsoportosítását annak érdekében, hogy segítsük szomszédainkat a migrációs kihívás kezelésében.

Az 1,8 milliárd euró uniós pénzügyi eszközökből származó kezdeti tőke-hozzájárulással rendelkező, afrikai szükséghelyzeti vagyonkezelői alapot szintén ki kell egészíteni a tagállami hozzájárulások révén.

Mindez azokat a jelentős összegeket (több mint 300 millió euró) egészítiki, amelyeket a migrációra és a határigazgatásra vonatkozó többéves finanszírozás előfinanszírozásaként 2015-ben tesznek hozzáférhetővé.

A javaslat tiszteletben tartja az Unió hét éves finanszírozási tervéről született megállapodást. A 801,3 euró nem tesz szükségessé további tagállami befizetéseket 2015-ben.

Az uniós állam-, illetve kormányfők 2015. szeptember 23-i informális ülésén a tagállamok üdvözölték a Bizottságnak az uniós költségvetés mozgósítására irányuló javaslatát, valamint kötelezettséget vállaltak arra, hogy azt a saját hozzájárulásaikkal fogják kiegészíteni.

 

A következő lépések

Ezenfelül a Bizottság idén októberben javaslatot tesz majd a 2016. évi költségvetési tervezet 900 millió euróval történő kiegészítésére a következő 2016-os kiemelt intézkedések támogatása céljából:

  • 600 millió euró a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap részére, valamit az Frontex, az EASO és az Europol személyzetének növelésére. Ez kiegészíti a szükséghelyzeti áthelyezési program céljára tervezett 780 millió eurót;
  • 300 millió euró a Szíriával szomszédos országokba és más harmadik országokba befogadott menekültek humanitárius segélyezése céljából. A tagállamok hozzájárulásainak ki kell egészíteniük az uniós finanszírozást.

 

Háttér-információk

Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnöki kampánya során 2014. április 23-án Máltán ötpontos bevándorlási tervet terjesztett elő, amelyben az uniós migrációs politika terén a szolidaritás megerősítésére hívta fel a figyelmet.

Hivatalba lépése után, az Európai Bizottság elnökeként Jean-Claude Juncker külön migrációs biztost bízott meg a Bizottság Európai Parlament általi megválasztásának alapjául szolgáló politikai program, a politikai iránymutatás 10 prioritásának egyikét képező új migrációs politika kialakításának feladatával.

Az Európai Bizottság 2015. május 13-án európai migrációs stratégiát terjesztett elő, amely átfogó megközelítés keretében minden szempontból javítani kívánja a migráció kezelését.

Az Európai Bizottság már 2015. május 27-én bemutatta az európai migrációs stratégia végrehajtó intézkedéseit tartalmazó első csomagot, amely többek között áthelyezési és áttelepítési javaslatokat, valamint a migránscsempészekkel szembeni fellépésre vonatkozó uniós cselekvési tervet tartalmaz.

2015. június 25-én és 26-án az Európai Tanács elfogadta az Európai Bizottság által az európai migrációs stratégia keretében tett javaslatokat, az áthelyezésre és áttelepítésre, a visszatérésre, valamint a cél- illetve tranzit országokkal való együttműködésre összpontosítva.

2015. július 20-án a Bel- és Igazságügyi Tanács hozzájárult az európai migrációs stratégia keretében javasolt intézkedések végrehajtásához, különösen a nemzetközi védelemre szoruló személyek Olaszországból és Görögországból a következő két év folyamán történő áthelyezéséhez, első lépésben 32 256 személy áthelyezésével, valamint 22 504, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő, harmadik országbeli személy áttelepítésével.

2015. szeptember 9-én a Bizottság új intézkedéscsomag elfogadására tett javaslatot, amely többek között egy 120 000 menekültre vonatkozó szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmust, valamint a tagállamok számára a kérelmek feldolgozásához, a gazdasági bevándorlók visszatéréséhez és a menekültügyi válság kiváltó okainak kezeléséhez segítséget nyújtó konkrét eszközöket tartalmaz.

2015. szeptember 14-én a tagállamok elfogadták azt a határozatot, amely 40 000, Olaszországban és Görögországban tartózkodó, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló menekült áthelyezéséről rendelkezik.

2015. szeptember 23-án a tagállamok elfogadták a 120 000, Olaszországban, Görögországban, és a menekültügyi válságban közvetlenül érintett más tagállamokban tartózkodó, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló menekült áthelyezéséről szóló határozatot.

 

További információk:

MEMO/15/5730: Kérdések és válaszok: a menekültügyi válság kezelésére szolgáló kiegészítő finanszírozás

Az Európai Bizottság közleménye: A menekültügyi válság kezelése: azonnali operatív költségvetési és jogi intézkedések az európai migrációs stratégia keretében

Az európai migrációs stratégia: Jogalkotási dokumentumok, tájékoztatók és sajtóanyagok

A Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság honlapja

 

IP/15/5729

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar