Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Upravljanje izbjegličkom krizom: proračunske mjere Europskog migracijskog programa

Brisel, 30 rujan 2015

Upravljanje izbjegličkom krizom: proračunske mjere Europskog migracijskog programa

Nekoliko dana nakon što je kolegij povjerenika predstavio paket prioritetnih mjera za upravljanje izbjegličkom krizom u sljedećih šest mjeseci, Europska komisija danas je iznijela prvi paket konkretnih prijedloga za rješavanje te krize s pomoću 1,7 milijardi eura sredstava EU-a. Šefovi država i vlada EU-a prošli su se tjedan obvezali na doprinos tim sredstvima u jednakom iznosu. Zahvaljujući tim sredstvima pružit će se hitna pomoć najizloženijim državama članicama, povećati broj osoblja u agencijama EU-a koje rade na terenu te osigurati potpora i humanitarna pomoć u trećim zemljama. Komisija sada očekuje da će proračunska tijela, tj. Parlament i Vijeće, ubrzati donošenje tih mjera, na što su se obvezali prošlog tjedna.

Današnji prijedlozi odnose se na iznos od 801,3 milijuna eura za 2015., koji će se dijelom financirati iz novih sredstava iz predloženog nacrta izmjene proračuna za 2015. U tom pogledu Komisija predlaže da države članice stave na raspolaganje dodatnih 330,7 milijuna eura, a osim toga predlaže da se preusmjeri dio sredstva namijenjenih drugim područjima. Komisija predviđa da će se time osigurati 70,6 milijuna eura iz drugih programa i mjera te 400 milijuna eura izvorno namijenjenih humanitarnoj pomoći i financiranju europske susjedske politike.

Drugi paket prijedloga za preostalih 900 milijuna eura za 2016. najavljen prošli tjedan bit će u listopadu 2015. uključen u izmjenu nacrta proračuna za 2016.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Europska komisija predano i neprestano radi na usklađenom europskom odgovoru na problem izbjeglica i migracija.Postigli smo izuzetno mnogo u kratkom razdoblju.Nastavit ćemo svim snagama raditi na razvoju zajedničkih, europskih rješenja.”

Kristalina Georgieva, potpredsjednica nadležna za proračun i ljudske resurse, izjavila je: „Europa je suočena s posljedicama jedne od najvećih kriza u svojoj nedavnoj povijesti.Brzo smo reagirali kako bismo uskladili svoja sredstva i prioritete te smo udvostručili raspoloživa sredstva EU-a za pomoć izbjeglicama i zajednicama koje ih prihvaćaju.U rješavanju krize brzo i fleksibilno upotrebljavamo proračun EU-a.”   

Europska komisija prošli se tjedan obvezala da će pojačati financijsku potporu rješavanju krize. Njezin je prvi korak mobilizacija 801,3 milijuna eura do kraja 2015. za potporu sljedećim prioritetnim mjerama:

  • 100 milijuna eura za potporu Fondu za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Fondu za unutarnju sigurnost (ISF) radi hitne pomoći najizloženijim državama članicama EU-a. To je dodatak povrh već potrošena 73 milijuna eura,
  • 1,3 milijuna eura za povećanje sredstava triju relevantnih agencija EU-a kojima se financira 60 radnih mjesta u Frontexu, 30 u Europskom potpornom uredu za azil (EASO) i 30 u Europolu za 2015.,
  • 300 milijuna eura potpore Europskom instrumentu za susjedstvo (ENI) kako bi se omogućilo povećanje Regionalnog uzajamnog fonda EU-a, osnovanog kao odgovor na sirijsku krizu, te kako bi se pružila pomoć trećim zemljama koje su primile izbjeglice iz Sirije. Uz raspodjelu dodatnih 200 milijuna eura ukupna sredstva za uzajamni fond za Siriju iznosit će više od 500 milijuna eura. Doprinosi država članica trebali bi odgovarati sredstvima EU-a tako da fond može ukupno iznositi barem jednu milijardu eura.
  • 200 milijuna eura za potrebe UNHCR-a i Svjetskog programa za hranu te ostalih važnih organizacija s ciljem hitne pomoći izbjeglicama. Taj novac već je bio namijenjen za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, a sad će se ciljano upotrijebiti za rješavanje izbjegličke krize. Doprinos država članica trebalo bi biti jednak iznosu koji dodjeljuje EU.  

Komisija je najavila i moguću preraspodjelu sredstava do jedne milijarde eura za Tursku i dodatnih 17 milijuna eura za Srbiju i bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju kako bi pomogla svojim susjedima u rješavanju migracijskih izazova.

Doprinos država članica u jednakom iznosu potreban je i za krizni uzajamni fond za Afriku, s početnim unosom kapitala od financijskih sredstava EU-a u vrijednosti 1,8 milijardi eura.

To je dodatak velikim iznosima (više od 300 milijuna eura) isplaćenima tijekom 2015. za pretfinanciranje u okviru višegodišnjih fondova za migracije i granice (od ukupnih otprilike 7 milijardi eura izdvojenih za razdoblje od 2014. do 2020.).

Prijedlogom se poštuje dogovoreni sedmogodišnji financijski plan EU-a. Za navedenih 801,3 milijuna eura nisu potrebni dodatni financijski doprinosi država članica tijekom 2015.

Na neslužbenom sastanku šefova država i vlada EU-a održanom 23. rujna 2015. države članice pozdravile su prijedloge Komisije o mobilizaciji sredstava iz proračuna EU-a i obvezale se da će i same pridonijeti jednakim iznosom.

 

Sljedeći koraci

Osim toga, Komisija će u listopadu ove godine predložiti dodatak od 900 milijuna eura nacrtu proračuna za 2016. radi potpore sljedećim prioritetnim mjerama u 2016.:

  • 600 milijuna eura za Fond za azil, migracije i integraciju te Fond za unutarnju sigurnost, kao i povećanje broja osoblja Frontexa, EASO-a i Europola. Taj bi iznos bio dodatak iznosu od 780 milijuna eura koji je planiran za program premještanja u kriznim situacijama,
  • 300 milijuna eura za pružanje humanitarne pomoći izbjeglicama u zemljama koje graniče sa Sirijom i drugim trećim zemljama. Doprinos država članica trebalo bi biti jednak iznosu koji dodjeljuje EU.  

 

Kontekst

Kao dio svoje kampanje na izborima za predsjednika Europske komisije Jean-Claude Juncker predstavio je 23. travnja 2014. na Malti plan o migracijama u pet točaka u kojem poziva na veću solidarnost u migracijskoj politici EU-a.

Nakon preuzimanja dužnosti predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker zadužio je povjerenika s posebnom nadležnošću za migracije da pripremi novu migracijsku politiku kao jedan od deset prioriteta Političkih smjernica, političkog programa na temelju kojeg je Europski parlament izabrao Komisiju.

Komisija je 13. svibnja 2015. predstavila Europski migracijski program u kojem se utvrđuje sveobuhvatni pristup za poboljšanje upravljanja svim aspektima migracija.

Europska komisija već je 27. svibnja 2015. donijela prvi paket provedbenih mjera Europskog migracijskog programa, uključujući prijedloge za premještanje i preseljenje, i Akcijski plan EU-a za borbu protiv krijumčara migranata.

Europsko vijeće 25. i 26. lipnja 2015. odlučilo je djelovati na temelju prijedloga Europske komisije u okviru Europskog migracijskog programa čije je težište na premještanju i preseljenju, vraćanju te suradnji s matičnim državama i tranzitnim zemljama.

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove 20. srpnja 2015. pristalo je provesti mjere predložene u Europskome migracijskom programu, odnosno premjestiti osobe kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita iz Italije i Grčke tijekom sljedeće dvije godine, počevši s 32 256 u prvoj fazi, te preseliti 22 504 raseljene osobe izvan EU-a kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita.

Komisija je 9. rujna 2015. predložila novi paket mjera, uključujući mehanizam za hitno premještanje 120 000 izbjeglica te konkretne alate za pomoć državama članicama u obradi zahtjeva, vraćanju ekonomskih migranata i rješavanju temeljnih uzroka izbjegličke krize.

Države članice 14. rujna 2015. donijele su odluku o premještanju iz Italije i Grčke 40 000 izbjeglica kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita.

Dana 23. rujna 2015. države članice donijele su odluku o premještanju 120 000 izbjeglica, kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, iz Italije, Grčke i drugih država članica koje su pod izravnim pritiskom izbjegličke krize.

 

Dodatne informacije

MEMO/15/5730: Pitanja i odgovori: dodatna financijska sredstva za rješavanje izbjegličke krize

Komunikacija Europske komisije: Upravljanje izbjegličkom krizom: operativne i proračunske mjere Europskog migracijskog programa

Europski migracijski program zakonodavni dokumenti, informativni članci i materijali za medije

Internetska stranica Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove

 

IP/15/5729

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar